رومیان ۸: ۲۶ – ۲۸

۲۶ به این وسیله ، یعنی بوسیله ایمان ما، روح خدا ما را در مشکلات زندگی و در دعاهایمان یاری می دهد، زیرا ما حتی نمی دانیم چگونه و برای چه باید دعا کنیم . اما روح خدا با چنان احساس عمیقی از جانب ما دعا می کند که با کلمات قابل توصیف نیست ؛

۲۷ و خدا که از دل ما باخبر است ، می داند که روح القدس چه می گوید، زیرا آنچه که او بجای ما دعا می کند، طبق خواست خداست .

۲۸ و ما می دانیم که خدا همه چیزها را برای خیریت کسانی بکار می برد که او را دوست دارند و فراخوانده شده اند تا خواست او را انجام دهند.

آیا هنگامیکه دعا می‌کنید، اطمینان دارید که خداوند حرفهای شما را میشنود و به آن پاسخ خواهد داد؟

یا اینکه مانند بسیاری از ایمان داران، حتی شک دارید که حرف‌هایتان شنیده می‌‌شود.

بیایید بعضی‌ از موانعی را که بر سر راه دعا و نیایش صحیح است را بررسی کنیم.

– اول اینکه، یک تمرکز ضعیف می تواند مانع از برقراری رابطه با خداوند شود.

افکار انسانی‌ مستعد منحرف شدن است، و این یک موضوع معمول است که افکار ما در هنگام نیایش به

موضوعات دیگر سوق پیدا کند.

یک پادزهر برای جلوگیری از بروز این انحرافات این است که تشخیص دهیم که کسی‌ که با او در حال

صحبت هستیم چه کسی‌ است.

هر چه بیشتر قدرت خداوند، عشق، علم لایتناهی و تقدس او را در یابیم، برای ما راحتتر خواهد بود که

تمرکز کنیم.

– ثانیا، ممکن است که احساس کنیم که ما لیاقت صحبت کردن با خداوند خالق را نداریم.

احساس گناه ناشی‌ از خطاهایمان در زندگی‌ باعث وسوسۀ ما میشود تا با خداوند خود خلوت نکنیم، اما

خداوند از ما می‌خواهد تا اشتباهاتمان را به سو‌ی نور الهی بریم.

ما به تنهایی‌، هرگز نخواهیم توانست شایستگی رسیدن به کامل مطلق را به دست آوریم.

اما مرگ ‌عیسی مسیح و رستاخیزش پس از مرگ مقبولیت و بخشش را برای ما به ارمغان آورد، بنابر این

میتوانیم بدون هیچ ترس و نگرانی به سو‌ی او رویم.

– سوماً، ترس میتواند سر راه ما قرار بگیرد.

بعضی‌ افراد نگران این موضوع هستند که آیا به درستی‌ دعا می‌کنم؟

واقعیت این است که، هیچ کدام از ما بر این موضوع واقف نیستیم که چگونه دعای ما میتواند به گونه‌ای

باشد که شایستهٔ خداوند متعال باشد.

به همین خاطر است که روح القدوس از طرف ما پا در میانی می‌کند.

خداوند به قلبها و نیاّت ما توجه دارد نه به کلمات بی‌ عیب و نقص.

خداوند خود را از طریق دعا کردن در دسترس ما قرار داده است.

آیا متوجه می شوید که قویترین ابزار و بزرگترین امتیاز در اختیار ما قرار گرفته است؟

ما میتوانیم از طریق دعا در کنار خداوند قادر قرار گیریم.

خداوند آسمانی ما آماده برای شنیدن نیایش ها،اعتراف‌ها و درخواست‌های ما است.

—————————————————————————————————-

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان