رومیان ۱۵: ۷

۷ یکدیگر را به گرمی به جمع خود بپذیرید، همانطور که مسیح نیز شما را به گرمی پذیرفته است . آنگاه بزرگی خدا بر مردم آشکار خواهد شد و ایشان نیز خدا را ستایش خواهند کرد.

گزارشات پزشکی در سراسر دنیا حاکی از این حقیقت تلخ هستند که، بد رفتاری با خردسالان به طور سریع و وسیعی در حال پخش و توسعه می‌‌باشد.

بعضی از این خردسالان که مورد بد رفتاری دیگران قرار گرفته اند، شاید تا پایان عمر خود در یک حالت ترس و نفرت از دیگران زندگی کنند.

دوستان، حتی کمی بد رفتاری، آزار و اذیّت و بی‌ عدالتی، می‌‌تواند بر روی رفتار خردسالان، اعتماد به نفس و خودشناسی شان، تاثیرات بسیار منفی و مخربی داشته باشد.

ریشهٔ اسارت “خود طرد بینی” شخص، در احساس پذیرفته نبودن وی در نزد دیگران می‌‌باشد.

ضربات روحی شدید، مثل طلاق و یا مرگ عزیزی نیز می‌‌توانند در تخریب – خودشناسی – و – خود پذیری یک شخص بسیار موثر باشند.

وقتی درد و خشم ناشی از خود طرد بینی شخص به درون او ریخته شود، این الگوی فکری می‌‌تواند منجر به بروز رفتارهای بسیار ناشایسته‌ای از طرف وی منتهی گردد.

وقتی فردی با مشکل خود طرد بینی زندگی می‌‌کند، برای او پذیرش خود به همان گونه‌ای که هست دشوار می‌‌باشد.

در این صورت، چنین فردی به سادگی به انتقاد از دیگران می‌‌پردازد و نظرات دیگران را در مورد خود اهانت آمیز و نا عادلانه می‌‌پندارد.

اینگونه افراد، برای دفاع از خود در هر فعالیاتی نهایت تلاش خود را به کار می‌‌برند تا وظیفه خود را بدون هیچ عیب و نقصی به انجام رسانند.

یا این که، این افراد با اعتماد به نفس بسیار کم و ترس از این که مبادا مورد انتقاد دیگران قرار گیرند، کم فعالیت شده و انجام وظایف خود را به تعویق می‌‌اندازند.

یک مشخصه‌ دیگر در افرادی که مشکل طرد شده گی را تجربه می‌‌کنند، بروز عصبانیت‌های غیر مترقبهٔ آنهاست.

اشخاصی که مورد اذیّت و آزار و طرد شده گی دیگران قرار گرفته اند، حال بسیار رنجور هستند و به آسانی کلافه شده و عصبانی می‌‌شوند.

بعضی هم خود را منزوی میکنند و با جدی و منفی گرفتن نظرات دیگران، با آنها به بحث و مشاجره می‌‌پردازند.

مثلاً به جای این که شخص درجمعی احساس راحتی داشته باشد، وی دائماً در فکر این است که شاید لباسی که بر تن‌ دارد مناسب آن جلسه نباشد.

در نتیجه، او در یک حالت پریشانی و بی‌ قراری در آن جمع به سر می‌‌برد.

دوستان، ما راه چارهٔ اینگونه دردها را در کلام خداوند پدر آسمانیمان پیدا می‌‌کنیم.

در کلام او رومیان ۱۵: ۷می‌‌خوانیم که: ۷ یکدیگر را به گرمی به جمع خود بپذیرید، همانطور که مسیح نیز شما را به گرمی پذیرفته است . آنگاه بزرگی خدا بر مردم آشکار خواهد شد و ایشان نیز خدا را ستایش خواهند کرد.

ما ایمانداران به عیسی مسیح،باید دیگران را همانگونه که هستند بپذیریم و دوست بداریم.

این پذیرش و دوست داشتن از خود ما شروع می‌‌شود.

عزیزان،در این لحظه قلب خود را مورد بررسی قرار دهید و از خدا بخواهید تا چنانچه احساس خود طرد بینی در شما پنهان شده است، به شما نشان بدهد.

بعد از آن- از خداوند بخواهید تا شما را از این احساس منفی رهأیی بخشد.

خود طرد بینی اسارت دردناکی در گذشته است.

ما با تلاش خودمان قادر نیستیم تا از تاثیرات مخربی که احساس خود طرد بینی در ما بوجود آورده خود را رها سازیم.

اما روح القدس کاملاً مشتاق و قادر است تا در این مورد به ما کمک کند.

از روح القدس بخواهید تا هر گونه اثر منفی که از خود طرد بینی در شماست رها سازد.

بعد از رهایی و شفا از اثرات خود طرد بینی، روح القدس قادر به کار توسط شما خواهد شد.

از آن به بعد، شما هم با کمک روح القدس، قادر خواهد بود تا دیگران را به همان گونه‌ای که هستند پذیرفته و دوست بدارید.

این آزادی و شادی را برای شما و همچنین، جلال نام خداوند را به همراه خواهد آورد.

کوروش باقری