رومیان ۵: ۵ – ۸

۵ تا بتوانیم در برابر هر مشکلی بایستیم و اطمینان داشته باشیم که هر پیش آمدی به خیر و صلاح ماست ، زیرا می دانیم که خدا چقدر نسبت به ما مهربان است .

ما این محبت گرم او را در سراسر وجود خود احساس می کنیم ، زیرا او روح القدس را به ما عطا فرموده تا دلهای ما را از عشق و محبتش لبریز سازد. ۶ پس ملاحظه می کنید که در آن هنگام که ما درمانده و ذلیل بودیم ، درست در زمان مناسب ، مسیح آمد و در راه ما گناهکاران جان خود را فدا کرد! ۷ حتی اگر ما انسانهایی خوب و پرهیزکار می بودیم ، کمتر کسی ممکن بود حاضر شود جانش را در راه ما فدا کند، هرچند ممکن است کسی پیدا شود که بخواهد در راه یک انسان خوب و نجیب جانش را فدا کند. ۸ اما ببینید خدا چقدر ما را دوست داشت که با وجود اینکه گناهکار بودیم ، مسیح را فرستاد تا در راه ما فدا شود.

در تعلیم قبلی دیدیم که، متاسفانه بسیاری از مردم جامعه‌های ما با رنج نا خوشایند خود طردبینی در کلنجار هستند.

به همین دلیل، برای این عزیزان دشوار شده که خود را به همان گونه‌ای که هستند پذیرفته و دوست بدارند.

نکتهٔ غم انگیز اینجاست که، این الگوی فکری منفی در این افراد، شاید برای سالهای متمادی و یا حتی تمام طول عمر آنها، بر روی دیگاهشان نسبت به شخصیّت خود و انسانهای دیگر تأثیر گذار باشد.

در این تعلیم مختصر، به کمک روح القدس و استناد به کلام خدا، می‌‌آموزیم که چگونه این دایرهٔ شوم و دردناکِ ))احساس طرد شده گی)) را از میان برداریم.

دوستان، قبل هر چیز باید عرض کنم که، به یاد داشتن یک حقیقت مسلم برای ما ایمانداران به عیسی مسیح، در داشتن دیدگاهی صحیح در مورد خود – انسانهای دیگر و همینطور خدا، بسیار ضروری و مفید می‌‌باشد.

حقیقت مسلمی که ما ایمانداران به عیسی مسیح باید همواره به خاطر داشته باشیم این است که، ” ارزش وجود و ماهیت واقعی هر کدام از ما، در عملی است که عیسی مسیح بر روی صلیب جلجتا انجام داد!”

عیسی مسیح آنقدر برای ما ارزش قائل بود و آنچنان گرم و پر محبت ما را به همان گونه‌ای که می‌‌بودیم پذیرفته بود که، حاضر شد جان خود را برای بخشش گناهانمان و آشتی ما با خدا، بدان طریق وحشتناک، بر روی صلیب)) داوطلبانه(( هدیه نماید.”

اما برای از میان برداشتن الگوی فکری خود طردی در خود، این تنها کافی نیست که ما فقط بدانیم و باور داشته باشیم که ما در ایمان به مسیح پذیرفته شده و بی‌ نهایت عزیز هستیم.

ما همینطور می‌‌بایستی با انظباط، بر روی این حقیقت و آنچه که کلام خدا راجع به ما در ایمانمان به مسیح می‌‌گوید تعمق و تفکر داشته باشیم.

وقتی ما مغز و افکار خود را با حقیقتِ کلام خدا پر می‌‌سازیم، آنگاه، روح القدس در ضمیر نا خود آگاه ما مشغول به کار می‌‌شود.

به عبارتی، روح القدس مغز و افکار ما را با کلام مطالعه شده خدا محصور و محافظت می‌‌نماید، تا از داشتن احساسات و اندیشه‌های اشتباه در مورد ماهیت واقعی خودمان محفوظ بماند.

۱ – عزیزان، کلام خداوند، پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح، به ما می‌‌آموزد که؛ “ما به او تعلق داریم.”

در رومیان ۸: ۱۵ – ۱۷می‌‌خوانیم که: ۱۵ پس همچون برده ها، رفتارمان آمیخته با ترس و لرز نباشد، بلکه مانند فرزندان خدا رفتار نماییم ، فرزندانی که به عضویت خانواده خدا پذیرفته شده اند و خدا را پدر خود می خوانند. ۱۶ زیرا روح خدا در عمق وجود ما، به ما می گوید که ما فرزندان خدا هستیم . ۱۷ و اگر فرزندان خدا هستیم ، وارثان او نیز خواهیم بود. بعبارت دیگر، خدا تمام آن جلال و شکوهی را که به فرزند خود عیسی مسیح خواهد داد، به ما نیز عطا خواهد فرمود. اما اگر می خواهیم در آینده در جلال او شریک شویم ، باید اکنون در دردها و رنجهای او نیز شریک گردیم .

بله عزیزان، این آیات به ما یاد آور هستند که ما به خانوادهٔ الهی خداوند تعلق داریم!

همینطور کلام خدا در عبرانیان ۱۳: ۵به ما این اطمینان را می‌‌دهد که او همچون پدری مهربان هرگز ما فرزند خواندگان خانوادهٔ خود را رها نخواهد فرمود. ۵ از پول دوستی بپرهیزید و به آنچه دارید قانع باشید، زیرا خدا فرموده است : “شما را هرگز تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم کرد.”عبرانیان ۱۳: ۵

۲ – کلام خدا به ما می‌‌آموزد که ما برای او بسیار ارزشمندیم.

ارزش واقعی ما با تغییر شرایط زندگی ما کم و زیاد نمیشود.

ارزش ماهیت واقعی ما در محبت بی‌ قید و شرط خداوند برایمان که همواره ثابت و استوار است باقی است.

دوستان، به یاد داشته باشید که عیسی مسیح در محبت کامل خود برای ما، داوطلبانه – تاوان گناهان ما را، – کاملاً – یک بار برای همیشه – بر روی صلیب جلجتا پرداخت نموده است!

رومیان ۵: ۶ – ۸۶ پس ملاحظه می کنید که در آن هنگام که ما درمانده و ذلیل بودیم ، درست در زمان مناسب ، مسیح آمد و در راه ما گناهکاران جان خود را فدا کرد! ۷ حتی اگر ما انسانهایی خوب و پرهیزکار می بودیم ، کمتر کسی ممکن بود حاضر شود جانش را در راه ما فدا کند، هرچند ممکن است کسی پیدا شود که بخواهد در راه یک انسان خوب و نجیب جانش را فدا کند. ۸ اما ببینید خدا چقدر ما را دوست داشت که با وجود اینکه گناهکار بودیم ، مسیح را فرستاد تا در راه ما فدا شود.

۳ – کلام خدا به ما می‌‌آموزد که، حال ما در ایمانمان به عیسی مسیح، از سوی خداوند، شایستگی و لیاقت دریافت نموده ایم.

کلام خدا در رومیان ۸: ۱۱ – ۱۲به ما یاد آور می‌‌گردد که حال روح القدس در ماست. ۱۱ و اگر روح خدایی که عیسی مسیح را پس از مرگ زنده کرد، در وجود شما باشد، همان خدا بدنهای فانی شما را نیز پس از مرگ بوسیله همین روح که در وجود شماست ، زنده خواهد کرد. ۱۲ پس ، ای برادران عزیز، شما دیگر به هیچ وجه مجبور نیستید از امیال و خواهشهای طبیعت گناه آلود سابق خود پیروی کنید،

ما با تلاش‌های انسانی خود، هرگز قادر نیستیم تا آنگونه که شایستهٔ یک ایماندار به مسیح است پاک و بی‌ گناه زندگی کنیم.

اما وقتی فروتن شده، و به روح القدسِ در خود اجازه می‌‌دهیم تا وی ((تمام جوانب زندگی ما را)) در کنترل خود گیرد، او ما را قادر به زیستن یک زندگی پیروزمندانه – بدانگونه که خواست خداست می‌‌گرداند.

دوست گرامی من، به حقیقت کلام خدا در مورد ماهیت واقعی خودتان، – پس از ایمان به عیسی مسیح – باور و تکیه داشته باشید تا احساسات و تفکرات صحیح وجود شما را در بر گیرد.

کلام خداوند به روشنی و وضوح هر چه تمامتر به ما آموخت که؛ “اگر شما به عیسی مسیح ایمان دارید، همچنین شما، به خانوادهٔ الهی وی تعلق دارید!”

کلام خداوند به روشنی و وضوح هر چه تمامتر به ما آموخت که؛ “شما در ایمانتان به عیسی مسیح برای او بسیار با ارزش می‌‌باشید!”

کلام خداوند به روشنی و وضوح هر چه تمامتر به ما آموخت که؛ “شما در ایمانتان به عیسی مسیح، شایستگی و لیاقت بزرگی یافته اید!”

خداوند را برای این فیض و محبت عظیمش برایتان سپاسگزاری کنید.

در این شناخت صحیح از ماهیت وجود خود در نزد خدا، هر روزه شاد و فروتن برای وی زندگی کنید.