انجیل یوحنا ۱۴: ۲۷

۲۷ ”من هدیه ای نزد شما می گذارم و می روم . این هدیه ، آرامش فکر و دل است . آرامشی که من به شما می دهم ، مانند آرامش های دنیا بی دوام و زودگذر نیست . پس آسوده خاطر باشید! نترسید!

در کنترل نگاه داشتن و آرام سازی احساسات درون، و چگونگی روح و روانمان گاهی بسیار دشوار تر از در کنترل و سلامت نگاه داشتن جوانب فیزیکی ما می‌‌باشند.

برای عبور ما از طوفانهای احساسی، روحی و روانی زندگی، خداوند محافظت و آرامش کافی را مهیا فرموده است.

یک نکته را باید خیلی خوب دانسته و به یاد داشته باشیم – و آن این که؛ “محافظت خداوند از ما، بدین معنا نیست که مشکلات و چالش‌ها هرگز در زندگی ما بوجود نخواهند آمد.”

بیاد می‌‌آورید که چگونه عیسی مسیح اجازه داد تا شاگردانش ترس و اضطراب را در قایقی که با طوفان روبرو شده بود تجربه نمایند.( انجیل مرقس ۴: ۳۵ – ۴۱(

عیسی مسیح با حکمت الهی خود اجازه داد تا شاگردانش آن شرایط دشوار را تجربه کنند، چرا که او هدف و منظور بسیار والأیی برای زندگی هر کدام از ایشان داشت.

اما عیسی مسیح چه درسی برای شاگردانش در آن قایق با طوفان روبرو شده داشت؟

پاسخ به این سوال اینه که، تا آنها به معنای واقعی به نا توانی و ضعف خود، و احتیاجشان به او پی ببرند.

دوستان، لطفا دقت بفرمأیید.

آرامشی که مسیح قول آن را به ما داده، به هیچ وجه بستگی به آرام ساختن شرایط دشوار زندگی ما – و یا بر طرف نمودن مشکلات و چالش‌های بیرونی از سر راه ما ندارد.

آرمشی که عیسی مسیح قول آن را به ما داده، همچنین بدین معنا نیست که هرگز برخوردی در زندگی ما وجود نخواهد داشت!

بیأیید تا با مفهوم واقعی آرامشی که عیسی مسیح قول آن را به ما داده آشنا گردیم.

در واقع آرامشی که عیسی مسیح به ما قول داده به سه طریق تجربه می‌‌شود.

۱ – در درجهٔ اول، خودِ عیسی مسیح برای ما آرامش می‌‌شود.

عیسی مسیح با هدیهٔ جان خود به طور کاملاً داو طلبانه بر روی صلیب جلجتا – تاوان کامل تمام گناهان ما را یکبار برای همیشه پرداخت نمود.

با این عمل خود، مسیح ما را از زیر خشم و غضب خدا که به خاطر گناهانمان سزاوار آن بودیم، نجات و با خدا آشتی داد.

ما در گناهانمان دشمنان خدا محسوب می‌‌شدیم.

حال در ایمانمان به کار تمام شدهٔ مسیح بر روی صلیب، گناهانمان آمرزیده شده و دیگر دشمن خدا نیستیم. رومیان ۵: ۱

رابطۀ جدید با خدا

۱ پس چون بوسیله ایمان به عیسی مسیح در نظر خدا پاک و بی گناه محسوب شده ایم ، از رابطه مسالمت آمیزی با خدا بهره مند هستیم . این رابطه زمانی ایجاد شد که خداوند ما عیسی مسیح جانش راروی صلیب در راه ما فدا کرد.

بعد از ایمان به عیسی مسیح، ما با خدا در آشتی و رابطه‌ای پدر و فرزند گونه تا ابد بسر می‌‌بریم.

۲- طریق دومی که ما آرامش قول داده شدهٔ عیسی مسیح را تجربه می‌‌کنیمزمانیاست که، ما بدون پنهان نمودن گناه در اطاعت کامل از خدا با او روزانه راه می‌‌رویم.

در آن صورت قادریم تا در آرامش با دیگر انسانها هم – در صلح زندگی کنیم. (افسسیان ۲: ۱۴(

۱۴ مسیح پیوند صلح و دوستی ماست . او، ما یهودیان را با شما غیریهودیان آشتی داد و دیوار تبعیض را که ما را از هم جدا می کرد، از میان برداشت و ما را عضو یک خانواده ساخت .

وقتی در صلح – درآرامش دریافت شده از او زندگی می‌‌کنیم، توسط او قادر می‌‌شویم تا دیگران را ببخشیم، خطا‌ها و آزارهای آنها را فراموش کنیم و همه را مانند خداوندمان بی‌ قید و شرط دوست داشته و محبت کنیم.

۳ – سومین طریق دریافت آرامش مسیح بدین گونه است که؛ توسط عملکرد روح القدس در ما، قادر می‌‌گردیم تا آرامش روح و روان را به مفهوم واقعی تجربه کنیم. فیلیپیان ۴: ۶ – ۷

۶ برای هیچ چیز غصه نخورید؛ درعوض برای همه چیز دعا کنید و هر چه لازم دارید به خداوند بگویید و فراموش نکنید که برای جواب دعاها، از او تشکر نمایید. ۷ اگر چنین کنیـد، از آرامـش خدا بهره منـد خواهید شد، آرامشـی که فکـر انسان قـادر به درک آن نیست . ایـن آرامـش الهـی به فکـر و دل شمـا که بـه عیسـی مسیـح ایمان آورده اید، راحتی و آسایش خواهد بخشید.

بله عزیزان، پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح، هر آنچه که از نظر روحانی ما بدان نیاد داریم برایمان مهیا خواهد فرمود تا ما قادر به تحمل مشکلات زندگی شده و در ایمان مسیحی خود پیوسته رشد نمأییم.

دوست من، شما امروز با چه مشکلات و چالش هایی روبرو هستید؟

آیا از آنچه که خدا برایتان مهیا فرموده استفاده می‌‌کنید؟

یکی از فواید شناخت و پیروی از حقیقت در زندگیتان آزادی شماست.

احساس گناهکار بودن، پشیمانی از اشتباهات گذشته، عدم اعتماد به نفس و خود نا کفا بینی، به طریق‌های گوناگون، به ما فشار می‌‌آورند تا ما را خرد کنند.

ولی‌ وقتی به جای پیروی از احساسات خودمان به کلام خدا اعتماد نموده و از حقایق آن پیروی می‌‌کنیم، خواهیم دید که چگونه خداوند به ما حکمت و توان می‌‌دهد تا بر هر چه که زمین گیرمان کرده و مانع رشد ایمان و تجربه‌ زندگی شاد مسیحی ما گردیده غلبه کنیم.

آیا شما آرامش مسیح را در خود دارید؟

اگر نه – اجازه ندهید تا بیش از این احساسات و شرایط دشوار- شما را از زیستن در آن نقشهٔ زیبأیی که خداوند برایتان منظور دارد باز دارند.

از مسیح بخواهید تا آرامش خود را به شما عطا فرماید.

کوروش باقری