۲قرنتیان ۱۲: ۹

……… “من با تو هستم و همین تو را کافی است ، زیرا قدرت من در ضعف تو بهتر نمایان می شود!” پس حال با شادی به ضعفهای خود می بالم . شادم از اینکه زندگی ام قدرت مسیح را نمایان می سازد، و نه توانایی ها و استعدادهای خودم را.

دوستان، وقتی پاسخ خداوند در بوحبوحهٔ شرایط دشوار زندگی برایتان قابل فهم و درک نیست چکار می‌‌کنید؟

گاهی اوقات زندگی هر کدام از ما، ناگهان به باتلاق وحشتناک مبدل می‌‌گردد.

باتلاقی که حرکت در آن برایمان غیر ممکن می‌‌شود و به هر سوی آن که می‌‌نگریم، بیشتر و بیشتر ما را دچار سر در گمی و کلافگی می‌‌سازد.

در آن باتلاقی که گرفتار شده ایم، به اطراف خود نگاه می‌‌کنیم و در می‌‌یابیم که، هیچ چیزِ زندگیمان سر جای خودش نیست.

همچنین در آن شرایط در می‌‌یابیم که، هیچ چیز زندگیمان معنای اصلی خودش را ندارد.

همه چیز بی‌ تحرک، سرد و بی‌ رحم به نظر می‌‌رسد.

در یک چنین شرایطی، برای دریافت کمک و هدایتِ خداوند، در حضور او دعا‌ می‌‌کنیم، و خداوند هم پاسخ دعای ما را می‌‌دهد.

ولی‌ ما از پاسخی که خداوند به ما داده سر در نمی آوریم و سر گشته و همچنان حیران و ترسان در آن شرایط باتلاقی زندگی خود باقی می‌‌مانیم.

بله، متاسفانه ما با شنیدن پاسخ خداوند، ارادهٔ الهی او را از این که، چرا وی اجازه داده تا ما در آن شرایط باتلاقی گرفتار آییم را به درستی درک نمی کنیم.

در چنین زمانهأیی برای نجات و رهایی از آن باتلاق کشنده، بایستی آرام آرام به شناخت درست محیطی که در آن گیر کرده ایم برأییم.

باید با تمرکز ذهن و دید دقیق، به دنبال نقاط خشک، و شاید تکه سنگها و جایی که قابل اعتماد برای ایستادن ما بر آن‌ها هستند باشیم.

باید با دقت محلی قابل اعتماد ولو کوچک را یافته، بر آن ایستاده و باز به دنبال نقطهٔ قابل اعتماد بعدی باشیم.

این تلاش و جستجوی ما باید در هدفِ نزدیک شدن به انتهای باتلاق و سر انجام رهایی ما از آن باشد.

این تنها راه رهایی از باتلاقی است که ما را در کام کشنده خود به دام کشیده است.

آرام آرام – قدم به قدم – با اعتماد به نفس – شناخت صحیح و در آرامش حرکت کنیم تا سر انجام به انتهای آن باتلاق رسیده و به زمین خشک و قابل اعتماد برسیم.

اگر اجازه بدهیم تا ترس و نگرانی بر ما چیره شوند، به زودی نا امیدی هم به دنبال آنها وجود ما را در حالی که در باتلاق زندگی گرفتار آمده ایم فرا خواهد گرفت.

ترس، نگرانی و نا امیدی به ذهن ما هجوم آورده و در وجود ما نجوا می‌‌کنند که؛ خطر – خطر، تو دیگر برای همیشه گیر کرده‌ای و نجاتت محال است.

گاهی هم ترس، نگرانی و نا امیدی در باتلاق‌های زندگی در گوش ما نجوا می‌‌خوانند که؛ “سعی کن به طور کامل – و – همین حالا، بفهمی که چرا کار تو به اینجا رسیده و در یک چنین باتلاقی اسیر شده ای.”

عزیزان، این هم دروغ و حیلهٔ‌ای دیگر از طرف شیطان است که سعی در باقی نگاه داشتن ما در باتلاق‌های زندگیمان دارد.

دوست من، وقتی خودتان را در باتلاق زندگی گرفتار می‌‌یابید، اجازه ندهید تا ترس، نگرانی و نا امیدی وجود شما را در بر گیرد.

همینطور، سعی بر این نداشته باش که حتماً بفهمی و درک کنی که چرا در آن باتلاق اسیری.

در کنار جستجو برای یافتن جای پاهأیی حتی کوچک ولی‌ خشک و قابل اطمینان متوجه خدا بشو.

محبت، وفاداری و حضور او را در آن لحظات وحشتناک در کنارت به یاد آور.

خدا محبت است و هرگز شما ایمانداران به عیسی مسیح را تنها و بی‌ سرپرست رها نخواهد فرمود.

شاید موقعیت شما در باتلاق‌های زندگی به حدی دردناک و گیج کننده باشند که به هیچ وجه برای نجات خود و این که چرا آنچنان گرفتار آمده اید پاسخی نیابید.

اما خدا همهٔ شرایط زندگی شما را در اختیار کامل خودش دارد.

هیچ عمل خدا بی‌ حکمت و بی‌ برنامه نیست.

کلام خدا در رومیان ۸: ۲۸ می‌‌فرماید.۲۸ و ما می دانیم که خدا همه چیزها را برای خیریت کسانی بکار می برد که او را دوست دارند و فراخوانده شده اند تا خواست او را انجام دهند.

بله خدا از تجربهٔ شما در باتلاق‌های زندگی، برای شبیه مسیح گردانیدن سیرت شما و نهایتاً جلال نام خود استفاده می‌‌کند.

اگر به حضور پر محبت خدا با خود در همهٔ شرایط زندگی توجه، توکل و ایمان کامل داشته باشید، آن تکه سنگها و نقاط خشک و قابل اعتماد برای ایستادن و جان خود را از آن باتلاق نجات دادن را بهتر خواهید دید.

دوست من، در شرایط باتلاقی زندگی، پشت سوالهأیی که برایشان پاسخی نمی یابی و یا پاسخ هایی که درکشان نمی کنی متوقف نشو.

اگر چنین کنی، رهایی از باتلاق برایت بسیار دشوار خواهد بود.

اینها همان باتلاق هایی خواهند شد که عمرت را به تباهی خواهند کشید و زندگی فعلی شما را نیز بی‌ خاصیت و غیر فعال می‌‌سازند.

کلام خدا در۲قرنتیان ۱۲: ۹می‌‌فرماید.

……………….“من با تو هستم و همین تو را کافی است ، زیرا قدرت من در ضعف تو بهتر نمایان می شود!” پس حال با شادی به ضعفهای خود می بالم . شادم از اینکه زندگی ام قدرت مسیح را نمایان می سازد، و نه توانایی ها و استعدادهای خودم را.

دوست گرامی من، این فرمایش خداوند مدد کننده بسیار مفیدی است برای زمان هایی که در باتلاق‌های زندگی خود گرفتار شده ایم.

همواره به یاد داشته باش، اعتماد کامل به خدا یعنی این که؛ “اجازه بدهیم تا لحظات پر استرس در مسیر زندگی ما، مبدل به لحظات پر آرامش و قوت گردند.”

خدا با شماست حتی اگر امروز خود را در باتلاقی وحشتناک می‌‌بینید. او برای کمک و نجاتتان همیشه آماده است.کوروش باقری