مزمور ۱۰۳: ۱۹ – ۲۲

۱۹ خداوند تخت‌ فرمانروایی‌ خود را در آسمانها قرار داده‌ است‌ و از آنجا بر همه‌ موجودات‌ حكمرانی‌ می‌كند. ۲۰ ای‌ همه‌ فرشتگان‌ توانا كه‌ گوش‌ به‌ فرمان‌ خداوند هستید تا دستوراتش‌ را اجرا نمایید، او را ستایش‌ كنید!

۲۱ ای‌ همه‌ نیروهای‌ آسمانی‌، ای‌ خدمتگزاران‌ خداوند، او را سپاس‌ گویید! ۲۲ ای‌ همه‌ مخلوقات‌ خداوند، در هر جایی‌ كه‌ هستید، او را بستایید! ای‌ جان‌ من‌، خداوند را ستایش‌ كن‌!

دوستان، با شناخت از این که خداوند قادر مطلق و در کنترل همهٔ هستی می‌‌باشد، برای ما سوالاتی را در مورد طبیعت دعا‌ بوجود می‌‌آورد.

من شخصاً بارها مورد این سوال قرار گرفته‌ام که؛ “اگر خداوند قادر مطلق است و کنترل همهٔ هستی‌ را با توان و ارادهٔ الهی خود در دست دارد، پس چرا ما باید دعا‌ کنیم؟”

این سوال خوبی است که باید به آن به طور صحیح جواب داده شود.

عزیزان لطفاً دقت بفرمأیید.

دعای ما موجب می‌‌گردد تا خداوند ما را در آن چه که او منظور دارد انجام دهد، به همکاری خود بپذیرد!

خداوند بسیار مشتاق است تا ایمانداران به عیسی مسیح را به همکاری با خود در کاری که در این دنیا و زندگی آنها انجام می‌‌دهد، همکار خود سازد.

دوستان، خداوند با خلاف آنچه که بسیاری تصّور می‌‌کنند، ))فقطاعمال خوب)) از ما نمی خواهد.

بلکه خداوند بیشتر از هر چیز مشتاق است تا ما به او ((اعتماد کامل)) داشته باشیم.

کلام خدا در انجیل یوحنا ۶: ۲۹می‌‌فرماید:۲۹ عیسی فرمود: “خدا از شما می خواهد که به من که فرستاده او هستم ، ایمان آورید.”

دوستان، خداوند مشتاقه تا ما نگرانی‌های خود را به او بسپاریم.

خداوند مشتاقه تا ما در رابطه‌هایی‌ نزدیکتر و صمیمی تر با او، هر روزه بیشتر رشد کنیم.

خداوند مشتاق است تا ما اختیار تمام جوانب زندگیمان را به او بدهیم، تا وی توانسته نه تنها ((در ما))، بلکه ((توسط ما)) هم در این دنیا ارادهٔ خود را به انجام رساند.

عزیزان، در کلام خدا، انجیل یوحنا ۱۷: ۱۱می‌‌خوانیم که عیسی مسیح از پدر آسمانی خود درخواست نمود تا شاگردان وی ((را در نام او)) حفظ فرماید.

۱۱ بزودی من این جهان را گذاشته ، نزد تو خواهم آمد، ولی ایشان همین جا می مانند. پس ای پدر مقدس ، این شاگردان را که به دست من سپرده ای ، با توجهات پدرانه ات حفظ فرما تا مانند من و تو با هم یکی باشند و هیچیک از ایشان از دست نرود. انجیل یوحنا ۱۷: ۱۱

به نظر شما، چرا عیسی مسیح چنین درخواستی را از پدر نمود؟

آیا او فکر می‌‌کرد که شاید شاگردانش نجات خود را از دست بدهند و یا تعهد خود نسبت به وی و انجام ماموریتشان خود داری کنند؟

هرگز! عیسی مسیح به هیچ وجه در این فکر نبود.

مسیح خدای در جسم ظاهر شده بود!

مسیح دقیقا می‌‌دانست که در آینده چه روی خواهد داد.

مسیح دقیقا می‌‌دانست که شاگردان به قیمت جانهای خود به او وفادار خواهند ماند و بشارت فیض و محبت او را به جهانیان اعلان خواهند نمود.

دقت بفرمأیید – مسیح برای شاگردانش دعا‌ کرد تا سهم خود را در نقشهٔ مقدّس پدر آسمانی برای شاگردانش ایفا نماید.

در واقع او برای شاگردانش نزد پدر شفاعت نمود.

دوستان، خداوند به خوبی قادره تا پادشاهی خود را بدون کمک من و شما – ایمانداران به مسیح نیز بنا نماید.

اما خدا این موهبت را به ما داده تا با او در این امر مقدّس همکار باشیم.

او بدون هیچ نیازی به ما، ما را به همکاری در بنای پادشاهی خود شریک فرموده است.

این لطف و فیض خداوند برای ما، یک نزدیکی و صمیمیت خاصی را بین ما و او بوجود آورده است.

دعا‌ و همکاری نزدیک ما با خدا در زندگی مسیحی مان، موجب تقویت ایمان و اعتماد ما به وفاداری، محبت و قدرت خداوند گردیده و همینطور، موجب رشد ملکوت پدر آسمانیمان در این جهان می‌‌گردد.

خداوند شما را خلق فرموده تا او را دوست داشته باشید و او نیز شما را دوست داشته باشد!

دعای ما، این ارتباط شیرین و دلپذیر بین ما و خدا را بوجود می‌‌آورد و آن را استحکام می‌‌بخشد.

بله، خداوند پدر آسمانی ما، ما را خوانده تا با او در ارتباتی صمیمی و نزدیک مانده و در گفت و شنود باشیم.

در یک چنین شرایطی، خداوند ارادهٔ مقدّس خود را برای زندگی ما به اجرا در آورده و ما را در بنای ملکوت خویش همکار می‌‌گرداند.

دوست گرامی من، آیا شما در رابطه‌ای نزدیک و صمیمی با خداوند، خالقتان، پدر آسمانی تان به سر می‌‌برید؟

آیا با او گفت و شنودی صادقانه دارید؟

اگر نه، از امروز این رابطهٔ شیرین پدر و فرزندی را با خدا بر قرار نمائید!

اجازه بدهید تا خداوند شما را در گسترش ملکوت خود سهیم گرداند.

مصاحبت و همکاری با خدا بسیار پر برکت و شیرین است.

کوروش باقری