مزمور ۳۲: ۱ – ۲

۱ خوشابحال‌ كسی‌ كه‌ گناهانش‌ آمرزیده‌ شـده‌ و خطاهایش‌ بخشیده‌ شده‌ است‌! ۲ خوشابحال‌ كسی‌ كه‌ خداوند او را مجرم‌ نمی‌شناسد و حیله‌ و تزویری‌ در وجودش‌ نیست‌.

دوستان، در مطالعهٔ قبلی خود مشخص نمودیم که چرا بعضی از ایمانداران به عیسی مسیح قادر به بخشیدن خود نمی باشند.

در این مطالعه با مطرح نمودن هفت سوال این موضوع را بیشتر باز و روشن می‌‌کنم.

۱ – سوال اولی که باید برای قادر به بخشیدن خود شدن از خود پرسیده و به آن جواب دهیم این است که؛ “چرا من باید به محکومیت خودم ادامه بدهم در صورتی که خداوند دیگر مرا محکوم نمی داند؟

۲ – دوّمین سوالی که باید به آن جواب بدهیم این است که؛ “آیا خود را محکوم دانستن موجب رابطه‌ای نزدیکتر و صمیمیتر من با خدا می‌‌گردد – یا که بر عکس – موجب می‌‌شود تا من با خدا رابطه‌ای گرم و نزدیک نداشته باشم و از او دور گردم؟

۳ – سومین سوالی که باید به آن جواب بدهیم این است که؛ “با نبخشیدن خود، من چه سودی می‌‌برم و یا چه سودی را به دیگران می‌‌رسانم؟

۴ – چهارمین سوالی که باید به آن پاسخ بدهیم این است که؛ “آیا نبخشیدن خودم موجب تقویت روابط اجتماعی من با دیگران می‌‌گردد یا که بر عکس؟

۵ – پنجمین سوالی که باید به آن پاسخ بدهیم این است که؛ “آیا من با نبخشیدن خودم احساس شادی دارم – چرا که تصور می‌‌کنم که از داشتن احساس شرم و تقصیر در خود خدا را از خودم راضی نگاه داشته ام؟

۶ – ششمین سوالی که باید به آن پاسخ بدهیم این است که؛ “آیا نبخشدیدن خودم مطابق با تعالیم کلام خدا می‌‌باشد؟

۷ – هفتمین سوالی که باید به آن پاسخ بدهیم این است که؛ “تا چه زمانی من می‌‌خواهم خود را نبخشم و احساس شرم و تقصیر را در خود نگاه دارم؟

عزیزان، معمولاً پاسخ این سؤالات خیلی ساده و روشن هستند.

اجازه بدهید تا عقل سلیم و هدایت روح القدس در پاسخ به این سؤالات به شما کمک کنند.

در بسیاری اوقات، برای غلبه بر شک ها، ترس‌ها، احساسات شرم و گناه، احساس تقصیر و پشیمانی از اعمال گذشته خود، که کما بیش برای مدتی طویل در ما مانده اند، یاد آوری و تمرکز بر یک واقعیت به ما کمک می‌‌کند.

به یاد آوردن و تمرکز بر این واقعیت که، “خدا کیست و خواست او از خلقت و زندگی من چیست” به ما کمک می‌‌کند.

دوست گرامی، اگر شما با بخشش خود مشکل دارید، با دعا‌ و قلبی فروتن، هفت سوالی را که در بالا ذکر نمودم، با دقت و حوصله‌‌ مطالعه بفرمأیید و صادقانه به آنها پاسخ دهید.

اجازه بدهید تا مطالعه و پاسخ‌های فروتنانهٔ شما به این سؤالات، روح شما را شفا داده و به سوی آزادی در زدگی در ارادهٔ خدا هدایت کنند.

به یاد داشته باش که خداوند شما را در ایمانتان به عیسی مسیح به عنوان یگانه منجی، بخشیده.

روح القدس امروز توسط این مطالعهٔ کوتاه و پرسیدن این سؤالها، مایل به بیدار نمودن شما در آگاهی از این که خداوند برایتان چه کرده است را دارد.

تا به خود آمده، محبت و فیض خدا را به یاد آورده – پذیرفته و ارج نهید.

اگر چه باور کردن این حقیقت برای ما آسان نیست، ولی‌ خدا واقعاً همهٔ انسانها را که به عیسی مسیح به عنوان منجی خود ایمان دارند بخشیده است.

اجازه بدهید تا این واقعیت در وجود شما جان بگیرد – شما را از اثرات شرم و تقصیر آزاد کند تا بقیهٔ عمر خود را در آزادی – در ارادهٔ خداوند سپری کنید.

کوروش باقری