۲تیموتائوس ۲: ۳

همچون سرباز فداکار عیسی مسیح ، به سهم خود در زحمات شریک باش .

عزیزان، ما ایمانداران به عیسی مسیح باید از یک حقیقت به خوبی واقف باشیم، و آن این که؛ “در دنیأیی که امروزه من و شما در آن زندگی می‌‌کنیم، ‌یک جنگ روحانی واقعی بر پاست!”

اما در مصاف با این حقیقت، ما ایمانداران به عیسی مسیح نباید حقیقت دیگری را نادیده بگیریم.

آن حقیقت دیگر این است که؛ “ما در ایمان به عیسی مسیح، با کمک روح القدس قادریم تا در این جنگ روحانی با قدرت جنگیده و پیروز شویم!”

با مطالعهٔ کلام خدا، برای ما مکشوف می‌‌شود که، شیطان و دیگر فرشتگان مغرور و سقوط کردهِ پیرو او ، در مخالفت با خدا و ملکوت الهیش، همواره در همه جای این دنیا در تلاش هستند.

دوستان، توجه به یک نکته در اینجا فوق العاده حائز اهمیت می‌‌باشد.

نکتهٔ مهم این است که، ما نباید بیش از حد به شیطان و پیروان او اعتبارِ عملکرد بدهیم.

به عبارتی دیگر، نباید اجازه بدهیم تا شیطان ما را با این دروغ خود فریب دهد که، قدرت و توانأیی او برای تخریب ملکوت خدا و زندگی مسیحی ما، بیشتر از محدوده‌ای است که خداوند به او اجازه داده است.

شیطان و دیگر فرشتگان سقوط کردهٔ‌ پیرو او به هیچ وجه با قدرت، دانش و حکمتِ پدر آسمانی ما، قابل مقایسه نیست.

در کلام خدا به کرات می‌‌خوانیم که هر گاه خداوند ما عیسی مسیح نیروهای شیطانی را که وجود انسانهای دیگر را تسخیر نموده بودند و یا، موجب درد و رنج و عذاب آنها شده بودند نهیب می‌‌زد، آنها همیشه از وی اطاعت می‌‌نمودند.

در کلام خدا انجیل لوقا ۱۰: ۱۷ – ۲۰می‌‌خوانیم که خداوند ما عیسی مسیح، به شاگردان خود توانأیی غلبه و تسلط بر نیروهای شیطانی را عطا فرمود.

۱۷ پس از مدتی هفتاد شاگرد برگشتند و با خوشحالی به عیسی خبر داده ، گفتند: “خداوندا، حتی ارواح پلید نیز به نام تو، از ما اطاعت می کنند!” ۱۸ عیسی فرمود: “بلی ، من شیطان را دیدم که همچون برق ، از آسمان به زیر افتاد! ۱۹ من به شما قدرت بخشیده ام تا بر همه نیروهای شیطان مسلط شوید و از میان مارها و عقربها بگذرید و آنها را پایمال کنید؛ و هیچ چیز هرگز به شما آسیب نخواهد رسانید! ۲۰ باوجود این ، فقط از این شادی نکنید که ارواح پلید از شما اطاعت می کنند، بلکه از این شاد باشید که نام شما در آسمان ثبت شده است !” .) انجیل لوقا ۱۰: ۱۷ – ۲۰(

عزیزان، لطفاً دقت بفرمایید.

عیسی مسیح همانگونه که توانأیی غلبه و تسلط بر نیروهای شیطانی را به شاگردان خود داد، به ما ایمانداران به او هم امروزه – اگر با او در رابطه‌ای صمیمی و منظم مانده و در ارادهٔ الهیش زندگی کنیم – همان توانأیی را می‌‌دهد.

آیهٔ بسیار امید بخشی در اول یوحنا ۴: ۴وجود دارد.

در این قسمت از کلام خدا می‌‌خوانیم که :۴ فرزندان‌ عزیزم‌، شما از آن خدا هستید و بر مخالفین‌ مسیح‌ غلبه‌ یافته‌اید، زیرا در وجود شما کسی‌ زندگی‌ می‌کند که‌ از هر دشمن‌ مسیح‌ در این‌ دنیای‌ گناه‌آلود، قوی‌تر است‌.

دوستان، باید توجه داشته باشید که اگر از موقعیت واقعی خودمان در ایمانمان به عیسی مسیح استفاده نکنیم، ما هم قادر به غلبه بر شیطان و نیروهای پلید و پیرو او نخواهیم بود.

شیطان بسیار دوست دارد تا ما فراموش کنیم که در ایمانمان به عیسی مسیح ما حال که هستیم و چه توانأیی هایی از طرف خداوندمان به ما عطا شده است.

شیطان مایل است تا ما با فراموش نمودن ماهیت واقعی خودمان در ایمان به عیسی مسیح، دروغ‌های او را باور کنیم تا وی بتواند زندگی مسیحی ما را تضعیف نموده و بر ملکوت خداوند خدشه‌ای وارد آورد.

بله دوستان، اگر چه شیطان قادر نیست تا روح‌های ما را در اختیار خود گیرد، ولی‌ او نهایت تلاشش این است تا ایمان ما را به خداوند تضعیف نموده و زندگی مسیحی ما را نابود سازد.

برای مثال، وقتی ما غفلت نموده و به دروغهای او گوش فرا دهیم، او به ما خواهد گفت، تو یک انسان نا توان، بی‌ ارزش و گناهکاری بیشتر نیستی.

تو لیاقت نداری خداوند را خدمت نمأیی.

اگر ما به دروغ‌های شیطان گوش فرا دهیم، دیری نخواهد پأیید که از شنیدن حقیقت و مطالعهٔ کلام خدا هم دلسرد می‌‌شویم.

اگر با این رویه پیش رویم، به تدریج در دام وسوسهٔ شیطان اسیر شده و از خداوند و ارادهٔ مقدّس او برای زندگی مان نیز به دور خواهیم افتاد.

عزیزان، به جای اسیر وسوسه‌های شیطان شدن و فریب دروغهای او را خوردن، باید همانگونه که کلام خداوندمان در یعقوب ۴: ۷به ما می‌‌آموزد عمل نمأییم.

یعقوب ۴: ۷می‌‌فرماید: ۷ بنابراین ، خود را با فروتنی به خدا بسپارید، و در برابر شیطان ایستادگی کنید تا از شما دور شود.

دوستان، با اشاره به قسمتی دیگر از کلام خدا، یکبار دیگر ماهیت واقعی خود در مسیح را بشناسید و مواظب دروغ‌های شیطان باشید.

به یاد داشته باشید که روح القدس همواره با شماست تا شما را محافظت نموده و در مقابل دروغ‌ها و وسوسه‌های شیطان هدایت و یاری نماید.

بیأیید ما هم مانند پولس رسول در ۲ قرنتیان ۱۰: ۵ بگوییم: ۵ با این سلاح های روحانی ، هر فلسفه و تفکر پوچ را که برضد خداست ، در هم می شکنیم و هر مانعی را که نمی گذارد مردم به خدا نزدیک شوند، از میان برمی داریم ؛ و مخالفین را اسیر می کنیم و به حضور خدا باز می گردانیم و به اشخاصی تبدیل می کنیم که قلباً مطیع مسیح باشند.

کوروش باقری