۱قرنتیان۲:۱۲ و ۳:۳

۱۲ خدا در واقع روح خود را به همین منظور به ما عطا فرموده است تا توسط او بر ما آشکار کند که چه هدایای پرشکوهی از لطف و برکت خود، نصیب ما ساخته است . بدیهی است روحی که ما یافته ایم ، با روح این دنیا تفاوت دارد.

۳ زیرا هنوز که هنوز است ، طفل هستید و اختیار زندگی تان در دست امیال و خواسته هایتان می باشد نه در دست خدا. شما به یکدیگر حسادت می ورزید و در میانتان دو دستگی و خصومت وجود دارد. آیا این نشان نمی دهد که هنوز طفل هستید و در پی انجام خواسته های خود می باشید؟ شما طوری رفتار می کنید که گویی خدا در زندگی شما هیچ نقشی ندارد.

“من کتاب مقدس را درک نمی کنم”!

این جمله ای‌ است که من اغلب اوقات می‌شنوم، حتی از زبان کسانی که سال‌هاست به عیسی مسیح ایمان آورده‌اند.

ما می‌دانیم, کسانی‌ که در مسیح نیستند قادر به درک مفاهیم کتاب مقدس نیستند.

دوم قرنتیان ۴: ۳ – ۴

۳ اما اگر پیغام نجاتی که اعلام می کنیم ، مبهم است و درک آن دشوار می باشد، فقط برای آنانی چنین است که بسوی هلاکت می روند. ۴ شیطان که حاکم این دنیای پر از گناه است ، چشمان این اشخاص بی ایمان را بسته است تا نتوانند نور پرجلال انجیل را ببینند و معنی پیغام ما را درباره جلال مسیح که چهره قابل رویت خدای نادیده است ، درک کنند.

اما سوال من این است که -چرا کسانی‌ که او را می‌شناسند دچار چنین کشمکشی میشوند؟

بعضی‌ها معتقدند که تحصیل در مدرسه‌های دینی به شناخت بیشتر کمک می‌کند، در حالیکه من بسیاری از

کشیشان و معلمان تحصیلکرده در این زمینه را دیده‌ام که کلام خداوند را واقعا درک نکرده اند.

آنها حقایق را می‌دانستند اما هیچ هیجانی نسبت به خداوند و کتاب مقدس نداشتند.

کلید واقعی‌ تحصیل نیست بلکه اطاعت است.

آنگاه که ما به آن چه که می‌خوانیم عمل کنیم، کتاب مقدس زنده میشود و ما قادربه شنیدن و فهمیدن

ندای خداوند می‌شویم.

اما اگر ما از دستورات قبلی او که بر ما آشکار شده است پیروی نکنیم، چرا باید برای ما حقایق جدیدی را

آشکار کند؟

“حقایق خداوند برای کسانی‌ است که خدا ترس هستند”(مزامیر۲۵:۱۴).

و کسانی‌ که خداترس هستند -کسانی‌ هستند که از دستورات او پیروی میکنند و وعده داده شده اند که به درک و شناخت خوبی‌ خواهند رسید.

۱۰ انسان‌ چگونه‌ خردمند می‌شود؟ خداترسی‌ نخستین‌ گام‌ در این‌ راه‌ است‌. خداوند به‌ همه‌ كسانی‌ كه‌ دستوراتش‌ را اجرا می‌كنند، خرد می‌بخشد.(مزامیر۱۱۱:۱۰)

زندگی‌ در دنیایی مادی بدون پیروی از خداوند -ابری را جلوی دیدگان ما میپوشاند.

توانایی ما را در شنیدن کاهش میدهد و افکار ما را مه‌ آلود می‌کند.

اگر چه ما دسترسی کامل به اندیشه‌های ‌عیسی مسیح داریم، دلبستگی ما به مسیر‌های گناه آلود، ما را از

دسترسی به گنجینهٔ غنی حکمت که در کلام خداوند یافت میشود، باز می‌دارد.

اگر کتاب مقدس را روزانه میخوانید ، دستور العملهای خداوند را جستجو کنید.

سپس با اعتماد به روح القدوس خود را متعهد به انجام فرمایشات او کنید.

هنگامیکه کلام او را اطاعت می‌کنید، او حقایق عمیقتری را برای شما آشکار می‌کند و فهم شما رشد

خواهد کرد.

بزودی اوقاتی را که صرف خواندن کتاب مقدس می‌کنید فقط یک وظیفه نخواهد بود بلکه تبدیل به لذتی

وصف نشدنی‌ میشود.

—————————————————————————————————-

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان