فیلیپیان ۴: ۶

۶ برای هیچ چیز غصه نخورید؛ درعوض برای همه چیز دعا کنید و هر چه لازم دارید به خداوند بگویید و فراموش نکنید که برای جواب دعاها، از او تشکر نمایید.

دوستان، در پریشانی و با نگرانی زیستن نه تنها بسیار عذاب آور و دشوار است، بلکه پی آمد‌های بسیار بدتری نیز به همراه خواهد داشت.

برای مثال، وقتی ما در نگرانی و پریشانی زندگی می‌‌کنیم، قادر به تصمیم گیری‌های صحیح و خرد مندانه‌ای هم نمی باشیم.

بله، خاطر نگران و روح پریشان، قادر به تفکر روشن و عمیق نیست.

در نتیجه، اغلب تصمیمات اشتباهی هم اتخاذ می‌‌گردند.

عزیزان، ترس نه تنها ما را از عمیق اندیشیدن و تصمیم گیری صحیح باز می‌‌دارد – ترس نه تنها شادی و آرامش را از ما می‌‌رباید – ترس نه تنها سلامت روح و جسم ما را به خطر می‌‌اندازد، بلکه ترس مانع از تلاش و فعالیت‌های ما هم می‌‌شود.

به عبارتی خلاصه تر، اگر با احساس ترس به طور درست و مطابق با آموزه‌های کتاب مقدس بر خورد نشود، ترس پس از مدتی رشد جسمی، عقلی و روحانی ما را نابود می‌‌کند.

همینطور لازم به ذکر است که، ترس – روابط خانواده گی و دیگر روابط اجتماعی ما را بشدت تحت تاثیر مخرب خود قرار خواهد داد.

با در نظر داشتن این حقایق در مورد ترس، ما ایمانداران به عیسی مسیح برای برخورداری از سلامت روح و جسم، و همچنین قادر به زیستن یک زندگی شاد و پر برکت در جهت ارادهٔ پدر آسمانیمان، موظف هستم تا ترس را کاملاً شناخته و بر آن غلبه کنیم.

در این مطالعهٔ کوتاه، من برای غلبه بر ترس ۴ پیشنهاد خدمت شما ارائه می‌‌دهم.

۱ – اول ترس را بشناسید.

دوستان، بعد از شناخت از این که ترس چیست، حال ترس در وجود خودتان را شناسأیی فرمائید.

از خود سوال کنید، چه شرایطی احساسات من را تعیین و کنترل می‌‌کنند؟

چه چیز موجب بوجود آمدن ترس در من شده؟

عامل اصلی و محرک در بوجود آمدن یک چنین احساس بدی در من چه می‌‌تواند باشد؟

با این گونه احساس ترس داشتن چه پیامی را من به خودم می‌‌دهم؟

۲ – به خدا روی آورید:

عزیزان، به یاد داشته باشید که خداوند شما را دوست دارد و بسیار مشتاق است تا با شما رابطه‌ای صمیمی و منظمی داشته باشد.

خدا در تسلط کامل همهٔ امور این جهان و شرایط زندگی شما هست.

بنا بر این، با اعتماد – در فروتنی، ترسهای خود را به او بگو و از وی بخواه تا شما را از ترس‌هایتان رهانیده و آرامش دهد.

۳ – ترس خود را توبیخ کنید:

همیشه به یاد داشته باشید که به شما ایمانداران به عیسی مسیح، این برکت خاص داده شده، تا هر چه که از طرف او نیست و مانع رشد شما در شبیه مسیح شدن می‌‌شود را توبیخ کنید.

عزیزان، هنگامی که ترس وجود شما را در بر می‌‌گیرد، مطالعه و تعمق در کلام خدا، حامی و پناهگاهی بسیار مطمئن و موثری برای کمک به شماست.

به هنگام ترس، بر روی کلام خدا تعمق داشته باشید.

برای مثال، انجیل متی ۱۰: ۳۰و یا امثال ۱: ۳۳را پیشنهاد می‌‌کنم.

۳۰ تمام موهای سر شما نیز حساب شده است .)انجیل متی ۱۰: ۳۰(

۳۳ ولی‌ همه‌ كسانی‌ كه‌ به‌ من‌ گوش‌ دهند، از هیچ‌ بلایی‌ نخواهند ترسید و در امنیت‌ زندگی‌ خواهند كرد.» امثال ۱: ۳۳

اجازه بدهید تا حقیقت آرامش و حیات بخش خداوند جای هر گونه ترس را در شما بگیرد.

۴ – به خدا بچسبید:

تمرکز خود را از شرایطی که موجب ترس شما شده اند بر دارید و بر کسی گذارید که قول کمک و همراهی با شما را در هر شرایط و هر لحظه داده است.

خداوند ما پدر آسمانی ماست که هرگز ما را یتیم و بی‌ سرپرست در این دنیا رها نخواهد فرمود.

کلام او به ما این اطمینان را می‌‌دهد.

در اشعیا ۴۱: ۱۰کلام خداوند به ما می‌‌گوید که:

۱۰ نترس‌، چون‌ من‌ با تو هستم‌؛ نگران‌ نشو، زیرا من‌ خدای‌ تو هستم‌. من‌ تو را تقویت‌ خواهم‌ كرد و یاری‌ خواهم‌ داد و تو را حمایت‌ كرده‌، نجات‌ خواهم‌ بخشید.

عزیزان، شرایط و اوضاع و احوال زندگی بیرونی هر کدام از ما همیشه تحت خواست و کنترل کامل ما نیستند.

اما نحوه‌ برخورد و عکس العمل ما نسبت به شرایط بیرونی – از درون ما شروع می‌‌شوند.

بیأیید تا درون خود را از حقیقت کلام خود – اطمینان از وجود هر لحظه‌ او با ما و حفظ آرامش الهی او مملو نگاه داریم، تا در هنگام هجوم ترس‌ها ثابت و استوار ایستاده بر آنها غلبه کنیم.

کوروش باقری