افسسیان ۴: ۳۱ – ۳۲

۳۱ هر نوع تلخی ، خشم ، غضب ، درشت خویی ،ناسزاگویی و نفرت را از خود دور کنید، ۳۲ و در عوض نسبت به هم مهربان و دلسوز باشید و یکدیگر را ببخشید، همانطور که خدا نیز شما را بخاطر مسیح بخشیده است .

عزیزان به نظر من، مخربترین مرام یک ایماندار به عیسی مسیح؛ “نبخشیدن و نفرت داشتن از انسانهای دیگر می‌‌باشد!”

چطور نور آرامش و حیات بخش عیسی مسیح می‌‌تواند توسط زندگی شخصی که پر از نفرت، بد اندیشی و بد خواهی نسبت به دیگران است، خود را به دیگران نشان دهد؟

انسانی که تمامی قلب و فکر او پوشیده از نفرت و بدخواهی نسبت به دیگران است، چگونه تصویری از عیسی مسیح را به دنیای اطراف خودش نشان می‌‌دهد؟

بله عزیزان، نفرت نسبت به دیگران، یک شکست عظیم در راه داشتن آن مرام و روش زندگی است که کلام خدا به ما می‌‌آموزد تا در جامعه‌های خود در ارتباط با دیگر انسانها داشته باشیم.

شما حتماً شخص یا اشخاصی را که از نفرت نسبت به دیگران پر بوده اند دیده اید.

آنها همه چیز را تاریک می‌‌بینند و لحظه‌ای آرامش وجود و سلامت خاطر ندارند.

دوست گرامی من، لحظه‌ای به شخصی که می‌‌دانستید وجود او مملو از نفرت و بد خواهی برای دیگران بوده است بیندیشید.

روح القدس چه کسی را به یاد شما می‌‌آورد؟

خود شما چطور؟

آیا در وجود شما هیچگونه نفرت و بد اندیشی در مورد انسان دیگری پنهان نشده؟

به نظر شما این نفرت از کجا آمده؟این نفرت چند وقته که در شما وجود داره؟

این غم انگیز است که حتی گاهی مشاهده شود که بعضی از ایمانداران به خدای محبت، خدای بخشش و خداوند آرامش، عیسی مسیح هم، در وجود خود از دیگران نفرت داشته باشند.

دوست عزیز من، اگر شما با بخشش کامل برای همهٔ انسانها و عاری از هر گونه نفرت و بد خواهی نسبت به دیگران زندگی نمی کنید، شما را دعوت می‌‌کنم تا در این لحظه از خدا بخواهید تا شما را از این رنج کشنده رهایی بخشد.

همهٔ ما می‌‌دانیم که بخشش دیگران گاهی چقدر مشکله.

این بدین دلیل است که، ما خودمان به تنهایی می‌‌خواهیم ببخشیم و از روح القدس کمک نمی گیریم و در راه دریافت شفا یمان با او همکاری نمی کنیم.

لطفاً در این مطالعهٔ کوتاه با من همراه باشید و اجازه بدهید تا از شما یک امتحان نفرت بگیرم.

حاضرید؟

در این لحظه به یک نفر که شما را در گذشته آزار داده یا رنجانیده فکر کنید.

آن شخص را به یاد آوردید؟

حال اجازه بدهید تا به شما بگویم اگر آن شخص را کاملاً نبخشیده اید، در خطر تجربهٔ چه عواقبی قرار دارید.

۱ – اگر شما از شخصی نفرت دارید؛ “قادر نخواهید بود تا خاطرهٔ آن آزار و اذیت وی را از ذهن خود پاک سازید. ”

آیا خاطرهٔ آن آزار در فکر شما دائماً تکرار می‌‌شود؟

اگر از صمیم قلب شخص خاطی را نبخشید، این پروسهٔ یاد آوریِ آزار گذشته، در شما به انتها نخواهد رسید.

شاید تا پایان عمرتان آن خاطرهٔ دردناک را در فکر مرور نمأیید.

به خود بیا و همین امروز به این درد جانکاه خود پایان بده.

۲ – اگر شما شخص خاطی را کاملاً نبخشیده باشید؛ “نمی توانید خیر خواه وی بوده و برای او آرزوهای خوب داشته باشید.”

از خودتان سوال کنید، آیا من از صمیم قلب برای آن کسی که در گذشته موجب رنجش و آزارم بوده خوبی‌ها و برکات خداوند را خواهان هستم؟

در این لحظه چطور؟ آیا با شادی و رضایت و همانگونه که برای خودم طلب می‌‌کنم، برکات خدا را برای آن شخص هم خواهان هستم؟

۳ – اگر شما شخص خاطی را کاملاً نبخشیده باشید، شما همیشه خواهان این هستید تا او نیز به همان گونه و شاید حتی بدتر و بیشتر از شما رنج و عذاب بکشد.

صادقانه به این سوال من پاسخ بدهید.

آیا به طور مخفیانه در خود خواهان این هستید تا شخص خاطی به طریقی تاوان اشتباه خودش را پس بدهد؟

دوست گرامی من، اجازه بدهید تا یک نکتهٔ حیاتی را به شما یاد آور گردم.

اگر سؤالات مطرح شده‌‌ٔ من یک دشمنی پنهان شده نسبت به کسی را در وجودتان به یادتان آورده، از جای خود تکان نخورید و حتی ثانیه‌ای را به هدر ندهید.

بله، از جای خود تکان نخورید و ثانیه‌ای را به هدر ندهید تا زمانی که کلام خدا در افسسیان ۴: ۳۱ – ۳۲را از ته دل‌ سر مشق زندگی خودتان قرار نداده اید. ۳۱

هر نوع تلخی ، خشم ، غضب ، درشت خویی ،ناسزاگویی و نفرت را از خود دور کنید، ۳۲ و در عوض نسبت به هم مهربان و دلسوز باشید و یکدیگر را ببخشید، همانطور که خدا نیز شما را بخاطر مسیح بخشیده است .

اول این قسمت از کلام خدا را با وجدانی بیدار، قلبی آمادهٔ شفا یافتن، فکری آمادهٔ پاک شدن و نیتی صادقانه با صدای بلند چند مرتبه تکرار کنید.

سپس، اجازه بدهید تا روح القدس با شما همکار شده و شما را در بخشش دیگران کمک نموده و وجودتان را از هر گونه نفرت نسبت به هر شخصی کاملاً پاک سازد.

دوست گرامی من، عمر ما کوتاه و بسیار با ارزشتر از این است که حتی ثانیه‌ای را در نفرت از دیگران بسر بریم.

فرصت را غنیمت بشمار و شفای خداوند را همین لحظه از او دریافت کن.

اگر این راهنمأیی برادرانهٔ من موجب برکت شما بوده، خوشحال می‌‌شوم از شما بشنوم.

فیض و آرامش خداوندمان عیسی مسیح با شما بماند.

کوروش باقری