عبرانیان ۲: ۶ – ۱۸

۵ به یاد داشته باشید که دنیای آینده که از آن سخن می گوییم ، بوسیله فرشتگان اداره نخواهد شد، بلکه مسیح آن را اداره خواهد کرد. ۶ زیرا داود پیغمبر در کتاب زبور به خدا می گوید: “انسان چیست که تا این اندازه او را مورد توجه قرار می دهی ؟

این پسر انسان کیست که تا ایـن حد او را سرافراز می گردانی ؟ ۷ زیرا هر چند برای مدتی کوتاه او را پایین تر از فرشتگان قرار دادی ، اما اکنون تاج جلال و افتخار را بر سر او گذارده ای ، ۸ و همه چیز را تحت فرمان او درآورده ای .” ما تابحال ندیده ایم که همه چیز تحت فرمان انسان درآمده باشد؛ ۹ اما عیسی را می بینیم که اندک زمانی پایین تر از فرشتگان قرار گرفت و اکنون در اثر فدا کردن جان خود در راه ما، خدا تاج جلال و افتخار را بر سر او گذاشته است . بلی ، به سبب رحمت عظیم خدا، عیسی بجای تمام مردم جهان ، طعم مرگ را چشید. ۱۰ و این درست و بجا بود که خدا، همان خدایی که همه چیز را برای جلال خود آفرید، اجازه دهد که عیسی عذاب ببیند، زیرا با این کار، بسیاری از فرزندان خدا را به سوی جلال آسمان هدایت می نماید. در واقع ، عذابی که عیسی کشید، باعث شد او پیشوایی کامل گردد، پیشوایی که می تواند ایشان را بسوی نجات رهبری نماید. ۱۱ حال که ما بوسیله عیسی ، مقدس شده ایم ، پدر او، پدر ما نیز محسوب می شود. به همین علت ، عیسی عار ندارد که ما را برادران خود بخواند؛ ۱۲ چنانکه در کتاب زبور نیز فرموده است : “درباره پدرم خدا، با برادرانم سخن خواهم گفت ، و همگی با هم او را حمد و سپاس خواهیم گفت “. ۱۳ در جای دیگر نیز فرموده است : “من با برادران خود، بر خدا توکل خواهم نمود.” همچنین در جای دیگر گفته است : “ببینید، این من و این هم فرزندانی که خدا به ما عطا فرموده است .” ۱۴ از آنجا که این فرزندان خدا، انسان هستند و دارای گوشت و خون می باشند، او نیز گوشت و خون شد و به شکل انسان درآمد؛ زیرا فقط با انسان شدن می توانست جانش را در راه ما فدا کند و بمیرد، و با مرگ خود، قدرت شیطان را نابود سازد، شیطانی که صاحب اختیار مرگ بود. ۱۵ تنها از این راه بود که می توانست آنانی را که در تمام عمرشان در وحشت مرگ بسر می بردند و اسیر ترس بودند، رهایی بخشد. ۱۶ همه ما می دانیم که او برای کمک به فرشتگان نیامد، بلکه به این جهان آمد تا انسانهایی را که به گفته کتاب آسمانی ، از “نسل ابراهیم “ می باشند، دستگیری نماید. ۱۷ به همین جهت لازم بود که او نیز از هر لحاظ مانند برادران خود گردد تا در حضور خدا، برای انسانها کاهن اعظمی دلسوز و وفادار باشد و به هنگام کفاره گناهان ، بتواند در همان حال که نسبت به انسان رحیم و کریم می باشد، نسبت به خدا نیز وفادار بماند. ۱۸ زیرا از آنجا که او خود عذاب دید و وسوسه شد، قادر است درد انسان را به هنگام عذاب و وسوسه درک کند و به کمک او بشتابد.

برای فهم اهداف و مسیرهای خداوند، می‌بایست دیدگاه خداوند نسبت به انسانها را درک کنیم.

اغلب اوقات، به جای اینکه خود را از نقطه نظری که خداوند به ما نگاه می‌کند بررسی کنیم، بر نقطه نظر

انسانی‌ خود تکیه می‌کنیم.

هر آنچه که خداوند بر روی زمین انجام میدهد، با توجه و عشق به انسانها هدایت می‌‌شود.

به سه دیدگاه خداوند در مورد بشر توجه کنید:

به صورت تصویری از خداوند آفریده شده است.

در میان همهٔ موجودات آفریده شده توسط خداوند ، تنها زن و مرد در قالب تصویر خداوند ساخته شدند.

به آنها فکر، میل – احساسات و همچنین روح عطأ شد که آنها را قادر به پرستش و ارتباط با خداوند

می‌سازد.

و در صورت بی گناهی و کامل بودن، یک زندگی‌ ابدی با یک ارتباط صمیمی‌ با خالق خود برای آنها

مقدّر شده است.

تباهی با گناه. اما به دلیلنافرمانیانساناز خداوند، ارتباط او را قطع می‌کند.

تصویر الهی به وسیلهٔ گناه خدشه دار شد، که بر طبیعت انسانی‌ نفوذ کرد و هر انسانی‌ را که بعد از آن

متولد شد را تباه ساخت.

انسانها از لحاظ روحی‌ مرگ را متحمل شدند و امیدی برای آنها باقی‌ نماند و در مقابل ذات مقدس خداوند

محکوم شدند.

سزاوار رستگاری. اما هنوز خداوند آنها را شایستهٔ بازگشت دید.

عمل رستگاری بخش پسر خداوند ، تمام کسانی‌ را که به ‌عیسی مسیح ایمان دارند را دوباره از لحاظ روحی‌ زنده می‌سازد، و رابطهٔ از هم پاشیدهٔ خدا و انسان را به آشتی‌ تبدیل می‌کند.

به هر حال روزی در بهشت، دیگر هیچ گناهی وجود نخواهد داشت و کامل‌ترین محیط دوباره به وجود

خواهد آمد.

در لابلای مسیرهای زندگی‌ و آزمایشات، به آسانی‌ میتوانیم از مشاهدهٔ دیدگاه الهی غافل شویم.

هنگامی که ما در بحرانها،رنجها و مشکلات غوطه ور هستیم، این موضوع بسیار حیاتی است که ارزش

خود را از دیدگاه خداوند تشخیص دهیم.

این تشخیص میتواند به خدمات ما روحی‌ تازه ببخشد و عشق خود را به کسی‌ که جان خود را فدا کرد تا ما

را به سو‌ی خدا باز گرداند تجدید کنیم.

—————————————————————————————————-

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان