کولسیان ۳: ۱۲ – ۱۴

۱۲ حال که خدا شما را برای این زندگی تازه برگزیده و اینچنین شما را محبت کرده است ، شما نیز باید نسبت به دیگران دلسوز، مهربان ، فروتن ، ملایم و بردبار باشید؛ ۱۳ و رفتار دیگران را تحمل کنید و آماده باشید تا ایشان را ببخشید. هرگز از یکدیگر کینه به دل نگیرید.

از یاد نبرید که مسیح شما را بخشیده است ؛ پس شما نیز باید دیگران را ببخشید. ۱۴ مهم تر از همه ، بگذارید محبت هادی زندگی شما باشد، زیرا محبت عامل همبستگی کامل مسیحیان است .

برای من براستی جای حیرت است که چطور بعضی سعی در توجیهِ داشتن یک قلب عصبانی و پر کینه نسبت به دیگران در خود دارند.

تعداد بسیاری از این عزیزان، توجیهشان برای نگاه داشتن یک قلب پر از کینه و نفرت در خود این است که؛ “خدا خودش می‌‌داند که آن شخص یا اشخاص چقدر مرا رنجانده و به من ضربه زده اند.”

این عزیزان، در پی این توجیه خود، باز به اشتباه عذر خود را پیش برده و اضافه می‌‌کنند که؛ “خدا خودش می‌‌داند که چرا من اینگونه احساساتی دارم.”

دوست گرامی من، اگر شما یکی از اینگونه انسانها هستید و چنین توجیهی برای نفرت و عصبانیت از دیگران در خود دارید، لطفاً به این عرض من توجه بفرما.

بله – خداوند دانای مطلقه و حتماً از چگونگی و میزان رنج و عذابی که از دیگران متحمل شده اید آگاه است.

ولی‌ خداوند نفرت و عصبانیت شما را از دیگران به هیچ وجه تأیید نمیکند.

عزیزان، خداوند ما عیسی مسیح، خود تجربیات انسانی بسیار شرم آور و وحشتناکی را تجربه نمود.

عیسی مسیح رنج خیانت و ترک دوستان نزدیک خود را زمانی که به آنها احتیاج داشت تجربه نمود.

عیسی مسیح به معنای واقعی، دردناک‌ترین و شرم آور‌ترین شکنجه‌ها را در بدن انسانی تجربه نمود.

بنا بر این، عیسی مسیح به بهترین نحو ممکنه، خود از چگونگی تمام نیاز‌ها و احساسات انسانی ما آگاه است.

با این وجود، خداوند ما عیسی مسیح، به هیچ وجه با ما موافق نیست که نسبت به هیچ انسان دیگری نفرت داشته و سعی در توجیه آن داشته باشیم.

عزیزان، خداوند ما عیسی مسیح، چون خود ذات الهی داشت، از این جهت نسبت به موضوع بخشش هم دیدگاهی الهی داشت.

ما هرگز نباید این مهم را فراموش کنیم، بلکه با همواره به یاد داشتن این حقیقت شیرین، باید از عیسی مسیح بسیار سپاسگزار باشیم.

اما چرا؟

چرا ما باید همواره از عیسی مسیح سپاسگزار باشیم؟

به این دلیل که عیسی مسیح همهٔ آن رنجها – زحمت‌ها – خیانت‌ها – تهمت‌ها و شکنجه‌های شرم آور و وحشتناک و بالاخره مرگ جان خراش بر روی صلیب را به خاطر من و شما فروتنانه متحمل شد.

اگر واقعاً منصفانه قضاوت کنیم، باید معترف باشیم؛ آنگونه که من و شما در حق مسیح کرده ایم، هیچ کس در حق ما نکرده.

به علاوهٔ همهٔ اینها، حتی امروزه هم، ما گاهی به کلام او شک می‌‌کنیم، به شخصیّت او جایگاه واقعی را در زندگیمان نمی دهیم و از خواسته‌های او اطاعت نمی کنیم.

اما حال ببینیم که عکس العمل عیسی مسیح در مقابل اینگونه رفتار ما با او چگونه بوده و هست.

عیسی مسیح در انجیل متی ۱۱: ۲۸می‌‌فرماید: ۲۸ ای تمام كسانی كه زیر یوغ سنگین زحمت می كشید، نزد من ایید و من به شما ارامش خواهم داد.

دوست عزیز من، حالا لطفاً کمی به کیفیت رابطهٔ خود با مسیح و زندگی روحانی خود در ارتباط با عکس العمل او بیندیشید.

آیا هنوز هم فکر می‌‌کنید که عیسی مسیح توجیه نفرت و عصبانیت شما را تحت هیچ شرایطی می‌‌پذیرد و تأیید می‌‌کند؟

حق است که عادلانه به این سوال پاسخ دهیم.

پاسخ صحیح عادلانه فقط این می‌‌تواند باشد که، نه‌ – عیسی مسیح به هیچ وجه توجیه نفرت من از دیگران را نمی پذیرد!!

وقتی شما سعی دارید تا نفرت و عصبانیت خود از دیگران را برای خدا توجیه کنید، پاسخ پر محبت و فروتنانهٔ او را خواهید شنید که می‌‌گوید، “به صلیب نگاه کن.”

حال تکلیف ما روشن است.

کلام خدا در کولسیان ۳: ۱۳وظیفه جدی من و شما را در ارتباط با دیگر انسانها به ما یاد آور شده.

۱۳ رفتار دیگران را تحمل کنید و آماده باشید تا ایشان را ببخشید. هرگز از یکدیگر کینه به دل نگیرید. از یاد نبرید که مسیح شما را بخشیده است ؛ پس شما نیز باید دیگران را ببخشید.

بیأیید همانگونه که بخشیده شده ایم همه را ببخشیم!!

کوروش باقری