مزمور ۳۷: ۱ – ۸

۱ بسبب‌ بدكاران‌ خود را آزرده‌ خاطر مكن‌ و بر آدمهای‌ شرور حسد مبر. ۲ آنها مانند علف‌ بی‌دوام‌، بزودی‌ پژمرده‌ شده‌، از بین‌ خواهند رفت‌. ۳ بر خداوند توكل‌ نما و نیكویی‌ كن‌ تا در زمین‌ خود در كمال‌ امنیت‌ زندگی‌ كنی‌.

۴ با خدا خوش‌ باش‌ و او آرزوی‌ دلت‌ را به‌ تو خواهد داد. ۵ خودت‌ را به‌ خداوند بسپار و بر او تكیه‌ كن‌ و او تو را یاری‌ خواهد داد؛ ۶ او از حق‌ تو دفاع‌ خواهد كرد و خواهد گذاشت‌ حقانیت‌ تو مانند روز روشن‌ بر همه‌ آشكار شود. ۷ در حضور خداوند سكوت‌ نما و با صبر و شكیبایی‌ منتظر عمل‌ او باش‌. به‌ كسانی‌ كه‌ با نیرنگ‌ و حیله‌ در زندگی‌ موفق‌ می‌شوند، حسادت‌ مورز. ۸ خشم‌ و غضب‌ را ترك‌ كن‌. خاطر خود را آزرده‌ مساز تا گناه‌ نكنی‌.

دوستان، این قسمت از کلام خداوند به ما قول می‌‌دهد که او آرزو‌های دل‌ ما را به ما خواهد داد.

اما برای دریافت آرزوهای دلمان از خداوند، در همین قسمت از کلام او (مزمور ۳۷: ۱ – ۸) عملکرد به سه‌ شرط را نیز می‌‌خوانیم.

سه شرط ضروری که عملکرد دقیق ما به آنها موجب دریافت آرزو‌های دلمان از خداوند می‌‌شوند.

شرط ضروری اول را ما در آیهٔ پنجم می‌‌خوانیم. در آیهٔ پنجم می‌‌خوانیم که،”خودت را به خداوند بسپار……….

باز در ادامهٔ همان آیهٔ پنجم ما شرط دوم را می‌‌بینیم. آیه ادامه می‌‌دهد؛ “بر او تکیه کن……..

و بالاخره شرط سوم را در آیهٔ هفتم می‌‌بینیم. در آیهٔ هفتم می‌‌خوانیم که؛ “در حضور خداوند سکوت نما و با صبر و شکیبأیی منتظر عمل او باش،……..

عزیزان، به نظر من صبر با خداوند یکی از مشکل‌ترین کارهأیی است که ما انجام می‌‌دهیم.

با خدا صبر کردن اگر چه شاید به نظر آسان بیاید، ولی‌ لازمهٔ عمل به آن‌ این است که روح القدس به ما کمک کند.

ما فقط با خواست و توانایی انسانیمان، هرگز قادر نخواهیم بود تا با خداوند آنگونه که خواست و ارادهٔ الهی او برای ما است صبر کنیم و حتماً شکست خواهیم خورد.

یک مشکل بزرگی که ما انسانها داریم این است که، برای هر ‌چیزی خیلی سریع نگران می‌‌شویم.

این نگرانی به ما اجازه نمی دهد تا ما امر خدا را انجام دهیم که به ما می‌‌فرماید؛ “با من خوش باش.”

دوستان، آیا می‌‌دانید با خدا خوش بودن یعنی چه؟

می‌ دانید، شادمانی خود را در خداوند جستجو نمودن یعنی چه؟

با خدا خوش باش یعنی این که، خدا را بهتر بشناس و در جهت خواست او زندگی کن!!

بر گردیم به سه شرط لازمه برای دریافت آرزو‌های دلمان از خداوند.

این مهم است که ما بدانیم که هر سه شرط از درون به هم وابسته و متصل هستند.

بدین گونه، لطفاً دقت بفرمأیید.

اول این که – ما باید حتماً با شادی و در رضایت خاطر با خداوند وقت گذرانیده تا بتوانیم او را بهتر شناخته و به او اعتماد کنیم.

دوم این که – اعتمادی که ناشی از با خدا وقت گذرانیدن و شناخت صحیح از او می‌‌باشد، موجب این می‌‌گردد که ما بتوانیم در او استراحت کنیم.

و سوم این که – باید با شناخت صحیح از خدا و اعتماد کامل به او استراحت کنیم، تا بتوانیم با او خوش باشیم!

عزیزان، با خدا صبر داشتن تا وی در وقت خود، عملی را در زندگی ما انجام دهد، یکی از مشکل‌ترین آزمایش‌های روحانی برای ماست.

نمی دانم شما هم با من هم عقیده هستید یا نهاگر بگویم که – هر چه خواستهٔ ما برای ‌چیزی بیشتر باشد، فیوز صبرمان کوتاه تر است.

بله ما صبرمان برای دیدن عملکرد خداوند در زمان خودش بسیار کوتاه است.

ما بیشتر سعی داریم تا زمان انجام کار را به خداوند تحمیل کنیم.

اما استراحت واقعی، خوشی واقعی و اطمینان خاطر واقعی، زمانی به ما داده خواهد شد که خدا در وقت خودش عمل نموده باشد!!

عزیزان، خدا فقط خودش از تمام جزئیات، شرایط و موقعیت‌های زندگی ما آگاه است.

او بهتر از ما می‌‌داند که بهترین زمان پاسخ به دعاهایمان به گونه‌ای که بیشترین برکت را برای ما به دنبال داشته باشد کی است!

دوستان، ما ‌چیزی جز درد، دلشکستگی و پشیمانی درو نخواهیم نمود اگر سعی به سبقت از خداوند داشته و برای زمان خاص عملکرد او صبر نکنیم.

اجازه بفرمأیید تا به شما پیشنهادی بکنم.

پیشنهادی که عملکرد به آن، شما را از بسیاری دردها – دلشکستگی‌ها و پشیمانی‌ها محافظت خواهد نمود.

هر روز، قبل از این که رختخوب خودتان را ترک کنید، این دعا‌ را به خداوند بگویید.

پدر آسمانی، من از تو بسیار سپاسگزارم که مایلی تا آرزوی دل‌ من را به من بدهی.

من می‌‌خواهم امروز با تو خوش باشم.

همهٔ امورات زندگیم را به دستهای تو می‌‌سپارم.

در این اطمینان که تو در کنترل همهٔ جهان و زندگی من هستی‌، استراحت روح و جسمم را از تو دریافت می‌‌کنم.

امروز به من کمک کن تا بتوانم برای زمان عملکرد تو صبور باشم.

در نام عیسی مسیح این دعا‌ را به حضورت می‌‌آورم و با اطمینان دریافت می‌‌کنم. آمین.

کوروش باقری