انجیل یوحنا ۱۵: ۲۶

۲۶ ”اما من آن روح تسلی بخش را به کمک شما خواهم فرستاد. او سرچشمه تمام حقایق است و از طرف “پدرم “ آمده ، درباره من همه چیز را به شما خواهد گفت .

عزیزان، در این مطالعهٔ کوتاه سعی من بر این است که به ساده‌ترین و مختصرترین بیان، با استناد به کلام خدا و کمک خود روح القدس، هویت واقعی او را به شما بشناسانم.

روح القدس یک شیئ بی‌ جان نیست .روح القدس یک موجود تخیلی ترسناک نیست.

روح القدس یکی از شخصیّت‌های تثلیث است.

لطفاً خوب دقت بفرمایید، “روح القدس یک شخص است.”

دوستان، روح القدس سه‌ صفتِ ممیزهٔ مشخص از شخص بودن را دارا می‌‌باشد.

سه صفتِ ممیزهٔ شخص بودن روح القدس عبارتند از. ۱) هوش، ۲) اراده، ۳) احساسات

اجازه بفرمأیید تا با استناد به آیاتی در عهد جدید از دیدگاه کلام خدا، این سه صفت ممیزهٔ شخص سوم تثلیث، یعنی روح القدس را به درستی بشناسیم.

۱قرنتیان ۲: ۱۰ – ۱۱به روشنی توضیح می‌‌دهد که روح القدس افکار خدا را می‌‌داند و حقیقت را برای ما منور می‌‌سازد.

۱۰ اما خدا این امور را توسط روح خود بر ما آشکار ساخته است ، زیرا روح خدا از عمیق ترین اسرار خدا آگاهی دارد و آنها را بر ما آشکار می سازد. ۱۱ هیچکس نمیتواند بداند که در باطن شخصی دیگر چه می گذرد، مگر خود آن شخص . به همین ترتیب ، هیچکس نمی تواند افکار و نقشه های خدا را درک کند، مگر روح خدا.

کمی بعد باز در ۱قرنتیان ۱۲: ۷ – ۱۱، کلام خدا روح القدس را به عنوان تعیین کنندهٔ هر عطیهٔ روحانی خاص برای هر ایمان دار به عیسی مسیح معرفی می‌‌کند.

در ۱قرنتیان ۱۲: ۷ – ۱۱می‌‌خوانیم که: ۷ در واقع ، روح القدس بوسیله هر یک از ما، قدرت خدا را جلـوه گر می سازد، تا از این راه کلیسـا را تقویت نمایـد. ۸ روح القدس به یک شخص عطای بیان حکمت می بخشد تا با ارائه راه حل های حکیمانه دیگران را یاری نماید؛ و به دیگری دانستن اسرار را عطا می کند. ۹ او به یکی ایمانی فوق العاده عطا می نماید، و به دیگری قدرت شفای بیماران را می بخشد. ۱۰ به بعضی قدرت انجام معجزات می دهد، به برخی دیگر عطای نبوت کردن . به یک نفر قدرت عطا می کند که تشخیص دهد چه عطایی از جانب روح خداست و چه عطایی از جانب او نیست . باز ممکن است به یک شخص این عطا را ببخشد که بتواند به هنگام دعا به زبانهایی که نیاموخته است ، سخن گوید، و به دیگری عطای ترجمه این زبانها را بدهد. ۱۱ اما تمام این عطایا از جانب یک روح ، یعنی همان روح القدس است ، و اوست که تصمیم می گیرد به هرکس چه عطایی ببخشد.

همچنین در کلام خدا ما احساسات روح القدس را می‌‌شناسیم.

برای نمونه، رومیان ۱۵: ۳۰از محبت روح القدس سخن می‌‌گوید.

۳۰ ای عزیزان من ، التماس می کنم بخاطر عیسی مسیح و بخاطر محبتی که روح القدس در دل شما نسبت به من گذاشته است ، با دعاهای خود مرا در مبارزه ام یاری دهید.

روح القدس محبت را در قلب ایمانداران بوجود می‌‌آورد، بنا بر این، او خود به خوبی با محبت آشناست.

همچنین افسسیان ۴: ۳۰به ما اخطار می‌‌کند که موجب رنجش روح القدس نگردیم.

۳۰ طوری زندگی نکنید که باعث رنجش روح القدس گردد. به یاد داشته باشید که او بر شما مهر زده است تا شما را برای روز رستگاری آماده کند، روزی که در آن بطور کامل از گناه آزادی خواهید یافت .

پس می‌‌آموزیم که روح القدس کاملا با احساس رنجش نیز به خوبی آشناست.

او می‌‌تواند محبت و رنجش را احساس کند.

باید در نظر داشته باشیم که عیسی مسیح از مدد کننده‌ای که بعد از او می‌‌آمد سخن گفت.

انجیل یوحنا ۱۴: ۱۶ و انجیل یوحنا ۱۴: ۲۶

۱۶ و من از “پدرم “ درخواست خواهم کرد تا پشتیبان و تسلی بخش دیگری به شما عطا نماید که همیشه با شما بماند.

۲۶ ولی وقتی پدر “تسلی بخش “ را به جای من فرستاد، منظورم همان روح القدس است ، او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد؛ درضمن هر چه من به شما گفته ام ، به یادتان خواهد آورد.

عزیزان، توجه داشته باشید که “راهنمأیی”تعلیم – و “کمک” – اعمالی هستند که از یک شخص بر می‌‌آیند.

کلام خدا، روح القدس را)) راهنما(( و ))کمک کنندهٔ(( ایمانداران به عیسی مسیح معرفی می‌‌کند.

این خود دلیل موثق دیگری بر شخص بودن روح القدس می‌‌باشد.

به علاوه اینها، “تعلیم” و “یاد دادن” نیز کار دیگری است که روح القدس برای ما انجام می‌‌دهد.

شاید شما تا این لحظه در مورد روح القدس و هویّت اصلی او در شک بوده و اطلاع دقیقی نداشتید.

در اینجا باز باید تأکید کنم که، روح القدس یک شیئ ، یک نیرو یا فقط یک اسم نیست.

روح القدس درست به همانگونه که خدای پدر و عیسی مسیح خدا هستند، خود خداست!

دوست گرامی من، اگر شما به عیسی مسیح به عنوان یگانه فرزند خدا و منجی خود ایمان دارید، حال روح القدس در شماست!

روح القدس در شماست تا کمک کننده – راهنما و معلم شما در زندگی باشد.

برای قادر به زیستن در ارادهٔ مقدس خداوند – جلال دادن نام او و برخورداری از زندگی پر برکت، عاقلانه و شایسته است تا روح القدس را به بهترین نحو ممکنه شناخته و همواره از او اطاعت نمأییم.

از روح القدس به خاطر این محبت بی‌ مانندش برایتان سپاسگزاری کنید.

کوروش باقری