محبت بی‌ قید و شرط خداوند

رومیان ۵: ۸

۸ اما ببینید خدا چقدر ما را دوست داشت که با وجود اینکه گناهکار بودیم ، مسیح را فرستاد تا در راه ما فدا شود.

بسیاری از ما از زمان کودکی شنیده ایم که خداوند ما را دوست دارد.

اما هنوز قادر به شناخت و درک طبیعت محبت خداوند نیستیم که – زندگیمان شروع به تغییرات بنیادی از قبیل – جایگزینی پریشانی به آرامش، افسردگی بجای شادی و ترس بجای اعتماد به نفسمیکند‌.

امروز کلام خداوند به ما می گوید هنگامیکهما یک گناهکار علیه خداوند بودیم،عشق او – ‌عیسی مسیح را به روی صلیب برد تا تمام بها را برای رستگاری ما بپردازد.

به عبارت دیگر، او برای درک ما از او و یا عذرخواهی ما منتظر نماند.

نه، خداوند قادر کاملا ما را دوست دارد چراکه – آن زمان که ما در گناه بسر می‌بردیم بخاطر ما پسرش را به کام مرگ فرستاد.

این موضوع با فهم انسانی‌ ما از محبت همسو نمی‌باشد.

بسیاری از دغدغه‌های ما برای دیگران به صورت شرطی است.

خوشبختانه در مورد مراقبت از فرزندان و خانواده استثنا وجود دارد.

ما در بسیاری از موقع این تصویر ناقص را بر روی خداوند نیز اجرا می‌کنیم.

برای ما مشکل است که تصور کنیم که ‌محبتی وجود دارد که بسیار فراتر از محبتی است که ما میتوانیم آن را ابراز کنیم.

خدا را شکر که خداوند به نقطه نظر ما از او محدود نمی‌شود.

مراقبت او از ما آنقدر وسیع‌ است که وقتی‌ به او اعتماد کنیم، او ما را فرزندان خود می‌خواند و قیم ما

می شود!

و او به ما این قول را می دهد که هیچ چیز ما را از او جدا نخواهد ساخت.) رومیان ۸: ۳۸ – ۳۹(

۳۸ زیرا من یقین می دانم که هیچ چیز نمی تواند محبت مسیح را از ما باز دارد. نه مرگ ،نه زندگی ، نه فرشتگان و نه قدرتهای جهنم ، هیچیک قدرت چنین کاری را ندارند. حوادث امروز و نگرانیهای فردا نیز قادر نیستند خللی در این محبت وارد کنند. ۳۹ در اوج آسمان و در عمق اقیانوسها، هیچ موجودی نمی تواند ما را از محبت خدا که در مرگ فداکارانه خداوند ما عیسی مسیح آشکار شده ، محروم سازد.

هنگامیکه کتاب مقدس را مطالعه می‌کنید بر روی آیاتی در مورد محبت خداوند تمرکز کنید.

از او بخواهید که به شما کمک کند تا به عظمت محبت او پی‌ ببرید.

آنچه را آموختید یادداشت کنید تا در زمان سختی هاو تردید آنها را مرور کنید.

چه آرامشی تمام نشدنی‌ و مراقبتی بدون قید و شرط برای مسیحیان وجود دارد!

—————————————————————————————————-

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان