انجیل لوقا ۱۶: ۱۹ – ۳۱

مرد ثروتمند و ایلعازر فقیر

۱۹ عیسی فرمود: “مرد ثروتمندی بود که جامه های نفیس و گرانبها می پوشید و هر روز به عیش و نوش و خوشگذرانی می پرداخت . ۲۰ فقیری زخم آلود نیز بود، بنام ایلعازر، که او را جلو در خانه آن ثروتمند می گذاشتند.

۲۱ ایلعازر آرزو می داشت که از پس مانده خوراک او، شکم خود را سیر کند. حتی سگها نیز می آمدند و زخمهایش را می لیسیدند. ۲۲ ”سرانجام آن فقیر مرد و فرشته ها او را نزد ابراهیم بردند، جایی که نیکان بسر می برند. آن ثروتمند هم مرد و او را دفن کردند، ۲۳ اما روحش به دنیای مردگان رفت . در آنجا، در همان حالی که عذاب می کشید، به بالا نگاه کرد و از دور ابراهیم را دید که ایلعازر در کنارش ایستاده است . ۲۴ پس فریاد زد: ای پدرم ابراهیم ، بر من رحم کن و ایلعازر را به اینجا بفرست تا فقط انگشتش را در آب فرو ببرد و زبانم را خنک سازد، چون در میان این شعله ها عذاب می کشم ! ۲۵ ”اما ابراهیم به او گفت : فرزندم ، به خاطر بیاور که تو در دوران زندگی ات ، هر چه می خواستی ، داشتی ، اما ایلعازر از همه چیز محروم بود. پس حالا او در آسایش است و تو در عذاب ! ۲۶ از این گذشته ، شکاف عمیقی ما را از یکدیگر جدا می کند، بطوری که نه ساکنین اینجا می توانند به آن سو بیایند و نه ساکنین آنجا به این سو. ۲۷ ”ثروتمند گفت : ای پدرم ابراهیم ، پس التماس می کنم که او را به خانه پدرم بفرستی ، ۲۸ تا پنج برادر مرا از وجود این محل رنج و عذاب آگاه سازد، مبادا آنان نیز پس از مرگ به اینجا بیایند! ۲۹ ابراهیم فرمود: موسی و انبیا بارها و بارها ایشان را از این امر آگاه ساخته اند. برادرانت می توانند به سخنان ایشان توجه کنند. ۳۰ ”ثروتمند جواب داد: نه ، ای پدرم ابراهیم ! به کلام ایشان توجهـی ندارند. اما اگر کسی از مردگان نزد ایشان برود، یقیناً از گناهانشان توبه خواهند کرد. ۳۱ ”ابراهیم فرمود: اگر به سخنان موسی و انبیاء توجهی ندارند، حتی اگر کسی از مردگان هم نزد ایشان برود، به سخنان او توجه نخواهند کرد و به راه راست هدایت نخواهند شد.”

اگر چه این یک راز پیچیده ای است، اما در مرگ هم خداوند برای ما مهیا کننده است.

در این مطالعه مختصر به کلام خدا مراجعه می‌ کنیم تا چگونگی انتقال روح ما را‌، بعد از مرگ جسمانیان به ما بیاموزد.

به طور خیلی خلاصه‌، وقتی هر کدام از ما ایمانداران به عیسی مسیح فوت جسمانی می‌ کند‌، خداوند دانای مطلق‌،قادر مطلق و همیشه در همه جأ حاضر ما‌، فرشتگانی را گسیل می‌ دارد تا روح ما را با خود به بهشت ببرند.

در انجیل لوقا ۱۶: ۱۹ – ۳۱، عیسی مسیح حکایت مرگ یک ثروتمند و مرد فقیری را بیان می‌ فرماید.

در آیهٔ ۲۲ می‌ خوانیم که‌: ۲۲ ”سرانجام آن فقیر مرد و “فرشته ها”او را نزد ابراهیم بردند، جایی که نیکان بسر می برند. آن ثروتمند هم مرد و او را دفن کردند،

این تنها نگاه اجمالی به تصویری فرای مرگ جسمانی ما و چگونگی انتقال روح یک ایماندار به عیسی مسیح به بهشت می‌ باشد که در کلام خدا‌، در عهد جدید ثبت گردیده است.

تنها در این قسمت از کلام خدا می‌ باشدکه ما از “نقش فرشتگان” در “رسانیدن روح ما به بهشت”،پس از مرگ جسمانیمان از زبان خداوندمان عیسی مسیح می‌ شنویم.

دوستان، ما به صورت غیب شدنناگهانی بر روی زمین و ناگهانپدیدار شدن در بهشت به آنجا نمی رسیم.

بلکه روح ما توسط همراهیفرشتگان گسیل گشته توسط خداوند برای انتقالمان بهبهشت به آنجا خواهد رسید.

شما به احتمال زیاد با هواپیماهای جتسریع السیردرارتفاع های بسیار بالای زمین مسافرت نمودهاید.

اما انتقال روح ما به همراهی فرشتگان خداوند به بهشت، به هیچ وجه با آن گونه پروازها و انتقالازمکانی به مکان دیگر قابل مقایسه نیست.

دوستان، همراهی با فرشتگان خداوند به سوی بهشت، لحظه ای است که هر ایماندار به عیسی مسیح باید با شوق و شعف در انتظار آن باشد.

به هر حال،آنچهکه من و شما باید از آن اطمینان داشته باشیم، اعتماد و ایمان به کسی است که کنترل همهٔ این هستی‌ را در اختیار خود دارد.

کسیکهشمارهٔ هر نفس ما را – کیفیتهرفکر ما را ونیت هر حرکت ما را می‌ داند.

دوست من، آیا شما از آمرزش گناهانتان و داشتن حیاتیابدینزد خداونددر بهشت اطمینان دارید؟

خداوند خود برای رسیدنما به این اطمینانراه را به ما نشان دادهاست.

عیسی مسیح در انجیل یوحنا ۳: ۱۶می‌ فرماید: ۱۶ زیرا خدا بقدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است ، تا هر که به او ایمان آورد، هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد.

دوست من، عیسی مسیح برایشما کیست؟ آیا زندگی جاوید در بهشت را از او دریافت نموده اید؟

این فیض، این هدیهٔ بی‌ مانند خداوند امروز در دسترس شماست.

این هدیهٔ خداوند را امروز از او دریافت کنید.

کوروش باقری