۲قرنتیان ۱۰: ۳ – ۵

۳ گرچه من یک انسان عادی و ضعیف هستم ، اما برای پیروزی در مبارزات روحانی خود، از نقشه ها و روشهای انسانی استفاده نمی کنم . ۴ من قلعه های شیطان را با اسلحه نیرومند الهی در هم می کوبم ؛ نه با اسلحه انسانی و دنیوی !

۵ با این سلاح های روحانی ، هر فلسفه و تفکر پوچ را که برضد خداست ، در هم می شکنیم و هر مانعی را که نمی گذارد مردم به خدا نزدیک شوند، از میان برمی داریم ؛ و مخالفین را اسیر می کنیم و به حضور خدا باز می گردانیم و به اشخاصی تبدیل می کنیم که قلباً مطیع مسیح باشند.

دوستان، استراتژی اصلی شیطان، دشمن ما ایمانداران به عیسی مسیح، فریب و نیرنگ می‌‌باشد.

با مطالعهٔ کلام خدا در ۲قرنتیان ۱۱: ۱۴می‌‌آموزیم که شیطان، برای فریب و اغوا، اغلب خود را به شکل فرشتهٔ نور ظاهر می‌‌سازد.

۱۴ این چیز عجیبی نیست ، شیطان هم خود را به صورت فرشتۀ نور در می آورد.

در حقیقت، شیطان به حدی مکار و فریب کار است که عیسی مسیح وی را پدر تمام دروغ‌ها معرفی می‌‌کند.

در انجیل یوحنا ۸: ۴۴عیسی مسیح می‌‌فرماید: ۴۴ شما فرزندان پدر واقعی تان شیطان می باشید و دوست دارید اعمال بد او را انجام دهید. شیطان از همان اول قاتل بود و از حقیقت نفرت داشت . در وجود او ذره ای حقیقت پیدا نمی شود، چون ذاتا دروغگو و پدر تمام دروغگوهاست .

اما خدا را شکر که او در مقابل مکر، دروغ‌ها و فریب‌های شیطان ما را مجهز فرموده است.

تنها وسیلهٔ دفاعی مناسب ما در مقابل شیطان؛ “شناخت حقیقت است!”

عیسی مسیح در انجیل یوحنا ۸: ۳۲حقیقت را به ما معرفی می‌‌فرماید.

انجیل یوحنا ۸: ۳۲حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد ساخت .”

عزیزان، این بسیار مشکل است که ما قادر باشیم تا خود را در مقابل دروغ‌ها و نیرنگ‌های شیطان محافظت کنیم، در حالی که از نحوه عملکرد و نقشه‌های زیرکانهٔ او بی‌ خبریم .کلام خود در مورد این مهم به ما هشدار می‌‌دهد.

در ۲قرنتیان ۲: ۱۱کلام خدا می‌‌فرماید: ۱۱ دلیل دیگری که سبب می شود این شخص را ببخشیم ، اینست که نباید بگذاریم شیطان از این فرصت بهره برداری کند، چون همگی ما از حیله های او آگاهیم .

دوستان، یکی از موّثر‌ترین و قدیمی‌ترین مکر‌های شیطان که به زمان آدم و حوا باز می‌‌گردد، ایجاد شک و تردید در فکر و قلب ماست، نسبت به حقیقتی که خداوند فرموده است.

هنگامی که ما اجازه می‌‌دهیم تا فکر و قلبمان، دروغ‌های شیطان را در مورد حقیقت کلام خدا و خواستهٔ او از ما بشنود و به آنها شک کند، در معرض خطر بسیار فجیعی قرار گرفته ایم.

وقتی دروغ‌های شیطان را باور کرده و نسبت به فرمایشات پدرانهٔ خداوندمان شک کنیم، مانند این است که، نسبت به قلب خداوند – محبت و فیض او برایمان دچار تردید و نا باوری شده ایم.

اگر با این روش عمل کنیم، اگر به نجواهای دروغ شیطان و نیرنگ‌های او توجه نموده و عمل نمأییم، مثل سربازی خواهیم بود که در جبهه جنگ، سلاح خود را بر زمین گذارده و حال آمادهٔ پذیرش ضربه‌ٔ دشمن خود است.

وقتی بنا به خواست شیطان، در خود نسبت به محبت، فیض و وفاداری خداوند شک کنیم، در حقیقت به شیطان پاسخ مثبت داده و خود را کاملاً در اختیار او قرار داده ایم.

شیطان هم از این موقعیت نهایت استفاده را می‌‌برد.

او ما را به سوی خواست پلید و ضدّ خدأیی خود کشیده، تا ما را از حقیقت کلام خداوند دور و سر انجام نابودمان سازد.

وقتی شیطان ببیند که او به سادگی می‌‌تواند در ما نسبت به حقیقتِ کلام خدا و محبت او برایمان شک ایجاد کند، به دفعات زیاد از این حربهٔ خود بر علیه ما استفاده خواهد نمود.

عزیزان، در فکر و قلب خودتان هیچ جای پایی به شیطان ندهید!

اجازه بفرمایید تا در اینجا به حربهٔ دیگر شیطان بر علیه ایمانداران به عیسای مسیح اشاره کنم.

حربهٔ موثر دیگر شیطان برای تضعیف ایمان ما به خدا و نابودی زندگی مسیحی مان؛ “گیج و پریشان نمودن ما می‌‌باشد.”

می‌ دانید شیطان چگونه ما را پریشان می‌‌کند؟

او آنقدر موارد و مسأیلی گوناگونی را به ذهن ما می‌‌آورد، تا بالاخره تمرکز و توجه ما را از آنچه که حائز اهمیّت برای خدا و ماست، منحرف کند.

آیا می‌‌دانید شیطان برای گیج و پریشان نمودن ما چه مسأیلی را به ذهن ما می‌‌آورد؟

“هر چه را که خداوند به ما امر فرموده که راجع به آنها نگران نباشیم!”

آیا می‌‌دانید شیطان مانع از تمرکز ما بر روی چه مسأیلی می‌‌گردد؟

“شیطان مانع از وقت گذرانی ما با خدا – مطالعهٔ کلام او – فهمیدن ارادهٔ خدا برای زندگیمان – تجربهٔ آرامش واقعی و زیستن در جهت خواست الهی می‌‌شود!”

دوست گرامی، اگر شما با خدا در رابطه‌ای گرم و منظم نیستی، اگر کلام او را مطالعه نمی کنی، اگر آرامش نداری و مطمئن نیستی که در ارادهٔ خدا زندگی می‌‌کنی، به خود بیا – و از خدا کمک بخواه.

هیچ کدام از ما ایمانداران به عیسی مسیح از مکر و نیرنگ‌های شیطان در امان نیستیم.

از خدا بخواهید تا نقاط ضعف شما را در مقابل شیطان به شما نشان دهد.

از خدا بخواهید تا به شما در آن‌ نقطه ضعف‌هایتان کمک نماید.

خداوند در صورت فروتن شدن و در خواستتان از او، حتماً در این مورد به دعای شما پاسخ مثبت خواهد داد.

او حقیقت را به شما خواهد شناسانید و قدرت لازمه برای زندگی در ارادهٔ مقدسش را عطا خواهد فرمود.

خدا را شکر برای محبت بی‌ ماندنش برای ما – کلام حقیقتش برای هدایت ما – و حضور روحش برای محافظت ما از شیطان!

کوروش باقری