یعقوب ۱: ۲ – ۴

شادی در سختی ها

۲ برادران عزیز، وقتی مشکلات و آزمایشهای سخت از هر سو بر شما هجوم می آورند، بسیار شاد باشید، ۳ زیرا در آزمایش و سختی هاست که صبر و تحملتان بیشتر می شود.

۴ پس بگذارید صبرتان فزونی یابد و نکوشید از زیر بار مشکلات شانه خالی کنید، زیرا وقتی صبرتان به حد کمال رسید، افرادی کامل و بالـغ خواهید شـد و به هیچ چیز نیاز نخـواهید داشت.

دوست گرامی، آیا شما از مشکلات و مصیبت‌های زندگی خود بهره برداری صحیح داشته اید؟

بله، بهره برداری از مصیبت‌ها و مشکلات زندگی به طریق صحیح.

لطفاً توجه بفرمایید.

هر گاه خدا اجازهٔ ورود مشکل و یا مصیبتی را به زندگی شما می‌‌دهد، وی حتماً هدفی خاص را در فکر خود دارد.

خداوند می‌‌خواهد تا در روبرویی شما با آن شرایط بسیار دشوار و دردناک، تا حد امکان در ایمانتان رشد کنید.

خداوند به هیچ وجه نمی خواهد تا شما در برخورد با شرایط دشوار و دردناک زندگی، نا امید شده و ایمان خود را به او زیر سوال برده و یا از دست بدهید.

اگر شما در مقابل شرایط دشوار و به ظاهراً لاینحل و نابود کنندهٔ خود، با ایمان به محبت، وفاداری، قدرت و حضور خدا، رفتاری صحیح و مناسبی داشته باشید، همان شرایط، به خواست خدا می‌‌توانند وسیله‌ای مفید برای دریافت برکات الهی او برای شما بگردند.

دوست گرامی، طبیعی‌ترین عکس العمل هر انسانی در مقابله با مشکلات زندگی این است که، غر غر کرده و با التماس از خداوند درخواست کند تا او همهٔ مشکلاتش را از میان بردارد.

اگر مشکل او حل نشد، اگر خدا آن شرایط دردناک وی را از میان بر نداشت، شاید عصبانی شده و سعی نماید تا با کمکِ درکِ محدود فکری و فیزیکی خود، به شرایط دشوارش، هر چه سریعتر پایان دهد.

گاهی هم وقتی خدا درست در آن‌ زمان و به آن‌ طریقی که ما از او انتظار داریم، درد و گرفتاری را از زندگی ما بیرون نمی کند، دیگران را هدف انتقاد‌های خود قرار داده و آنها را به عنوان مسببین اصلی مشکلاتمان محکوم می‌‌کنیم.

دوست گرامی، شاید هم در واقع شخص و یا اشخاص دیگری مسبب اصلی گرفتاری‌های شما باشند.

ولی‌ نباید این حقیقت را فراموش کنید که؛ “خدا اجازهٔ ورود آن شرایط را توسط آن شخص یا اشخاص به زندگی شما داده است.”

این فرقی نمی کند که گرفتاری و مشکل از کجا منشا گرفته، چه کسی مقصره – یا، چقدر هدف و منظور از این ناعدالتی که در حق شما شده پلید و دردناک بوده.

این را بدان که این شرایط دشوار، توسط محبت خدا، برای شکل دادن به شخصیت شما به زندگیتان وارد شده است.

بله، مشکلات و مصیبتها به خواست خدا به زندگی شما وارد می‌‌شوند، تا ارادهٔ الهی وی را به انجام رسانند.

سوال اینجاست که، آیا شما حاضرید تا با خدا، در کنار این شرایط دردناکتان همکاری کنید تا اراده او به انجام رسد؟

شاید کلمات کلیدی را بشود در آیهٔ چهارم فصل اول کتاب یعقوب در کلام خدا یافت.

۴ پس بگذارید صبرتان فزونی یابد و نکوشید از زیر بار مشکلات شانه خالی کنید، زیرا وقتی صبرتان به حد کمال رسید، افرادی کامل و بالـغ خواهید شـد و به هیچ چیز نیاز نخـواهید داشت.

گاهی خدا برای رشد روحانی بیشتر، اجازهٔ ورود مشکلات و مصیبتها را به زندگی ما می‌‌دهد.

اگر ما با خدا همکاری نکنیم، ارادهٔ او در این مورد به انجام نخواهد رسید.

شاید اگر خدا به ما اجازه می‌‌داد تا از قبل، تمام ثمرات و مزیت‌های شرایط دشواری را که او اجازهٔ ورود به زندگی ما داده ببینیم، آنگاه با او سریعتر و بیشتر همکاری می‌‌کردیم.

دوست گرامی، باید این حقیقت را همیشه در ذهن و قلب خود نگهداری کنیم که؛ “اگر چه ما از دلیل تمام چند و چون‌های زندگی خود و شرایطی که با آنها روبرو می‌‌شویم آگاه نیستیم، ولی‌ همهٔ آنها با دقت، کیفیت و کمیت کامل، آنچه را که ما برای شناخت بهتر از محبت خدا و رشد روحانیمان بدانها احتیاج داریم، برایمان فراهم می‌‌کنند.”

اگر چه این می‌‌تواند تجربه‌ای دردناک باشد، ولی‌ شما در ایمان به خوبی، محبت، قدرت و وفاداری خداوند، در دست‌های پر قدرت او آرامش داشته باشید.

اجازه بدهید تا خداوند، لحظه به لحظه نقشهٔ الهیش را در زندگی شما همچون پدری دانا و توانا به پایان رساند.

کوروش باقری