افسسیان ۳: ۱۷ – ۱۹

۱۷ دعا می کنم که مسیح از راه ایمانتان ، کاملا در دل شما جای گیرد. ازخدا می خواهم آنقدر در محبت مسیح ریشه بدوانید، ۱۸ تا همراه با سایر فرزندان خدا، عرض و طول و عمق و بلندی محبـت مسیح را درک نمایید، و طعم آن را در زندگی تان بچشید.

۱۹ گرچه محبت مسیح آنقدر وسیع است که فکر انسان قادر به درک کامل و واقعی آن نمی باشد، اما آرزو دارم که شما به آن پی ببرید و تا آنجا پیش روید که از وجود خدا لبریز شوید.

در بحث امروز، پولس برای افسسیان دعا می‌کند که آنها عمق محبت خداوندی را درک کنند.

هرچند محبت الهی فراتر از درک انسان است، پولس رسول بیان می‌کند که خداوند فهمی‌ روحانی را

عطأ می‌کند که میتوانیم او را کامل تر تجربه کنیم.

چه چیزی ما را از دستیابی و تکیه به محبت خداوند باز می‌دارد؟

اولا، فکر می‌کنیم که پذیرش خداوند شبیه به ما، ناقص و شرطی است.

اما کتاب مقدس به ما می گوید مهربانی و شفقت خداوند ناشی‌ از شخصیت اوست و وابسته به اخلاق،

انتخاب‌ها و افکارش نیست.

دوما، وقتی‌ که ما خطایی را مرتکب می‌شویم، اغلب احساس گناه می‌کنیم.

گاهی‌ اوقات این مسئله منجر می شود که خود را شایسته محبت بی‌ نهایت خداوند ندانیم.

بیایید بجای اینکه احساس گناه باعث عقب نشینی شما از خداوند شود، در عوض توبه کنید.

این موضوع را درک کنید که محبت و بخشش خداوند فراتر از هر گناهی است.

وعدهٔ خداوند این است که هیچ محکومیتی برای ایمان داران به مسیح وجود ندارد.

سوماً، بعضی‌ از معلمان هستند که ما را تشویق به رعایت قانون می‌کنند، که انسان را در این دام می‌‌اندازد

که احساس می‌کنید که باید لطف الهی شامل حال شما گردد.

این بحث متضاد با حقیقت الهی است: پدر آسمانی ما فرزندانش را بدون هیچ قید و شرطی دوست دارد.

چهارماً، بعضی‌ افراد با این مشکل مواجه هستند که چگونه محبت الهی را با انتظام‌های خداوند وفق دهند.

همهٔ اینها ممکن وجود داشته باشد اما اصلاحات او ناشی‌ از مهربانی است، درست همانطور که عشق

پدر و مادر که باعث راهنمایی‌ فرزندان می شود.

درک محبت خداوند آرامش و محبت را به زندگی‌ما می‌‌آورد و همزمان به گناه مجوز حضور نمیدهد.

مانند هر پدر مسئول دیگر، او باعث نظم بخشیدن به منظور بازگشت شما به سو‌ی اوست.

بگذارید تا محبت او مشوقی برای شما باشد تا در مسیری مقدس با رفتاری مطیعانه به سو‌ی او گام

بردارید.

—————————————————————————————————-

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان