ارمیا ۱: ۵

۴و۵ خداوند به من فرمود:«پیش از آنکه در رحم مادرت شکل بگیری تو را انتخاب کردم. پیش از اینکه چشـم به جهان بگشایی، تـو را برگزیـدم و تعییـن کردم تا در میـان مردم جهان پیام آور من باشی.»

بسیاری از مردم در یافتن پاسخ برای این سوال خود درمانده اند که؛ “آیا خدا می‌‌تواند براستی از آنها استفاده کند؟”

آنها از خدا می‌‌پرسند، خداوندا؛ آیا تو واقعاً می‌‌توانی از زندگی من به نوعی مثبت استفاده کنی؟

بله دوست من!

خداوند نه تنها می‌‌تواند، بلکه او بسیار مشتاق است تا از زندگی شما برای جلال نام خود، عطای برکت و آرامش به شما و همینطور، خدمت و محبت به دیگران به طریقی خارق العاده استفاده نماید.

این مهم نیست که شما چقدر پیر یا جوان هستید، زن یا مرد هستید، خداوند نقشه هایی بس عالی برای زندگی شما دارد.

خداوند همین لحظه با روح مقدسش در حال تمرین و آماده سازی شما برای قادر به ایفای نقش خاص خود شدن در آن نقشه عالیش می‌‌باشد.

شاید شما سوال کنید، من از کجا مطمئن باشم؟

پاسخ ان است که – زیرا شما در ایمانتان به عیسی مسیح، حال فرزند خواندهٔ بسیار عزیز خداوند گردیده اید.

به شما به عنوان فرزند خواندهٔ خانوادهٔ الهی خداوند، روحی نو عطا شده که می‌‌توانید توسط آن، با خدای پدر، خالق خود و تمام این هستی‌ مستقیما رابطه‌ای شخصی داشته باشید.

لطفاً حال خود دقت بفرمایید.

به خاطرِ داشتن همین روح القدس در خود و رابطه‌ای شخصی و صمیمی با خدای قادر مطلق است که دیگر نه قدرت و توان محدود انسانی شما، و نه هوش، ذکاوت و دانش محدود و انسانی شما، و نه استعداد‌های فردی شما، بلکه در رابطهٔ شخصی شما با خداست که وی می‌‌تواند به طور خاص و خارق العاده‌ای در و توسط شما عمل نماید.

گاهی ممکن است که شما قادر به درک این نباشید که چرا خداوند شما را به طریق هایی عجیب و غریب هدایت می‌‌کند.

اما اگر فروتن باقی مانده و کاملاً راضی به اطاعت از خواست او در زندگیتان باقی بمانید، روح القدسِ در درون شما – شما را مطمئناً قادر خواهد ساخت تا تمام خواست و اراده خداوند را برای به انجام رسانیدن اهدافش در زندگیتان به خوبی به انجام رسانید.

دوست من، خدا قبل از خلقت شما برای زندگیتان نقشه‌ای را منظور داشته.

در صورت فروتنی و اعتماد کامل به او، وی به شما کمک خواهد نمود تا آن نقشهٔ خاص و مقدّس را با موفقیت به انجام برسانید.

با هم دعا‌ کنیم:

پدر جان، تو خود با دانش و حکمت و محبت پدرانه ‌ات، مرا و زندگی مرا شکل بده. مرا هدایت فرما و از من برای انجام اراده ‌ات در زندگیم به هر گونه که خود صلاح می‌‌دانی استفاده کن. من انجام خواست تو را در زندگیم خواستار هستم.

در نام عیسی مسیح، آمین.

کوروش باقری