Warning: Error while sending QUERY packet. PID=3504 in /home/radioaramesh/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2056

اشعیا ۲۶: ۹

۹ شب را در اشتیاق تو بسر می‌برم و هنگام سپیده دم تو را می‌طلبم. هنگامی که تو جهان را داوری کنی آنگاه مردم مفهوم عدالت را خواهند آموخت.

دوستان، آیا شما خواستار وقت گذرانیدن بیشتر با خدا هستید، ولی‌ بنا به هر دلیل فرصت انجام این مهم را پیدا نمی کنید؟

تا به خود آئید، روز پر مشغله تان به شب رسیده، خسته و کلافه باید برای روبرویی با فردای پر مشغلهٔ خود آماده شوید؟

چند وقته زندگی شما بدین منوال می‌‌گذرد؟

دوست گرامی، ما ایمانداران به عیسی مسیح باید شناخت او و راه‌های عملکردش را در صدر لیست برنامهٔ روزنهٔ زندگی خود داشته باشیم.

شناختِ صحیح و خصوصی خداوند، همچنین، آموختن از خواست، راهها و چگونگی عملکرد وی، به خودی خود برای ما میسر نمی شود.

زندگی‌های پر مشغلهٔ ما، دلیلی برای ممانعت ما در راه وقت گذرانی با خدا و شناخت بهتر او نیستند.

عزیزان، باید مراقب باشیم تا در مسیر دست یابی به خواسته‌های کوتاه مدت ولی‌ نه چندان مهم در زندگی، از انجام مهمترین عمل که برای ما، نجات – سلامتی زندگی روحانی و برکات خداوند را در پی خواهد داشت، غافل شویم.

مهمترین عمل ما؛ “وقت گذرانی کافی روزانه با خداست!”

دوست عزیز، برای قادر گردیدن به با خدا وقت گذرانیدن، مرز عملکرد‌های روزانهٔ خود را مشخص کنید.

اجازه ندهید تا هیچ فعالیتی شما را از با خدا بودن به دور نگاه دارد.

در صورتی که شما فروتنانه با خدا وقت کافی بگذرانید، او وفادار بوده و به شما، حکمت، قوت و محافظت لازمه را برای مقابله با چالش‌های آن‌ روزتان عطا خواهد فرمود.

هیچ روزی از زندگی هر کدام از ما، بدون چالش‌های خاص خودش نیست.

ما برای قادر به تحمل مشکلات و چالش‌های زندگی شدن و حتی غلبه بر آنها، نیاز به کمک پدر آسمانیمان داریم.

در زمانهای پر ارزش وقت گذرانی با خداست که او ما را آرامش داده و برای یک زندگی پیروزمندانه قادر و مجهز می‌‌سازد.

با هم دعا‌ کنیم.

خداوند – به من کمک کن تا هر روزه با تو به اندازه کافی وقت صرف کنم.

در نام عیسی مسیح، آمین.

کوروش باقری