امثال ۳: ۵ – ۶

۵ با تمام دل خود به خداوند اعتماد کن و بر عقل خود تکیه منما. ۶ در هر کاری که انجام می‌دهی خدا را در نظر داشته باش و او در تمام کارهایت تو را موفق خواهد ساخت.

دوستان، به نظر شما چه عامل یا عواملی موجب موفقیت عدّه‌ای می‌‌شوند در حالی که عدّه‌ای دیگر با شکست روبرو می‌‌گردند؟

بسیاری بر این باورند که، کیفیت محیط اجتماعی، خانوادگی – میزان تحصیلات و استعدا‌های فردی عوامل اصلی به موفقیت رسیدن هستند.

در اینجا باید به این سوال پاسخ دهیم که، اگر برای رسیدن به موفقیت تنها عوامل نامبرده در بالا موثر هستند، چرا ما در جامعه‌های خود، ماجرای انسانهای موفقی را میشنویم که از هیچ کدام از این عوامل برخوردار نبوده اند؟

با این وجود به این حقیقت پی می‌‌بریم که، عامل دیگری تعیین کنندهٔ میزان موفقیتها و دست آورد‌های هر انسانی می‌‌باشد.

در درجهٔ اول، بر خلاف تعریفی که دنیا برای معرفی یک فرد موفق در زندگی اعلان می‌‌کند، آموزه‌های کلام خدا (تورات و انجیل) به ما می‌‌آموزند که یک فرد موفق در طول حیات زمینی خود، کسی است که هر روزه در صفات، بیشتر و بیشتر شبیه عیسی مسیح می‌‌گردد.

در حالی که استاندارد دنیا برای یک فرد موفق، دارا بودنِ هر چه بیشتر از، شهرت، ثروت و قدرت می‌‌باشد.

عزیزان، کلام خدا در عبرانیان ۱۲: ۱دیدگاه خداوندمان را در مورد موفقیت واقعی به ما می‌‌شناساند.

۱ پس حال که در این میدان مسابقه، چنین گروه انبوهی از ایمانداران را داریم که برای تماشای ما گرد آمده‌اند، بیایید هر آنچه را که سبب کندی یا عقب افتادن ما در این مسابقه می‌شود، از خود دور کنیم، و با صبر و شکیبایی در این میدان بسوی هدف بدویم؛

در این آیه، ما کلید رسیدن به موفقیت حقیقی را به دست می‌‌آوریم.

دوستان، در راه بیشتر شبیه عیسی مسیح شدن، آموختن از سرگذشتِ زندگی دیگر ایماندارانی که قبل از ما زیسته و وفاداری مسیح را در زندگیشان تجربه داشته اند، برای ما بسیار مشوق و راهنمائی به اثبات رسیده می‌‌باشد.

ما باید از کلام خدا، و همچنین از تجربهٔ دیگر ایماندارانی که در راه اطاعت از مسیح و شبیه او شدن موفق بوده اند پیروی نمأییم.

ما باید خود را از هر چه که مانع زیستن ما در ارادهٔ خداوند، اطاعت از او و شبیه مسیح شدنمان می‌‌گردند آزاد سازیم.

و بلاخره این که، ما باید در راه شبیه مسیح شدن ثابت قدم و کوشا باشیم.

کلام خدا در امثال ۳: ۵ – ۶سوال اولیهٔ ما را در این مطالعه به خوبی پاسخ می‌‌دهد.

۵ با تمام دل خود به خداوند اعتماد کن و بر عقل خود تکیه منما. ۶ در هر کاری که انجام می‌دهی خدا را در نظر داشته باش و او در تمام کارهایت تو را موفق خواهد ساخت.

با توجه به این آموزهٔ کلام خدا، “ما تنها در صورتی به موفقیت حقیقی در زندگی خود دست خواهیم یافت؛ که کاملاً به حکمت، توان و وفاداری خداوندمان عیسی مسیح متکی بوده و برای برخورداری از هر چه که برای شبیه او شدن نیاز داریم، به خود مسیح اعتماد و ایمان استوار داشته باشیم.”

دوست من، خداوند نقشه‌ای بسیار عالی برای زندگی شما منظور دارد.

نقشهٔ خدا در صورتی در زندگی شما عملی خواهد شد که شما نیز نقش خود را ثابت قدم و با پشتکار تا به آخر به انجام رسانید.

نقشهٔ عالی خدا برای زندگیتان و شبیه مسیح شدن را در صورتی خواهید شناخت که هر روز با خداوند در مصاحبت بوده، کلام او را مطالعه نموده و به روح القدس گوش فرا دهید.

خداوند در فیض و محبت خود، در صورت فروتنی و اطاعت شما از وی، مطمئناً خواسته قلب شما را بر آورده خواهد فرمود و از نقشه‌ای که برای زندگیتان دارد آگاه خواهد نمود.

دوست عزیز، حال که با موفقیت دنیوی و موفقیت حقیقی که خداوند – پدر آسمانیمان به ما شناسانید، آشنا شدید، انتخاب شما کدام است؟

آیا شما سعی در به دست آوردن موفقیتی که این جهان زودگذر و فانی به ما تحمیل می‌‌کند خواهید داشت، یا که در پی آن موفقیت حقیقی خواهید بود که خداوند برای ما منظور فرموده است؟

کوروش باقری