اشعیا ۴۱: ۱۰ – ۱۱

۱۰ نترس، چون من با تو هستم؛ نگران نشو، زیرا من خدای تو هستم. من تو را تقویت خواهم کرد و یاری خواهم داد و تو را حمایت کرده، نجات خواهم بخشید. ۱۱ «دشمنانت که بر تو خشمگین هستند رسوا خواهند شد و کسانی که با تو مخالفت می‌کنند هلاک خواهند گردید.

دوستان، خداوندِ مهربان و قادر مطلق ما، بسیار مشتاق است تا ما “به خواسته‌های او” در زندگیمان دست یابیم.

اما در کنار این، ما یک دشمن سر سخت نیز داریم که همواره در به وجود آوردن مانع در راه همکاری ما با خدا و موفقیت ما، نهایت سعی و تلاش خود را انجام می‌‌دهد.

عزیزان، کلام خدا موانعی را که موفقیت واقعی ما، که همان دست یابی به خواسته‌های خداوند در زندگیمان می‌‌باشد جلوگیری می‌‌نمایند، شناسأیی می‌‌نماید.

بسیار مهم است که ما موانع رسیدن به موفقیت واقعی در زندگی خود را بشناسیم تا بتوانیم در صورت مواجه شدن با آنها از خود محافظت نموده و بر آنها غلبه نمأییم.

به طور کلی با مطالعهٔ کلام خدا ما با چهار مانع اصلی در راه رسیدن به موفقیت واقعی آشنا می‌‌شویم.

۱ – اولین مانع رسیدن به موققیت واقعی در زندگیِ یک ایماندار به عیسی مسیح، “ترس” است.

وقتی ترس بر ما غلبه کند، متاسفانه توجّه ما از خداوند بر گرفته خواهد شد و بر روی مانع موجود در راه موفقیتمان متمرکز می‌‌گردد.

ترس و دلهرهٔ حاکم شده بر ما، می‌‌تواند ما را در بند اسارت خود اسیر و بی‌ فعالیت نگاه دارد.

پاد زهر رهایی از این اسارت و غلبه بر این مانع در راه موفقیتمان، برگردانیدن تمرکزمان از روی مشکل و مانع بوجود آمده و تمرکز بر توان، محبت و وفاداری خداوند است.

۲ – دومین مانع در راه موفقیت واقعی ما در زندگی، “شک و تردید” است.

شک و تردید زمانی بر ما غلبه می‌‌کند که فراموش کنیم خدای قادر مطلق همواره با ماست و او ما را در راه رسیدن به خواسته‌اش در زندگیمان، حتماً هدایت و حمایت خواهد فرمود.

دلیل اصلی بوجود آمدن شک می‌‌تواند دانش کم از کلام خدا و شناخت صحیح از شخصیت واقعی او باشد.

۳ – سومین مانع در راه موفقیت واقعی ما در زندگی، “سر پیچی از انجام خواستهٔ خداوند می‌‌باشد.”

ما اغلب به جای اطاعت از امر خدا، عذر و بهانه می‌‌آوریم و سعی در شانه‌ خاله کردن از انجام وظیفه امان در جهت گسترش ملکوت او.

من وقت کافی ندارم و یا، زندگی من به اندازه کافی شلوغ و پر مشغله است، از معمول بهانه هایی است که به جای فرمان بری از امر خدا به خود و او می‌‌گوئیم.

عزیزان، باید همیشه این مهم را به یاد داشته باشیم که، خداوند هر چه را که ما برای اطاعت از امر او لازم داشته باشیم، حتماً برایمان مهیا خواهد فرمود.

خداوند هرگز به ما وظیفه‌ای را محول نمی کند اگر او، ما را به طور کامل برای موفقیت آماده و مجهز نگردانیده باشد.

۴ – چهارمین مانع در راه رسیدن به موفقیت واقعی در زندگی، “پشت گوش اندازئ و امروز و فردا کردن برای اطاعت از خدا می‌‌باشد.”

آری، تنبلی و یا پشت گوش اندازی در اطاعت از خداوند، مطمئناً مانع از رسیدن ما به موفقیت واقعی که او برایمان منظور داشته است می‌‌گردد.

عزیزان، عاقلانه است تا ما ایمانداران به عیسی مسیح، برای زیستن در ارادهٔ خداوند، پدر آسمانیان، اجرای ارادهٔ وی و رسیدن به موفقیت واقعی، همواره در زندگی روزانهٔ خود، از وجود موانعی که نام بردیم باشیم.

اگر از وجود یک یا همهٔ این موانع در خود آگاه گشتیم، باید آن را به خداوند اعتراف نموده و از او برای از میان برداشتن آن‌ مانع کمک بطلبیم.

دوستان، مطالعهٔ کلام خدا به طور منضبط و مصاحبت و همگامی روزانه با روح القدس، ما را در شناخت موانع موجود در راه رسیدن به موفقیتی که خداوند برای ما اشتیاق دارد خواهند ساخت.

بیأیید تا با روح القدس همگام شده، تا با کمک و هدایت او، بر هر مانعی در راه زندگی در ارادهٔ خداوند و دریافت برکات الهی و رسیدن به موفقیت واقعی پیروز گردیم.

کوروش باقری