کولسیان ۱: ۱۰ – ۱۴

۱۰ تا به این ترتیب زندگی شما همواره مورد پسند خداوند و باعث جلال او باشد و همیشه به انجام اعمال نیک مشغول باشید و هر روز خدا را بهتر بشناسید. ۱۱ همچنین ، دعا می کنیم که از قدرت عظیم خدا لبریز شوید تا بدون توجه به مشکلات زندگی ، همیشه با شادی پیش روید،

۱۲ و همواره پدر آسمانی را سپاس گویید که ما را شایسته آن ساخت تا در برکات و امتیازات آنانی که در عالم نور زندگی می کنند، شریک شویم . ۱۳ او ما را از دنیای تاریک شیطان نجات داد و به ملکوت فرزند عزیزش منتقل ساخت ، ۱۴ همان فرزندی که ما را به قیمت خون خود آزاد کرد و گناهانمان را بخشید.

به ادامهٔ دعای پولس رسول برای کولسیان به عنوان یک الگو می پردازیم.

در جلسهٔ قبل، به دو مورد از درخواست‌ها اشاره کردیم: اول اینکه خواست خداوند را بفهمیم و دیگر اینکه

به شیوه‌ای شایسته زندگی‌ کنیم.

اکنون به چهار مورد دیگر اشاره می‌کنیم:

ثمرهٔ نیکو با انجام هر کار نیک‌ (آیه ۱۰): خداوند تمایل دارد که هر عملی‌ که از ما سر می زند باعث

جلال او شود.

همهٔ ما بسیار مشغول به نظر می رسیم اما آیا فعالیتهایی که زمان ما را پر می کنند تا ابد با ارزش هستند؟

تکامل یافتن دردانش خداوندی (آیه ۱۰): هرچند که سرمایهٔ غنی از کتابها، موعظه‌ها و تکنولوژی را در

مورد کتاب مقدس در اختیار داریم، اما درخواست پولس رسول به ایمانداران به مسیح این نیست که ‌عیسی

مسیح را به صورت ذهنی‌ بشناسند بلکه او می‌خواهد که ‌عیسی مسیح را با دل و جان درک کنیم.

قدرت یافتن از طریق قدرت خداوند(آیه ۱۱): ما ضعیفتر از آن هستیم که بتوانیم به قدرت خود تکیه کنیم.

گاهی اوقات بجای اطمینان به قدرت لا یتناهی خداوند، وسوسه می‌شویم که بر توان خود تکیه کنیم.

داشتن استقامت و تمرکز بر آزمایشات زندگی‌ به نیرویی فرای نیروی انسانی‌ خود ما نیازمند است.

قدرشناسی(آیه ۱۲):هنگامی که تشخیص می دهیم که این همه هدایای خوب از کجا نصیبمان شده، میتوانیم

با سپاسگزاری از خداوند زندگی‌ کنیم.

قناعت و شادمانی نه از یک شرایط خاص بلکه ازیک قلب سپاسگزار منشأ می‌گیرد.

در زندگی‌ پر مشغله امروزی، دعا فقط به صورت خیلی‌ فشرده در برنامه‌های ما جا می‌گیرد.

اما همدلی با خداوند برای یک رابطهٔ سالم و پر جنب و جوش حیاتی است.

به خاطر داشته باشید که در برابر تخت پادشاهی خداوند بردن کسی‌ را که دوستش داریم بسیار مهمتر از

هر کار دیگری است.

—————————————————————————————————-

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان