مزمور ۱۱۹: ۱۰۵

۱۰۵ کلام تو چراغ راهنمای من است؛ نوری است که راه را پیش پایم روشن می‌سازد!

دوستان، وقتی ما نسبت به آموزه‌های کلام خدا بی‌ توجه باشیم، و آنها را در زندگی روزانه مان به کار نبریم، در این صورت، ما می‌‌توانیم به آسانی توسط شیطان فریب بخوریم.

اما هر چه ما بیشتر با کلام خدا آشنا باشیم، بهتر هم قادر خواهیم بود تا صدای او را از صدای شیطان تمیز دهیم.

دوست عزیز من، همیشه این مهم را به خاطر داشته باش که، “یکی از اصلی‌ترین اهداف شیطان این است که، شما را از ارادهٔ مقدس خداوند برای زندگیتان و خدمت به او منحرف سازد!”

برای رسیدن به این هدف شوم خود، شیطان از حربه هایی چون، “وسوسه و دلسردی” استفاده می‌‌کند، و آنگاه، توسط دروغ هایش، شما را مبدل به فردی خنثی و غیر مفید برای خداوند مبدل می‌‌گرداند.

سپس، شیطان سعی در این می‌‌نماید تا شما را در حالت کذبِ “گناهکار بودن” در اسارت خود نگاه دارد.

شیطان این نقشهٔ خود را توسط، تحریف و پیچانیدن کلام خدا در ذهن شما به انجام می‌‌رساند.

به این مثال خوب توجه بفرمایید.

اگر شما گناهان خود را به خدا اعتراف نموده – و حال – در گناهی دانسته بسر نمی برید، ولی‌ هنوز احساس تقصیر و گناهکار بودن دارید، به احتمال زیاد، شما در حال گوش سپردن به دروغ‌های شیطان می‌‌باشید.

دوست من، بنا بر کلام خدا در انجیل ۱یوحنا ۱: ۹، خداوند گناهان شما را در ایمانتان به عیسی مسیح و در خواست بخشش از وی، کاملاً بخشیده!

۹ اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم، می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می‌بخشد و از هر ناراستی پاک می‌سازد. این کار خدا کاملا منصفانه و درست است، زیرا عیسی مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما، جان خود را فدا کرده است. انجیل ۱یوحنا ۱: ۹

به همین دلیل است که شما باید به بهترین نحو ممکن، با کلام خدا آشنا بوده و آن‌ را پایه، راهنما و شالودهٔ زندگیتان قراردهید.

دوست من، کلام خدا برای هر سوال شما در زندگی راهنمأیی کافی، واضح و قابل اعتماد در خود دارد!

پدر آسمانیتان شما را برای هدایتِ صحیح و نگاه داشتن در ارادهٔ مقدسش برای زندگیتان، به پاسخ‌های پدرانهٔ خود هدایت خواهد فرمود.

خدا -پدر آسمانی شما ایمانداران به عیسی مسیح، هرگز شما فرزندان عزیز خود را سرگردان و محروم از راهنمأیی‌های دلسوزانهٔ خود تنها رها نخواهد فرمود.

مطالعهٔ کلامِ پدر آسمانی خود را در صدر برنامه‌های روزانهٔ خود قرار دهید، – تا پدر- شما را از رفتن به بیراهه و اتلاف عمرتان مانع گردیده و در ارادهٔ مقدس و پر برکتش روزانه هدایت فرماید.

کوروش باقری

Amen

bar Article #266 www.radioaramesh.org نویسنده: کورش باقری