رومیان ۸: ۱۸

۱۸ با وجود این، سختی‌هایی که در زمان حاضر متحمل می‌شویم، در مقابل جلال و شکوهی که در آینده خدا نصیبمان خواهد ساخت، هیچ است.

بسیاری از اشخاصی که در این جهان، بیشترین رنج و مشقت‌ها را تجربه نمودند، سر انجام مبدل به موثر‌ترین شاهدان عیسی مسیح گردیده و از سر افرازی عظیم او بر خوردار گردیدند.

همینطور، بسیاری از غنی‌ترین پیروزی‌های ما هم، نتیجهٔ تجربهٔ رنج‌های طاقت فرسا، در طوفانهای زندگیمان می‌‌باشند.

این بدین دلیل حاصل می‌‌گردد که، وقتی ما خودمان را کاملاً به مسیح تقدیم نموده و متعهد به پیروی ۱۰۰% از وی می‌‌شویم، قدرت خداوند به گونه‌ای خارق العاده و مبهوت کننده در زندگی ما خود را به نمایش می‌‌گذارد.

برای مثال، شاگردان عیسی مسیح هرگز تجربهٔ هولناک روبرویی با طوفانی سهمگین، بر روی دریاچهٔ جلیلی را فراموش نکردند. (انجیل مرقس ۴: ۳۵ – ۴۱(

عیسی طوفان دریا را آرام می‌کند

۳۵ غروب آن روز، عیسی به شاگردانش فرمود: «به کناره دیگر دریاچه برویم.» ۳۶ پس آن عده‌ای را که در ساحل گرد آمده بودند، روانه کردند و با همان قایقی که عیسی در آن نشسته بود، به راه افتادند. البته عده‌ای نیز با قایقهای دیگر همراهشان رفتند. ۳۷ چیزی نگذشت که طوفانی شدید در گرفت. امواج سهمگین، قایق را آنچنان در هم می‌کوبید که نزدیک بود از آب پر شده، غرق شود. ۳۸ اما عیسی در انتهای قایق آسوده خاطر، سر را بر بالشی گذاشته و خوابیده بود. شاگردان سراسیمه او را بیدار کردند و گفتند: «استاد، استاد، داریم غرق می‌شویم. اصلا هیچ به فکر ما نیستید؟!» ۳۹ او برخاست و به باد و دریا فرمان داد: «آرام شو!» همان لحظه باد از وزیدن باز ایستاد و همه جا آرامی کامل برقرار شد. ۴۰ عیسی به شاگردانش فرمود: «چرا اینقدر ترسیده بودید؟ آیا هنوز هم به من اعتماد ندارید؟» ۴۱ ایشان در حالیکه ترس سراسر وجودشان را فرا گرفته بود، به یکدیگر می‌گفتند: «این دیگر چگونه انسانی است که حتی باد و دریا هم اطاعتش می‌کنند!»

پس از روبرویی با آن طوفان هولناک، شاگردان مسیح تجربهٔ خوش آیندی داشتند.

آنها شاهد فرمانِ استاد و خداوندشان عیسی مسیح به باد و دریا و اطاعت باد و دریا از عیسی مسیح شدند.

این تجربهٔ هولناک شاگردان در آن‌ شب – قسمتی از شهادت زندگی آنها از قدرت و حاکمیتِ کامل عیسی مسیح بر تمام هستی‌ به جهانیان گردید.

با آموختن این درس، از آن به بعد وقتی طوفانهای رنج، مشقت و آزار بر علیه شاگردان شدت می‌‌گرفت، آنها مفتخر بودند تا به خاطر عیسی مسیح آنها را بپذیرند و متحمل گردند. (اعمال رسولان ۵: ۴۰ – ۴۲(

۴۰ اعضای شورا نصیحت او را قبول کردند، و رسولان را آورده، شلاق زدند و گفتند که درباره عیسی با کسی سخن نگویند. سپس ایشان را آزاد کردند. ۴۱ رسولان از آنجا بیرون آمدند و شاد بودند که خدا ایشان را شایسته دانست که بخاطر نام او رنج بکشند و بی احترامی ببینند. ۴۲ از آن پس هر روز در خانه‌ها کلام خدا را تعلیم می‌دادند و در خانه خدا وعظ می‌کردند که عیسی همان مسیح است.

دوست گرامی من، آیا امروز شما با طوفانی هولناک در زندگی خود روبرو هستی‌؟

طوفانی که بسیار عظیم و پر خروش است و شما به هیچ وجه توان غلبه بر آن‌ را در خود نمی بینید؟

نترس – آرام باش – شما تنها نیستید!

خداوندتان، قادر مطلقی که کنترل همهٔ این هستی‌ را کاملاً در اختیار خود دارد، با شماست!

در همین لحظه – هر چه را که از آن‌ ترسانی – هر چه را که از آن نگرانی و هر چه که موجبِ محو شادی در شما گردیده، به عیسی مسیح بده!

تنها عیسی مسیح قادره تا آن را مبدل به برکتی عظیم برای شما و جلال نام خود گرداند.

سماجت به خرج ندهید.

اجازه بده تا خدا در زندگی شما خدایی کنه.

کوروش باقری

Amen

bar Article #267 www.radioaramesh.org نویسنده: کورش باقری