انجیل یوحنا ۸: ۳۲

۳۲ حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد ساخت.»

دوست گرامی من، دشمن شما شیطان، همواره سعی داره شما را با دروغ‌های خود فریب داده و متقاعدتان سازد که، “شما بی‌ عرضه و بی‌ استعداد هستید – شما ارزش دوست داشتن را ندارید – شما لیاقت یک زندگی پر برکت و خدمت به خداوند را ندارید – شادی زندگی مسیحی و از خداوند شنیدن مربوط به دیگران است و شما شایستهٔ برخورداری از آنها نیستید.”

آیا شما تا حالا یک چنین تصوراتی در مورد خودتان داشته اید؟

لطفاً خوب به این عرایض من دقت بفرمایید.

چرا شیطان دأیماً این دروغ‌ها را بر فکر شما می‌‌کوبه؟

چون او به خوبی می‌‌دونه که اگه بتونه شما را در زندگی “دلسرد و نا امید” کنه، اونوقت می‌‌تونه شما را از تجربهٔ قدرت و محبتی که پدر آسمانیان شما را در آن‌ آفریده محروم نگه داره.

خواهر و برادر خوب من، به جای باور کردن دروغ‌های شیطان و احساس خود کم بینی و بی‌ ارزشی داشتن، اجازه بده تا این حقیقت که – خداوند در کلامش در مورد شخصیّت و ماهیت اصلی شما فرموده، شما را برای همیشه آزاد سازد.

خداوند، پدر آسمانی و خالق پر محبت شما می‌‌فرماید:

شما – فرزند من، یعنی یگانه خدای قادر مطلق و زنده هستید!

من شما را در نهایت حکمت، دانش و توان خداوندیم خلق نمودم!

من تاوان تمام گناهان شما را با بهای خون عیسی مسیح تماماً پرداخت نموده‌ام!

روح القدس، در تمام لحظات عمرتان در شماست!

شما آمرزیده، در چشم من عادل و تا ابد در بهشت با من خواهید بود!

خداوند به شما می‌‌فرماید؛ دخترم – پسرم، به خاطر این که تو متعلق به من هستی‌، من تو را بی‌ قید و شرط، دوست دارم.

محبت بی‌ قید و شرط خداوند بدین معناست که، “تو هیچ کاری نمیتونی بکنی تا من بیشتر دوستت داشته باشم.”

از طرف دیگر، “تو نمی تونی هیچ کاری بکنی تا من کمتر دوستت داشته باشم.”

خداوند به شما می‌‌فرماید؛ تو در نقشهٔ مقدس و عالی من برای زندگیت، جایگاهی بس مهم و منحصر به فردی داری!

تو – با ارزش‌ترین مخلوق من هستی‌!

دوست گرامی من، این آن حقیقتِ ماهیت وجود شما در نزد خداست.

خداوند، این حقیقت را بارها و بارها در کلامش تکرار نموده و بر آن تأکید داشته و دارد.

دوست من، دختر و پسر خدا – حال این حقیقتِ نظر خدا را در مورد خود، در فکر و قلبت همواره نگاه دار.

از این به بعد، هر گاه افکارِ منفی خود کم بینی به سراغ شما آمد، بدان که این صدای شیطان است که سعی در فریب شما و ربودن شادیتان دارد.

هشیار باش، فریب نخور.

به حقیقت کلام خدا در مورد شخصیّت و ماهیت واقعی خودتان محکم بچسبید!

کوروش باقری

Amen

bar Article #268 www.radioaramesh.org نویسنده: کورش باقری