انجیل یوحنا ۸: ۱۲

نور جهان

۱۲ عیسی در یکی از تعالیم خود، به مردم فرمود: «من نور جهان هستم، هر که مرا پیروی کند، در تاریکی نخواهد ماند، زیرا نور حیات بخش راهش را روشن می‌کند.»

دوست گرامی من، در زمان‌های دردناک و ناخوش آیند زخم خورده گی‌هایتان است که شما؛ عمیقترین، تاریکیها، یاس‌ها و پریشانی‌ها را احساس می‌‌کنید.

حقیقت این است که، شما عمدا سعی در آزار رسانیدن به خود یا دیگران را ندارید.

سوال اینجاست که، “پس چرا من به خودم و دیگران هر از گاهی آزار می‌‌رسانم؟”

چرا من بر خلاف خواستم، گاهی موجب رنجش دیگران می‌‌شوم و خودم هم در این راستا رنج می‌‌کشم؟

دوست من، اغلب آن قسمت‌های “پنهان و پوشیده مانده در قلبتان” است که شما را به انجام گناه و اشتباه هدایت و تشویق می‌‌کند.

دستور آزار و رنجش دیگران توسط شما، از زوایای تاریک قلبتان صادر می‌‌گردند.

از قسمت‌های پوشیده و پنهان نگاه داشته شده از نور شفا بخش و پاک کنندهٔ عیسی مسیح.

خوشبختانه، ایام کریسمس زمانی است که به شما یاد آور می‌‌شود که دلیل آمدن عیسی مسیح به این جهان چه بود.

کریسمس یاد آور این است که، عیسی مسیح آمد تا تاریکی گناه در این جهان را به نور مبدل گرداند.

مسیح آمد تا شما را با کمکِ محبت و سخاوت خود، از زخم‌های گناهانتان نجات بخشیده و شفا دهد.

دوست من، عیسی مسیح همچنین آمد تا به شما نشان دهد که چگونه ترس‌ها – دردها و الگوهای افکاری غلطی در وجودتان سکنا دارند که مسببِ تحریک و تشویق شما به انجام اشتباهاتتان می‌‌گردند.

می‌ دانید عیسی مسیح چگونه این خدمت را برای شما به انجام می‌‌رساند؟

او توسط عملکرد روح القدس و شهادت کلامش این خدمت شایان را برایتان انجام می‌‌دهد.

۱۲ کلام خدا زنده و با نفوذ است و برّنده‌تر از هر شمشیر تیزی است که مفصل را از استخوان جدا می‌کند، زیرا افکار پنهانی و نیتهای مخفی دل ما را می‌شکافد تا ما را آنچنانکه هستیم، به خودمان نشان دهد. عبرانیان ۴: ۱۲

دوست من، بنا بر این، در این ایام مبارک کریسمس، عیسی مسیح را به معنای واقعی به قلب خود دعوت کن و از وی بخواه تا نور شفا بخش الهی خود را بر تمام زوایای پوشیده و پنهان نگاه داشته شده از او بتاباند.

تا زمانی که شما گوشه هایی از قلب خود را در تاریکی نگاه داشته اید، این خطر برایتان وجود دارد که هر از گاهی موجب آزار و رنجش دیگران شده و خود نیز رنج ببرید.

همین لحظه، از عیسی مسیح بخواه تا عمل پاک کننده گی و شفای خود را در قلب شما به کمال رساند.

فراموش نکن که عیسی مسیح به زور و اجبار وارد قلب شما نخواهد شد.

او در انتظار دعوت شما به قلبتان است.

عیسی مسیح بسیار مشتاق ورود به قلب شماست تا آنجا را برای زندگی روح القدس از هر گونه نا پاکی و تاریکی پاک سازد.

کوروش باقری

Amen

bar Article #269 www.radioaramesh.org نویسنده: کورش باقری