عبرانیان ۱۲: ۱ – ۳

۱ پس حال که در این میدان مسابقه ، چنین گروه انبوهی از ایمانداران را داریم که برای تماشای ما گرد آمده اند، بیایید هر آنچه را که سبب کندی یا عقب افتادن ما در این مسابقه می شود، از خود دور کنیم ، و با صبر و شکیبایی در این میدان بسوی هدف بدویم ؛ ۲ و برای پیروزی در این مسابقه روحانی ، به

عیسی چشم بدوزیم که چنین ایمانی را در قلب ما ایجاد کرده و آن را کامل خواهد ساخت . زیرا او خود نیز در همین مسیر، صلیب ، و خفت و خواری آن را تحمل کرد، چون می دانست در پی آن ، خوشی و شادی عظیمی نصیبش خواهد شد. به همین جهت ، اکنون در جایگاه افتخار، یعنی در دست راست تخت خدا نشسته است . ۳ پس اگر می خواهید در این مسابقه خسته و دلسرد نشوید، به صبر و پایداری مسیح بیندیشید، به او که از سوی گناهکاران مصیبت ها کشید.

زندگی‌ خود را چگونه می‌‌بینید؟

آیا یک چالش هیجان انگیز همراه با شادی و خرسندی است؟

یا اینکه همانند چاهی است که در آن به دام افتاده اید و در حال دست و پا زدن هستید؟

متاسفانه، بسیاری از انسانها بدون اتکا به برنامهٔ خداوند برای آنها، وارد مسیر زندگی‌ میشوند.

آفرینندهٔ ما به هر فردی هدیه، توانایی شرایط خاصی‌ مختص به آن فرد مطابق با هدف خداوند داده است.

در عوض، بسیاری سعی‌ می کنند که به زور لذتی را در زندگی‌ ایجاد کنند، بدون اینکه تشخیص دهند که

خوشبختی‌ واقعی‌ با اجرای درست فرمان خداوند حاصل میشود.

متاسفانه، شماری از نجات یافتگان برای مدتی‌ با خداوند همراه می‌‌شوند اما بعد از مدتی‌ از مسیر خارج

میشوند.

این موضوع به دلایل مختلفی‌ اتفاق می‌افتد.

بعضی‌‌ها به علت ضعیف النفس بودن شکیبایی در برابر مشکلات را از دست میدهند.

برای بعضی‌ دیگر، اهداف و ایده‌های دنیوی باعث سردرگمی آنها می شود.

و شاید اینکه نفوذ افرادی دیگر باعث میشود تا تمرکز آنها از بین برود.

ورزش و تفریحات یا حتی مشغولیت‌های روزمره باعث می شوند که یک ایماندار را احاطه کند و باعث

شود که قلبش از ‌عیسی مسیح منحرف گردد.

فارغ از جستجوی علت، جدایی از لنگر حقیقی‌ که همانا ‌عیسی مسیح است، خطری بزرگ محسوب

میشود.

خداوند به ایمانداران زندگی‌ جاودانی در او تقدیم می‌کند.

اما در آموزه‌های کتاب مقدس می‌‌آموزیم که یک مسیحی‌ واقعی‌ اگر جدا از کلام خداوند، اصول الهی و

رابطه‌ای نزدیک با او زندگی‌ کند هرگز به کامیابی نمی رسد.

آیا این احساس را می‌کنید که با ‌عیسی مسیح همگام هستید؟

یا اینکه امور دنیوی شما را آشفته ساخته است؟

به سو‌ی درگاه خداوند دعا کنید که حکمت و خردی نصیبتان گردد تا جواب این سؤالات را بیابید و از

پروردگار بخواهید که تحت هر شرایطی شما را در بر گیرد و شما را از شور و وسوسه‌های دنیوی

محفوظ دارد.

متعهد شوید که با خداوند دعا و گفتگو کنید، کتاب مقدس را بخوانید و از آن اطاعت کنید.

—————————————————————————————

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان