کلام خدا در مزمور ۶۳: ۱ – ۳ می‌‌فرماید؛

اشتیاق برای خداوند

۱ ای خدا، تو خدای من هستی؛ در صبح سحر تو را می‌طلبم. جان من مشتاق توست؛ تمام وجودم همچون زمینی خشک و بی آب، تشنه توست. ۲ تو را در مکان مقدست دیده‌ام و قوت و جلال تو را مشاهده کرده‌ام.

۳ محبت تو برایم شیرینتر از زندگی است، پس لبهای من تو را ستایش خواهد کرد،آمین.

دوست من، آیا اشتیاق درک شدن – قدردانی نمودن – احترام گذاردن و دوست داشته شدن از طرف دیگران را در خود دارید؟

این – بدین دلیل است که؛ “شما برای داشتن رابطه‌های صمیمی با دیگران آفریده شده اید.”

رابطه هایی که، شما را خشنود و خرسند می‌‌کنند.

رابطه هایی که، به شما امید و قوت می‌‌دهند.

رابطه هایی که، موجب تهذیب شما می‌‌گردند.

بله، اشتیاق داشتن چنین رابطه هایی در نهاد هر انسانی قرار دارد.

متاسفانه، گناه مانع از تجربهٔ چنین برکاتی گردیده.

انسان برای دست یابی به این برکات – ممکنه آنها را در جاهای غلطی جستجو کنه.

برای ارضای حس درک شدن – قدرانی نمودن – مورد احترام قرار گرفتن و دوست داشته شدن توسط دیگران، ممکنه طمع بهتصاحب مادیات در شما رشد کنه.

و یا این که ممکنه در شما، آرزوی شخصی مهم بودن و مشهور شدن رشد کنه، و یا حتی به اعتیاد تمایل پیدا کنید.

عزیزان، حضرت داود نویسندهٔ مزمور ۶۳در کلام خدا، به خوبی این نیاز و چالش انسانی را درک نموده بود.

حضرت داود هر چه که یک انسان می‌‌توانست داشته باشد داشت.

ولی‌ داود به این نتیجه در زندگی خود می‌‌رسد، “تنها کسی که به معنای واقعی جان او را از هر نیازی سیر می‌‌سازد، خداست!”

دوست من، این واقعیت در مورد شما هم صدق می‌‌کند.

خداوند شما را به شباهت خویش آفرید – تا شما بتوانید با او در رابطه‌ای با معنا و عمیق به سر برید – تا وی بتواند عمیق‌ترین خواسته‌های د‌ل شما را بر آورده سازد.

خداوند توسط کلامِ زنده و روح مقدسش، سعی در مکشوف نمودن خود – نزدیک شدن و داشتن رابطه‌ای صمیمی و عمیق با شما دارد.

بیأیید امروز با حضرت داود هم صدا شده و بر آورده شدن خواسته‌های دلمان را “با داشتن رابطه‌ای صمیمی و عمیق با خداوند”، پدر آسمانیمان فقط از او دریافت کنیم.

کوروش باقری

Amen

bar Article #271 www.radioaramesh.org نویسنده: کورش باقری