مزمور ۳۷: ۲۳

۲۳ خداوند مردم را به راهی که باید بروند هدایت می‌کند و آنانی را که از ایشان راضی باشد، حفظ می‌نماید. آمین.

آیا تا حالا شده در یک حالت کلافگی از خداوند پرسیده باشید، “چرا به من نشان نمی دهی، حالا باید چکار کنم؟”

گاهی در طول زندگی، زمان هایی را تجربه می‌‌کنیم که گویی خداوند به هیچ وجه مایل نیست ما را راهنمأیی نموده و مسیر روزانه‌ ما را به ما نشان دهد.

دوست من عجولانه خداوند را قضاوت نکن و محبت و حکمت او را زیر سوال نبر.

پدر آسمانی شما – در همه حال و در هر موقعیتی که هستید، از طرف شما فعالانه در تلاش است.

خداوند داره شما را هدایت می‌‌کنه، حتی در آن زمان هایی که درکش نمی کنید.

دوست من خداوند شما را میشنوه!

در آن زمان هایی که نمی دانید چه باید بکنید، او نیاز و اشتیاق قلب شما را به خوبی می‌‌فهمه.

او کلافگی و سر گشتگی شما را هم به خوبی می‌‌فهمه.

لطفاً دقت بفرما.

خداوند هرگز سعی در حیران و محتاج باقی نگاه داشتن شما نداره!

در واقع او بسیار مشتاق است تا شما مسیر خود را در زندگی به خوبی بشناسید و در آن مسیر طی طریق نمأیید.

این بر خلاف ذات و سیرت خداوند است اگر او سعی کنه تا نقشه و مسیری را که برای زندگیتان منظور داشته از شما قایم کنه.

خداوند در کلامش در، ارمیا ۲۹: ۱۱ – ۱۳به صراحت به ما می‌‌گوید که:

۱۱ خواست و اراده من، سعادتمندی شماست و نه بدبختی‌تان، و کسی بجز من از آن آگاه نیست. من می‌خواهـم به شمـا امید و آینـده خوبی ببخشم. ۱۲ در آن زمان، مرا خواهید خواند و نزد من دعا خواهید کرد و من به دعای شما پاسـخ خواهـم داد؛ ۱۳ و اگر با تمام وجـود مرا بطلبیـد مرا خواهید یافت. آمین.

دوست من، خداوند هر اقدامی را که لازمه انجام می‌‌دهد تا، “ارادهٔ مقدس خود” برای زندگی ما را، یعنی همان مسیری را که باید روزانه بپیمأییم به ما نشان دهد.

از این بهتر این که، خداوند مشتاق است تا در پیمودن آن مسیر از هر جهت ما را مجهز سازد.

لطفاً به این نکته دقت بفرمایید.

با وجود این حقیقت، خداوندِ دانای مطلق، پدر آسمانی شما، خالق شما، بهتر از هر کس دیگری می‌‌داند چه درسی موجب این می‌‌گردد تا به شما در داشتن رابطه‌ای پاک و بی‌ غل و غش – با او -کمک کند.

به همین دلیل، خداوند در مشیت و حکمت الهی خود، تمامی نقشهٔ زندگی شما را یکمرتبه برایتان مشهود نمی کند.

دوست گرامی من، آسوده خاطر باش.

حتی در همین لحظه نیز خداوند داره به شما می‌‌آموزد که به او اعتماد داشته باشید.

خداوند آنقدر نور به مسیر شما می‌‌تاباند، تا قادر باشید فقط مسیر قدم بعدی خود را ببینید.

این موجب می‌‌شود تا با خداوند قدم به قدم هر روزه در مسیری که او تعیین و روشن می‌‌سازد حرکت کنید.

با هم دعا‌ کنیم.

خداوند، تو خود می‌‌دانی که چقدر به راهنمأیی تو نیاز مندم. من به خوبی‌، حکمت و محبت کامل تو برایم، اعتماد می‌‌کنم. اگر چه فکر انسانی من کّل مسیر را نمی بینه، اما من قدم به قدم با تو راه خواهم رفت.

من را در آن مسیری که برای زندگیم منظور داشته‌ای با خود ببر.

در نام عیسی مسیح. آمین.

کوروهش باقری

Amen

bar Article #274 www.radioaramesh.org نویسنده: کورش باقری