غلاطیان ۵: ۲۲

۲۲ اما هرگاه روح خدا زندگی ما را هدایت فرماید، این ثمرات را در زندگی ما بوجود خواهد آورد: محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری.

میوه‌های روح القدس متشکل از نه‌ (۹) ویژگی خاص هستند که ماهیتِسیرت عیسی مسیح را تشکیل می‌‌دادند.

حال عیسی مسیح بسیار مشتاقه تا توسط روح القدس این نه‌ (۹) ویژگی را در وجود هر ایماندار به خود به وجود آورده و رشد دهد.

به عبارتی دیگر، “در مسیر شبیه مسیح شدن،” شخصیّت ما ایمانداران به وی می‌‌بایستی کاملاً با “تمامی” این نه‌ (۹) میوه مطابقت داشته باشد.

در این مطالعهٔ کوتاه به معرفی معنای این نه‌ میوهٔ روح القدس می‌‌پردازم.

محبت: تصمیم گیری به بر آورده ساختن احتیاجات دیگران می‌‌باشد.

خوشی: توانایی ارزش قائل شدن برای زندگی و لذت بردن از آن‌ است.

آرامش: آسودگی خاطر از این اطمینان است که، “خدا همیشه در کنترل همه چیز هست!”

بردباری: فوت و فنّ با مردم و شرایط مختلف زندگی ساختن است.

مهربانی: عادت انجام خدمت به دیگران است.

خیر خواهی: نشان دادن بزرگواری و صداقت اخلاقی به دیگران است.

وفا داری: خصلت تمام عیار و بی‌ چون و چرای قابل اعتماد بودن است.

فروتنی: قدرت را با نرمی پوشانیدن است.

خویشتنداری: ظرفیت انجام اعمالی است که “دوست نداریم” انجام دهیم – و – انجام ندادن اعمالی است که “دوست داریم” انجام دهیم.

دوست گرامی من، آیا این خصوصیات شخصیت شما را تشریح می‌‌کنند؟ با هم دعا‌ کنیم:

پدر آسمانی، از تو درخواست می‌‌کنم تا میوه‌های روحانی خود را در من شکوفا سازی. خداوند من به خواست و توان خودم به هیچوجه قادر به داشتن این میوه‌ها در خود نیستم. من زندگیم را کاملاً به تو تقدیم می‌کنم تا با قدرت الهی ‌ات میوه‌های روحانی خود را در من تولید و من را هر روزه بیشتر شبیه مسیح گردانی. در نام عیسی مسیح. آمین.

کوروش باقری

Amen

bar Article #275 www.radioaramesh.org نویسنده: کورش باقری