افسسیان ۱: ۴

۴ خدا از زمانهای بسیار دور، حتی پیش از آنکه جهان را بیافریند، ما را برگزید تا در اثر آن فداکاری که مسیح در راه ما کرد، از آن او گردیم. خدا از همان زمان،

اراده نمود تا ما را در نظر خود پاک سازد بطوری که حتی یک لکه نیز در ما یافت نشود، تا وقتی در حضور او حاضر می‌شویم، سراپا مدیون محبت او باشیم.

چالش زندگی مسیحی، تلاش دائم برای مطابقت دادن اعمال، گفتار و افکارمان با موقعیتی که در چشم خدا داریم می‌‌باشد.

خداوند شما را در عیسی مسیح برگزیده تا در چشم او کاملاً مقدس و بی‌ تقصیر باشید.

برای مقدس بودن، باید از “گناه” جدا و صادقانه در پرهیز کاری زندگی کرد.

برای بی‌ گناه بودن، باید از هر لکه تقصیر و گناه عاری بود، مانند بره خدا. (۱ پطرس ۱: ۱۹(

۱۹ خون گرانبهای مسیح بود که همچون بره‌ای بی گناه و بی عیب قربانی شد.

پولس رسول در کلام خدا، در افسسیان ۱: ۴ اعلامیهٔ موقعیت ما در ایمانمان به عیسی مسیح در چشم خداوند را به ما یاد آور می‌‌گردد.

توجه بفرمایید.

خداوند ما را مقدس و بی‌ تقصیر می‌‌بیند چرا که، عیسی مسیح – نجات دهندهٔ ما، “کاملاً مقدس و به تقصیر می‌‌باشد.”

پاکی و صداقت عیسی مسیح به حساب اعتبار روحانی ما در نزد خدا گذارده شده است.

به همین دلیل است که پولس رسول در۲قرنتیان ۵: ۲۱ می‌‌فرماید:

۲۱ زیرا خدا بار گناهان ما را بر دوش مسیح بی گناه گذاشت، تا ما بعنوان پیروان او، آنطور که مورد پسند خداست، نیک و عادل شویم.

با وجود موقعیت والای ما در ایمانمان به عیسی مسیح در چشم خداوند، متاسفانه هنوز، اعمال، گفتار و افکار ما، از برابری با استاندارد‌های خداوند قاصر می‌‌مانند.

بنا بر این، ایماندار به عیسی مسیح، همواره با این چالش روبروست که، “بی‌ گناهی کامل او از گناه – در این جهان حاصل نمی گردد.”

قدوسیت و بی‌ تقصیری کامل هر ایماندار به عیسی مسیح، زمانی با استاندارد‌های خداوند مطابقت خواهند داشت که ما در بهشت با خود او زندگی می‌‌کنیم!

زمانی که خداوند بدنی تازه و جلال یافته به ما هدیه می‌‌فرماید. (رومیان ۸: ۲۳(

۲۳ حتی ما مسیحیان، با اینکه روح خدا را بعنوان نشانه‌ای از شکوه و جلال آینده در خود داریم، با آه و ناله در انتظاریم تا از درد و رنج آزاد شویم. بلی، ما نیز با اشتیاق بسیار، منتظر روزی هستیم که خدا امتیازات کامل ما را بعنوان فرزندانش، به ما عطا کند. یکی از این امتیازات، طبق وعده او، بدن تازه‌ای است که نه دچار بیماری می‌شود و نه مرگ بر آن قدرت دارد.

دوست گرامی من، شما با این چالش چکار می‌‌کنید؟

چطور سعی در مطابق نمودن اعمال، گفتار و اندیشه‌های های خود با استاندارد‌های خداوند دارید؟

توسط دعا‌؟

توسط مطالعهٔ کلام خدا و تقدیم کامل تمامی جوانب زندگیتان به روح القدس؟

این دو روش بسیار عالی و موثر هستند، در تعهدِ به انجام آنها زندگی کنید.

گفتگوی صمیمی با پدر آسمانی، (که همان دعاست) و مطالعهٔ کلام او تنها مددکاران ما در پیروزی بر چالشِ مطابق ساختن رفتارمان با استاندارد‌های خداوند هستند.

در این دو فعالیت جدی باشید در عین حالی که بر روی این کرهٔ خاکی، مشغول به خدمت خداوند و جلال نام او هستید.(افسسیان ۲: ۱۰(

۱۰ این خداست که ما را از نو آفریده و این زندگی جدید را از فیض وجود عیسی مسیح به ما داده است؛ و از زمانهای دور دست، نقشه خدا این بوده که ما این زندگی جدید را صرف خدمت به دیگران نماییم.

با هم دعا‌ کنیم:

خداوندا، تو را شکر می‌‌کنم که دانای مطلقی هستی‌ که از هر عمل، گفته و فکر من به خوبی آگاهی.

پدر جان، تو را شکر می‌‌کنم که در حق من رحیم هستی‌ و قصوراتم را در نام عیسی مسیح بخشیده ای.

پدر جان، من با توان و خواست محدود انسانی خود نمی توانم مطابق با استاندارد‌های الهی تو زندگی کنم.

از تو درخواست می‌‌کنم تا با روح مقدست مرا در زیستن در اراده و خواست خودت یاری فرمأیی.

در نام عیسی مسیح. آمین.

کوروش باقری

Amen

bar Article #277 www.radioaramesh.org نویسنده: کورش باقری