افسسیان ۱: ۷

۷ لطف و فیض خدا نسبت به ما بقدری زیاد بود که حتی حاضر شد به قیمت خون فرزندش تمام گناهان ما را ببخشد و ما را نجات دهد،

آزادی چیز بسیار با ارزشی است.

در طول تاریخ، انسان برای رسیدن به آزادی دعا‌ کرده، جنگیده و حتی برای آن جان داده.

حقیقت این است که همهٔ انسانها به نوعی برده هستند، “یا بردهٔ گناه” – یا – “بردهٔ خداوند.”

خداوند ما عیسی مسیح فرمود:۳۴ ………… «این عین حقیقت است که هر که گناه می‌کند، اسیر و برده گناه است.) انجیل یوحنا ۸: ۳۴(

پولس رسول هم در همان راستا فرمود که:۲۱ اما این امید هست که روزی جهان از قید فنا رها شود و در آزادی پُر شکوهی که متعلق به فرزندان خداست، شریک گردد.) رومیان ۸: ۲۱(

در هر حال، ایمانداران به عیسی مسیح از اثرات گناه آزاد – و – بردهٔ خداوند گردیده اند.

۲۲ اما الان شما از قدرت گناه آزاد شده‌اید و در خدمت خدا هستید؛ بنابراین، او نیز شما را هر روز پاکتر و شایسته‌تر می‌سازد تا سرانجام زندگی جاوید نصیبتان گردد.) رومیان ۶: ۲۲(

در زمان قدیم، امپراتوری روم حدود بیست میلیون برده در اختیار داشت.

خرید و فروش برده، بسیار رایج بود.

هر برده‌ای که می‌‌خواست از بردگی آزاد شود، می‌‌بایستی بهای کامل باز خریدی خود را به اربابش می‌‌پرداخت.

دوستان، بردهٔ گناه بودن “اسارت” است، ولی‌ بردهٔ خدا بودن “آزادی.”

این ممکن است که به نظر متناقض آید، ولی‌ خداوند – پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح، قادر مطلقِ عادل و مهربانی است.

لطفاً دقت بفرمایید.

آزادی واقعی شما بدین معناست که؛ “خواست خودتان را با خواست پدر آسمانیتان تطبیق دهید تا خداوند بتواند، به تدریج شما را مبدل آن انسانی گرداند که برای مبدل شدن به آن‌ آفریده.”

اگر چه شما هر از گاهی مرتکب خطا و گناه خواهید شد، ولی‌ بالاترین خواسته و اشتیاقتان در طول عمر باید، به شباهت مسیح در آمدن باشد.

۵ فقط کسی می‌تواند واقعا خدا را بشناسد و با او رابطه نزدیک داشته باشد که او را هر روز بیشتر دوست داشته، کلام او را بجا آورد.

۶ کسی که ادعا می‌کند مسیحی است، باید مانند مسیح زندگی کند.) ۱یوحنا۲: ۵ – ۶(

دوست من، انسان هایی که بردهٔ گناه هستند، نمی توانند خواسته‌های خود را با خواسته‌های خداوند مطابقت دهند.

انسان هایی که بردهٔ گناه هستند، نمی توانند در اشتیاق به شباهت مسیح شدن باشند.

متاسفانه این انسانها عمر خود را خارج از ارادهٔ خدا، بیهوده هدر خواهند داد.

دوست گرامی من، امروز شما فرصت‌های زیاد خواهید داشت تا نشان دهید که برده عیسی مسیح هستید.

اجازه بدهید تا زندگی امروز شما خود به روشنی گویای این حقیقت باشد.

با هم دعا‌ کنیم.

خداوندا، تو را شکر می‌‌کنم که خدای عادل و وفاداری هستی‌.

از تو سپاسگزارم که همیشه بهترینت را برای من می‌‌خواهی.

من زندگی خود را کاملاً به تو تقدیم می‌‌کنم.

من را در اسارت زندگی در ارادهٔ مقدست نگاه دار.

در نام عیسی مسیح این دعا‌ را به حضور تو می‌‌آورم. آمین.

کوروش باقری

Amen

bar Article #278 www.radioaramesh.org نویسنده: کورش باقری