اپطرس ۲: ۶

۶ در کتاب آسمانی آمده است که خدا مسیح را خواهد فرستاد تا در خانه او، سنگ زاویه گرانبها باشد، و هر که به او ایمان بیاورد، نومید و پشیمان نشود.

دوست گرامی من، آیا امروز می‌‌توانید از صمیم دل‌ به خداوند بگویید، “…. نه به خواهش من، بلکه به خواست تو؟” (انجیل متی ۲۶: ۳۹(

آیا امروز می‌‌توانید از صمیم دل‌ به خداوند بگویید، “…. آنچه خواست توست بشود؟” (انجیل متی ۲۶: ۴۲(

آیا امروز مایل هستید تا حق تقدم اول را در همه چیز زندگیتان به خداوند بدهید؟ (انجیل متی ۲۶: ۴۴(

آیا امروز می‌‌توانید خود را با تمام وجود در آغوش پر محبت خداوند قرار دهید؟

آیا امروز می‌‌توانید با تمام وجود اطمنان خاطر داشته باشید که خداوند می‌‌خواهد – دارد و قادر است تا آنگونه زندگی به شما بدهد که حتی تصور داشتن آن هم برایتان غیر ممکن است؟

شاید اطمینان از چگونه پاسخ دادن به این سؤالات دشوار به نظر بیاید.

پاسخ صحیحِ “بله” دادن به سؤالات بالا، حاصل از آموختن درس‌های دشوار و سنگین زندگی به روش صحیح می‌‌باشد.

حقیقت این است که، اینها درست همان درس هایی هستند که خداوند سعی داره ما خوب یاد بگیریم.

چه درسی؟ “درس بی‌ کم و کاست و بدون تأخیر، متکی و وابسته بودن به خداوند!”

متکی به محبت، حکمت و توان خداوند پدر آسمانیمان.

دوست من، درست به همین دلیل است که خداوند اجازه داده تا شما در زندگی خود با موقعیتی روبرو باشید که امروز هستید.

خدا امروز داره به شما حق انتخابِ ایمان کامل به خودش را می‌‌دهد.

آیا به او اعتماد می‌‌کنید و یا که به خودتان متکی بوده و خواسته خود را دنبال خواهید نمود؟

آیا شرایطی را که خدا در حکمت الهی خویش اجازهٔ ورودشان را به زندگیتان داده، به عنوان وسیله‌ای برای آموزشِ اعتماد کامل و اطاعت بی‌ چون و چرا از وی می‌‌پذیرید؟

آیا خواهید گفت، “خداوند – فرقی نمی کنه چه اتفاقی بیفته، مرا آموزش بده، من در هر حال به تو اعتماد کامل دارم؟

دوست گرامی من، به هنگام روبرویی با چالش‌های زندگی، هیچ عملی بهتر از دست کشیدن از خواسته‌های خود، تقدیم کامل خود به ارادهٔ خداوند و پذیرش سخاوت و محافظت او وجود ندارد!

فرقی نمی کند که شما با چگونه مشکل و یا چالشی امروز روبرو هستید، “این صحیح‌ترین روش مقابله با تمام دشواری‌ها و چالش‌های زندگی است.”

راهی مطمئن و قابل اعتمادی که شما را از میان هر گونه چالش، سختی و مشکلی عبور خواهد داد و به سوی زندگی سرشار از مسرت و آرامش واقعی می‌‌رساند.

با هم دعا‌ کنیم.

خداوندا، من ایمان دارم که تو هرگز من را سرگردان رها و به بی‌ راهه هدایت نمی کنی.

من ایمان دارم که تو در حکمت، محبت و سخاوت خود، مرا بسیار بالاتر از هر تصورم برکت خواهی داد.

از تو سپاسگزارم .در نام عیسی مسیح، آمین.

کوروش باقری

Amen

bar Article #281 www.radioaramesh.org نویسنده: کورش باقری