رومیان ۸: ۳۳ – ۳۹

۳۳ اکنون که خدا ما را برای خود برگزیده است، دیگر چه کسی جرأت خواهد کرد بر ما اتهامی وارد آورد؟ آیا خود او؟ هرگز! چون اوست که ما را بخشیده و ما را به حضور خود پذیرفته است.

۳۴ پس دیگر چه کسی می‌تواند ما را محکوم نماید؟ آیا مسیح؟ نه! چون اوست که در راه ما مرد و زنده شد و اکنون در بالاترین مقام، در کنار خدا نشسته است و برای ما شفاعت می‌کند. ۳۵ بنابراین، چه اتفاقی ممکن است سبب شود که مسیح دیگر ما را محبت نکند؟ زمانی که ناراحتی و مصیبتی پیش می‌آید، و یا سختی و جفایی روی می‌دهد، آیا علت آن اینست که مسیح دیگر ما را دوست ندارد؟ و یا زمانی که در گرسنگی و تنگدستی هستیم و یا با خطر و مرگ روبرو می‌شویم، آیا اینها نشان دهنده اینست که خدا ما را ترک گفته است؟ ۳۶ هرگز! زیرا کتاب آسمانی می‌فرماید که ما باید آماده باشیم تا بخاطر خدا هر آن با مرگ روبرو شویم. ما همچون گوسفندانی هستیم که برای سر بریدن می‌برند. ۳۷ اما با وجود تمام اینها، پیروزی کامل و قطعی همواره از آن ماست! چگونه؟ به یاری عیسی مسیح که آنقدر ما را محبت کرد که جانش را در راه ما فدا ساخت! ۳۸ زیرا من یقین می‌دانم که هیچ چیز نمی‌تواند محبت مسیح را از ما باز دارد. نه مرگ، نه زندگی، نه فرشتگان و نه قدرتهای جهنم، هیچیک قدرت چنین کاری را ندارند. حوادث امروز و نگرانیهای فردا نیز قادر نیستند خللی در این محبت وارد کنند. ۳۹ در اوج آسمان و در عمق اقیانوسها، هیچ موجودی نمی‌تواند ما را از محبت خدا که در مرگ فداکارانه خداوند ما عیسی مسیح آشکار شده، محروم سازد.

دوستان، برای غلبه بر،”ضعف اعتماد به خود” یک راه حل سریع وجود نداره.

اول – ما باید تصدیق نموده و اعتراف کنیم که، احساس ضعف اعتماد به خود داریم.

سپس – باید در پی شناختن این مهم باشیم که، “چه عواملی مولد اصلی این احساس ضعف اعتماد به خود در ما هستند.”

بالاخره – باید مصمم گردیم تا بر این وضعیت فکری مخربمان غلبه کنیم.

قابل از ادامهٔ عرایضم باید توجه شما را به این نکتهٔ مهم جلب کنم که، “ما به خودی خود، از بیماری فکری ضعف اعتماد بر خود، رها نمی شویم.”

بلکه باید برای رسیدن به یک وضعیت فکری سالم و مطمئن در خود تلاش کنیم.

لطفاً دقت بفرمایید.

داشتن یک وضعیت فکری سالم و مطمئن که به خود اعتماد داره، بیشتر از داشتن تنها یک اعتماد به نفس انسانی است!

عزیزان، خداوند ما عیسی مسیح، یگانه منبع معتبرِ سلامتِ فکر، قوت و اطمینان است!

بنا بر این، ما بدون کمک عیسی مسیح، هرگز قادر به غلبه بر، ضعف اعتماد به خود و برخورداری از یک وضعیت فکری سالم و قابل اطمینان، نخواهیم بود!

دوست گرامی، آنگونه که ما خودمان را می‌‌بینیم، آنگونه که واقعاً هستیم نیست.

به جای این که در اسارت ضعف اعتماد به خود باقی مانده و به اشتباه بر این باور باشیم که، قادر به انجام خواست خدا در زندگیمان نیستیم، باید از خود سوال کنیم که، “براستی خدا مرا چگونه انسانی می‌‌بیند.”

دوست عزیز، برای تغییر جهت دادنِ تمرکز توجّهمان به خود و اشتباهاتمان، ما باید به کلام خداوندمان مراجعه کنیم!

بنا بر این، برای غلبه بر احساس ندامت و ضعف اعتماد به خود، می‌‌بایستی از نظر خدا در مورد ما در کلامش و به کمک روح القدس آشنا شویم.

در کلام خدا قدرت شگرفی نهفته است.

وقتی ما کلام خدا را مطالعه می‌‌کنیم، و در می‌‌یابیم که او ما را چگونه می‌‌بیند و چقدر دوست دارد، افکار ما تغییر می‌‌کنند و با افکار خداوندمان مطابقت می‌‌یابند.

قدم بعدی این است که بر روی خصلت‌های مثبتی که در زندگیتان وجود دارند تمرکز فکر داشته باشید.

یک صفحه کاغذ سفید برداشته و از خداوند بخواهید تا شما را در شناخت حقیقی خصلت‌های مثبت و سودمندتان راهنمائی کند.

شما حتماً از هدایت خداوند به سوی خصلت‌ها و استعداد‌های فراوانی که خود او در وجودتان نهاده متعجب خواهید شد.

دوستان باید در اینجا متوجهٔ یک خطر باشیم و آن‌ این که، بعد از شناخت ارزش واقعی خود و توانایی و استعدادهای خدا دادیمان، نباید به دیگران نگریسته و خود را با آنها مقایسه کنیم.

به یاد داشته باشید که، “شما منحصر به فرد هستید!”

هیچ انسان دیگری شبیه شما نیست.

عزیزان، همینطور باید به یاد داشته باشیم که، مسؤلیت ما این است که، “در خور اعتماد بر خودی که خداوند به ما داده و به کار گیری صحیح از استعداد‌های او در وجودمان، باید از او پیروی نموده و در ارادهٔ او زندگی کنیم.”

خداوند، پدر آسمانی ما، خالق ما، انتظار انجام کاری را که او توان و حکمتِ انجامش را به ما نداده باشد از ما ندارد.

ولی‌ خداوند از ما انتظار داره تا دست در دست او، با اعتماد کامل به حضورش در وجودمان، روزانه زندگی نموده و با محبت و خدمت به دیگران موجب جلال نام او باشیم.

کوروش باقری

Amen

bar Article #286 www.radioaramesh.org نویسنده: کورش باقری