پیدایش ۵: ۲۱ – ۲۴
۲۱- خنوخ‌: وقتی‌ خنوخ‌ شصت‌ و پنج‌ ساله‌ بود، پسرش‌ متوشالح‌ به‌ دنیا آمد.

۲۲- بعد از تولد متوشالح‌، خنوخ‌ سیصد سال‌ دیگر با خدا زیست‌.
۲۳- او صاحب‌ پسران‌ و دخترانی‌ شد و سیصد و شصت و پنج سال‌ زندگی‌ كرد.۲۴- خنوخ‌ با خدا می‌زیست‌ و خدا او را بحضور خود به‌ بالا برد و دیگر كسی‌ او را ندید.آمین.

دوستان، کلام خدا در پیدایش ۵: ۲۴به صراحت می‌‌فرماید، “خنوخ با خدا می‌‌زیست و خدا او را به حضور خود به بالا برد و دیگر کسی او را ندید.”

مفهوم این آیه به طور روشن این است که، خنوخ نمرد، بلکه خداوند او را زنده به حضور خود برد.

عجب واقعهٔ شگرفی!

دوست گرامی من، در این مطالعهٔ کوتاه، مطابق با آموزه‌های کلام خدا، چند قدم اساسی و مشخصی که به ما در زیستن با خدا کمک می‌‌کنند را شناسأیی می‌‌کنیم.

۱ – قدم اول برای زیستن با خدا، “آشتی کردن ما با اوست!”

زمانی که خدا در فیض خود، و محبت بی‌ مانندش، یگانه فرزندش عیسی مسیح را به این جهان فرستاد تا جان خدا را برای پرداخت تاوان تمامی گناهان ما یکبار برای همیشه بپردازد، اول با ما آشتی نمود.

حال این ما هستیم که با پذیرش هدیهٔ عیسی مسیح، که تقدیم جانش به جای ما بود، حیات روحانی تازه‌ای از خداوند دریافت نموده و با وی در صلح و آشتی بسر خواهیم برد.

کلام خدا در ۲قرنتیان ۵: ۱۸این مهم را بدین گونه بیان فرموده است.

– تمام این نیکویی ها از سوی خدایی است که بخاطر فداکاری عیسی مسیح ، ما را با خود آشتی داده است ، و این مسئولیت را به ما سپرده تا پیغام این آشتی را به دیگران نیز برسانیم و ایشان را بسوی لطف الهی رهنمون شویم.

۲ – قدم دوم برای زیستن با خدا، “اعتماد و متوکل بودن به اوست!”

عزیزان، دقت بفرمایید، “خدا نه تنها بسیار مشتاق است تا ما با او روزانه زندگی کنیم، بلکه وی توسط عیسی مسیح هر چه را که ما برای زیستن با او نیاز داریم برایمان مهیا فرموده است.”

۳ – قدم سوم برای زیستن با خدا، “توافق و همدلی با اوست!”

بله، برای برخورداری از آن رابطه و زندگی نزدیکی که خداوند می‌‌خواهد ما با او داشته باشیم، می‌‌بایستی به کلام او و هر چه که در مورد منجی ما عیسی مسیح و گناهکار بودن ما می‌‌گوید، توافق و همدلی داشته باشیم.

۴ – قدم چهارم برای زیستن با خدا، “داشتن رفاقت و مصاحبت منظم و صمیمی با اوست!”

همانگونه که رابطه‌های انسانی ما بدون تماس‌های سالم، سازنده و منظم به تدریج به سردی گرأییده و نهایتاً از بین می‌‌رود، ما قادر به زیستن با خدا و داشتن رفاقت و مصاحبتی صمیمی با او نخواهیم بود اگر به طور منظم و از صمیم قلب با او در تماس نبوده و وقت نگذرانیم.

دوست عزیز من، زندگی با خدا یک ماموریت غیر ممکن نیست.

اما برای برخورداری از آن، ما باید بسیار مراقب جزئیات زندگی مسیحی خود باشیم.

وقتی قلب ما براستی خواستار زیستن با خدا باشد، و ما هم با اخلاص و جدیت این قدم‌ها را برداریم، آنگاه آفرینندهٔ قلب در درون ما هم که کسی جز خداوند نیست ما را در داشتن این محبت عظیم یاری خواهد فرمود.

امثال ۳: ۵ – ۶
۵- با تمام‌ دل‌ خود به‌ خداوند اعتماد كن‌ و بر عقل‌ خود تكیه‌ منما.
۶- در هر كاری‌ كه‌ انجام‌ می‌دهی‌ خدا را در نظر داشته‌ باش‌ و او در تمام‌ كارهایت‌ تو را موفق‌ خواهد ساخت‌.آمین.

کوروش باقری

Amen

bar Article #287 www.radioaramesh.org نویسنده: کورش باقری