انجیل متی ۱۶: ۱۹
– من کلیدهای ملکوت خدا را در اختیار تو می گذارم تا هر دری را بر روی زمین ببندی ، در آسمان بسته شود، و هر دری را بگشایی در آسمان نیز گشوده شود. آمین.

دوست گرامی من – به خاطر پیروزی خداوندمان عیسی مسیح بر شیطان، بر روی صلیب جلجتا، حال ما می‌‌توانیم از حملات مهلک شیطان در امان باشیم.

این مهم را همیشه به خاطر داشته باشید که، “هر ایماندار به عیسی مسیح به عنوان خداوند و یگانه منجی خود، روح القدس – شخصیت سوم تثلیث را در خود دارد.”

بنابر این، قدرتِ برتر این “روح القدس در درون هر ایماندار به مسیح” است که وی را در مقابله با حملات شیطان یاری نموده و محفوظ می‌‌دارد.

کلام خدا در انجیل ۱یوحنا ۴: ۴می‌‌فرماید:فرزندان‌ عزیزم‌، شما از آن خدا هستید و بر مخالفین‌ مسیح‌ غلبه‌ یافته‌اید، زیرا در وجود شما کسی‌ زندگی‌ می‌کند که‌ از هر دشمن‌ مسیح‌ در این‌ دنیای‌ گناه‌آلود، قوی‌تر است‌. آمین.

باز تأکید می‌‌کنم که ما؛ فقط و فقط توسط حضور و عملکرد روح القدس در درونمان و اطاعت ما از او است که قادر به تحملِ حملات شیطان و غلبه بر وی می‌‌باشیم!

اما چگونه ما از قدرت روح القدس برای محافظت و غلبه بر شیطان بهره‌مند می‌‌گردیم؟

برای پاسخ به این سوال باید عرض کنم که، ما باید سه چیز داشته باشیم و از آنها به گونه‌ای صحیح استفاده نمائیم.

۱(نام عیسی مسیح!

کلام خدا در انجیل یوحنا ۱۶: ۲۳به ما امر می‌‌فرماید که، “در نام عیسی مسیح” دعا‌ کنیم.

………می توانید مستقیم نزد “پدر” بروید، و به نام من ، هر چه می خواهید از او دریافت کنید. آمین.

عزیزان، با مطالعهٔ کلام خدا در عهد جدید، ما به کرات شاهد این واقعیت مهم هستیم که چگونه رسولان عیسی مسیح، – “در نام او” – انسانهای بسیاری را شفا داده و همینطور قادر به انجام وظایف خود برای خدمت به مسیح و ابلاغ پیام انجیل به جهانیان می‌‌بودند.

)اعمال رسولان ۳: ۶(
۶- پطرس گفت : “ما پولی نداریم که به تو بدهیم ! اما من چیز دیگری به تو می دهم ! در نام عیسی مسیح ناصری به تو دستور می دهم که برخیزی و راه بروی !” آمین.

امروز من و شما هم می‌‌توانیم با بردن نام عیسی مسیح در دعای خود از قدرت روح القدس برخوردار و در عملکرد با وی همکار گردیم.

وقتی ما در نام عیسی مسیح دعا‌ می‌‌کنیم، گویی به خداوند می‌‌گوئیم که این درخواست خود عیسی مسیح از تو می‌‌بود چنانچه او در بدن فیزیکی بر روی کرهٔ زمین می‌‌زیست.

۲ ( خون عیسی مسیح!

دوست عزیز من، خواهش می‌‌کنم این نکتهٔ بسیار مهم را همیشه با خاطر داشته باش.

هرگز و هرگز، بدون اطمینان از محافظتِ خون عیسی مسیح در مقابل شیطان نأیستید و او را به چالش دعوت نکنید!!

سر تا سر کلام خدا به ما می‌‌آموزد که خونِ ریختهٔ عیسی مسیح، سمبل محافظت و باز خرید ما می‌‌باشد.

بله، خون قربانی خداوندمان عیسی مسیح، بهای تمام گناهان ما را پرداخت و قدرت شیطان را در هم شکست!

۳ ( کلام خدا!

عیسی مسیح خود با نقل قول از کلام خدا بر وسوسه‌های شیطان غالب شد.

ما هم باید از خداوندمان عیسی مسیح سر مشق گرفته و برای محافظت و غلبه بر شیطان، با کلام خدا به خوبی آشنا باشیم.

دوست گرامی من، به فیض عیسی مسیح، ترسان مباش.

قدرتِ غلبه بر شیطان در دسترس هر ایماندار به عیسی مسیح قرار دارد.

از ایمان و اخلاص رابطهٔ شخصی خود با او اطمینان داشته باش.

با روح القدس در درونت همکار باش و همواره او را اطاعت کن.

و بدان که در بردن نام عیسی مسیح قدرت غلبه بر شیطان هست.

با این موهبت هایی که خداوند در فیض خود در اختیارتان قرار داده، در جلال نامش در زندگی خود کوشا باشید.

آرامش عیسی مسیح با شما.

کوروش باقری

Amen

bar Article #288 www.radioaramesh.org نویسنده: کورش باقری