کولسیان ۳: ۱۲ – ۱۴

۱۲ حال که خدا شما را برای این زندگی تازه برگزیده و اینچنین شما را محبت کرده است ، شما نیز باید نسبت به دیگران دلسوز، مهربان ، فروتن ، ملایم و بردبار باشید؛ ۱۳ و رفتار دیگران را تحمل کنید و آماده باشید تا ایشان را ببخشید. هرگز از یکدیگر کینه به دل نگیرید. از یاد نبرید که مسیح شما را بخشیده

است ؛ پس شما نیز باید دیگران را ببخشید. ۱۴ مهم تر از همه ، بگذارید محبت هادی زندگی شما باشد، زیرا محبت عامل همبستگی کامل مسیحیان است .

خداوند، به وسیلهٔ انگیزه محبتّش، راهی‌ را برای بخشیده شدن گناهانمان فراهم آورده است .

او عیسی مسیح را فرستاد تا منجی ما شود .

هنگامیکه ما به فداکاری جانشینی او بجای ما اطمینان کنیم، هدیهٔ بخشش او را دریافت خواهیم کرد .

قبل از ایمان به ‌عیسی مسیح ، ما در گناهانمان مرده و مورد غضب الهی قرار داشتیم(افسسیان ۲: ۱ – ۳ (

۱ روزگاری شما نیز بعلت خطایا و گناهانتان ، زیر لعنت خدا قرار داشتید و محکوم به مرگ ابدی بودید. ۲ شما هم مانند دیگران غرق در گناه بودید و شیطان را اطاعت می کردید، شیطانی که رئیس نیروهای پلید است و هم اکنون در قلب مخالفین خدا عمل می کند. ۳ ما نیز همگی مانند آنها بودیم . طرز زندگی ما، نشان دهنده ذات ناپاک ما بود. ما اسیر هوسها و افکار کثیف خود بودیم و دست به هر کار زشتی می زدیم . ما با همین طبیعت سرکش به دنیا آمدیم و درست مانند دیگران ، زیر خشم و غضب خدا بودیم .

اما پدر آسمانی مهربان ما پسرش ‌عیسی مسیح را برای رهایی ما فرستاد .

منجی ما گناهان ما را با خود بر صلیب برد و بخاطر ما خشم خداوند را تجربه کرد .

مرگ او جای هیچ عذر و بهانه‌ا‌ی برای ما باقی‌ نگذاشت، و برای ما هیچ راهی‌ وجود نداشت تا مقبول

خداوند قرار گیریم .

ما با بخشش خداوند نجات یافتیم، بوسیلهٔ ایمان به ‌عیسی مسیح و آنچه که انجام داد(افسسیان ۲: ۸ – ۹)

۸ بنابراین ، در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا وتوسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید؛ و این کار شما نیست ، بلکه هدیه خداست . ۹ نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست ، از اینرو هیچکس نمی تواند به خود ببالد.

نجات و رستگاری ما هدیه ای مجانی‌ از سو‌ی پدر آسمانی است .

خواست خداوند این است که ما به عنوان یک انسان بخشیده شده، بخشش خود را نسبت به کسانی‌ که باعث

گمراهی ما شده اند را نشان دهیم، همانطور که ‌عیسی مسیح ما را بخشسید .

اما تمایلات انسانی‌ بگونه‌ای است که در هنگام بخشش شرایطی را قائل میشود .

ما فکر می‌کنیم، که من فلانی‌ را می بخشم به شرطی که به صورتی‌ رضایتبخش از من عذر خواهی‌ کند.

یا اینکه تا زمانی‌که مشکل را برطرف نکردی آرام نمی‌گیرم.

یا حتی شاید، قبل از اینکه تو را ببخششم می‌باید جبران کنی‌ .

اینها کار‌هایی‌ نیستند که منجی ما انجام داد .

رومیان۵: ۸ بدین گونه بیان می کند که -خداوند محبت خود را زمانی‌ نسبت به ما نشان داد که ما

هنوز غرق در گناه بودیم و ‌عیسی مسیح بخاطر ما جان باخت .

بسته به اینکه به چه میزان صدمه خورده ایم، نیاز به زمان داریم تا قبل از بهبودی کامل بتوانیم واقعا

ببخشیم .

اما باید بخاطر داشته باشیم که نشان دادن بخشش خواست خداوند است .

ما به بخشیدن کسانی‌ که باعث آزار و اذیت ما شده اند فرا خوانده شده ایم .

با تکیه و اطمینان به روح خداوند ، ما میتوانیم همانند ‌عیسی مسیح ببخشیم .

—————————————————————————————————-

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان

زندگی‌ خود را دوباره به جریان بیاندازید

عبرانیان ۱۲: ۱ – ۳

۱ پس حال که در این میدان مسابقه ، چنین گروه انبوهی از ایمانداران را داریم که برای تماشای ما گرد آمده اند، بیایید هر آنچه را که سبب کندی یا عقب افتادن ما در این مسابقه می شود، از خود دور کنیم ، و با صبر و شکیبایی در این میدان بسوی هدف بدویم ؛ ۲ و برای پیروزی در این مسابقه روحانی ، به عیسی چشم بدوزیم که چنین ایمانی را در قلب ما ایجاد کرده و آن را کامل خواهد ساخت . زیرا او خود نیز در همین مسیر، صلیب ، و خفت و خواری آن را تحمل کرد، چون می دانست در پی آن ، خوشی و شادی عظیمی نصیبش خواهد شد. به همین جهت ، اکنون در جایگاه افتخار، یعنی در دست راست تخت خدا نشسته است . ۳ پس اگر می خواهید در این مسابقه خسته و دلسرد نشوید، به صبر و پایداری مسیح بیندیشید، به او که از سوی گناهکاران مصیبت ها کشید.

زندگی‌ خود را چگونه می‌‌بینید؟

آیا یک چالش هیجان انگیز همراه با شادی و خرسندی است؟

یا اینکه همانند چاهی است که در آن به دام افتاده اید و در حال دست و پا زدن هستید؟

متاسفانه، بسیاری از انسانها بدون اتکا به برنامهٔ خداوند برای آنها، وارد مسیر زندگی‌ میشوند .

آفرینندهٔ ما به هر فردی هدیه، توانایی شرایط خاصی‌ مختص به آن فرد مطابق با هدف خداوند داده است .

در عوض، بسیاری سعی‌ می کنند که به زور لذتی را در زندگی‌ ایجاد کنند، بدون اینکه تشخیص دهند که

خوشبختی‌ واقعی‌ با اجرای درست فرمان خداوند حاصل میشود .

متاسفانه، شماری از نجات یافتگان برای مدتی‌ با خداوند همراه می‌‌شوند اما بعد از مدتی‌ از مسیر خارج

میشوند .

این موضوع به دلایل مختلفی‌ اتفاق می‌افتد .

بعضی‌‌ها به علت ضعیف النفس بودن شکیبایی در برابر مشکلات را از دست میدهند .

برای بعضی‌ دیگر، اهداف و ایده‌های دنیوی باعث سردرگمی آنها می شود .

و شاید اینکه نفوذ افرادی دیگر باعث میشود تا تمرکز آنها از بین برود .

ورزش و تفریحات یا حتی مشغولیت‌های روزمره باعث می شوند که یک ایماندار را احاطه کند و باعث

شود که قلبش از ‌عیسی مسیح منحرف گردد .

فارغ از جستجوی علت، جدایی از لنگر حقیقی‌ که همانا ‌عیسی مسیح است، خطری بزرگ محسوب

میشود .

خداوند به ایمانداران زندگی‌ جاودانی در او تقدیم می‌کند .

اما در آموزه‌های کتاب مقدس می‌‌آموزیم که یک مسیحی‌ واقعی‌ اگر جدا از کلام خداوند، اصول الهی و

رابطه‌ای نزدیک با او زندگی‌ کند هرگز به کامیابی نمی رسد .

آیا این احساس را می‌کنید که با ‌عیسی مسیح همگام هستید؟

یا اینکه امور دنیوی شما را آشفته ساخته است؟

به سو‌ی درگاه خداوند دعا کنید که حکمت و خردی نصیبتان گردد تا جواب این سؤالات را بیابید و از

پروردگار بخواهید که تحت هر شرایطی شما را در بر گیرد و شما را از شور و وسوسه‌های دنیوی

محفوظ دارد .

متعهد شوید که با خداوند دعا و گفتگو کنید، کتاب مقدس را بخوانید و از آن اطاعت کنید .

—————————————————————————————

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان