انجیل یوحنا ۸: ۳۲

– و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.»

دوست گرامی من، آیا تا کنون دیده اید که چگونه یک فیلِ بسیار قوی و عظیم الجثه توسط زنجیری نه چندان ضخیم که به میخ یا تیرکی وصل شده، در جای خود باقی می‌‌ماند؟

به نظر شما، چرا این فیل قوی و عظیم الجثه، با حرکتی خودش را از اسارت آن زنجیر آزاد نمی کند؟

به این علت که، او برای زمانی طولانی، از زمانی که کوچک بوده، توسط زنجیر یا طنابی بسته بوده.

حالا هم که زمانی طولانی سپری شده و فیل بزرگ شده، هنوز در این اندیشهٔ غلط به سر می‌‌برد که، “من نمی توانم خودم را آزاد کنم.”

عزیزان، این چقدر شبیه الگوی فکری بسیاری از ماست.

متاسفانه، ما هم در بسیاری از مواقع در طول زندگی به خودمان می‌‌گوییم که، “من در زنجیر اسارت این عادتِ بدم هستم و نمی توانم خودم را از آنها آزاد کنم.”

من بارها و بارها در گذشته، سعی کردم تا از این عادات بد و اعمال گناه آلود خود را آزاد کنم، ولی‌ نشده.

یا گاهی در خود می‌‌اندیشیم که، “من آدم بد اقبال – بد بخت – ضعیف – بی‌ کس – بی‌ عرضه – کم سواد – بی‌ استعداد و بدرد نخوری هستم.”

گاهی هم این طور تصور می‌‌کنیم که، “من باید این بدبختی را بپذیرم، چرا که هر وقت در گذشته دست به اقدامی زده ام، موفق نشده ام.”

بعد از گذشت زمان، دیگر این گونه طرز فکر برایمان عادت شده و زندگی ما را در غالب مخربِ خودش شکل داده.

عزیزان، اگر حقیقت را، از دیدگاه خداوند در مورد خودمان نشناسیم، دروغ‌های بسیاری شبیه به اینها، ما را در اسارت باقی نگاه خواهند داشت.

دوست من، حقیقت در مورد این که “شما در حقیقت کی هستید” – “آن است که خدا گفته” و نه آن دروغ هایی که بنا به هر دلیل در ذهن خودتان تلمبار و پس‌انداز نموده اید.

زمان نجات و آزادی شما از اسارت هر تصور غلطی که در مورد خود دارید فرا رسیده است.

بشنو خدا در مورد شما چه می‌‌گوید.

……….نه‌ به‌ قدرت‌ و نه‌ به‌ قوّت‌ بلكه‌ به‌ روح‌ من‌. قول‌ یهوه‌ صبایوت‌ این‌ است‌.

زکریا ۴: ۶
۴- من قلعه های شیطان را با اسلحه نیرومند الهی در هم می کوبم ؛ نه با اسلحه انسانی و دنیوی !

۲قرنتیان ۱۰: ۴
۱- آری ما آزادیم ، زیرا مسیح ما را رهائی بخشید. پس در این آزادی استوار باشید و نگذارید که بار دیگر یوغ بندگی به گردن شما گذاشته شود.

غلاطیان ۵: ۱

کلام او را در فکر و قلب خود حفظ کن، و اجازه بده تا کلام خدا الگوی زندگی جدیدت باشد.

آرامش عیسی مسیح با شما.

کوروش باقری

Amen

bar Article #294 www.radioaramesh.org نویسنده: کورش باقری