رومیان ۱۲: ۲
۲- رفتار و کردار و شیوه زندگی مردم دنیا را تقلید نکنید، بلکه بگذارید خدا افکار و طرز فکرتان را دگرگون کند تا به انسانی جدید تبدیل شوید. آنگاه قادر خواهید شد اراده خدا را درک کرده ، آنچه را که خوب و کامل و موردپسند اوست ، کشف کنید.

بهترین روش تغییر زندگی، تغییر دادن در روش فکر کردنمان می‌‌باشد.

بهترین روش تغییر فکرمان، تغییر رژیم فکری مان می‌‌باشد.

اما براستی رژیم فکری مسیحی شامل چیست؟

کلام خدا در مزمور ۳۷: ۱ تا ۹می‌‌فرماید:
۱- بسبب‌ بدكاران‌ خود را آزرده‌ خاطر مكن‌ و بر آدمهای‌ شرور حسد مبر.
۲- آنها مانند علف‌ بی‌دوام‌، بزودی‌ پژمرده‌ شده‌، از بین‌ خواهند رفت‌.
۳- بر خداوند توكل‌ نما و نیكویی‌ كن‌ تا در زمین‌ خود در كمال‌ امنیت‌ زندگی‌ كنی‌.
۴- با خدا خوش‌ باش‌ و او آرزوی‌ دلت‌ را به‌ تو خواهد داد.
۵- خودت‌ را به‌ خداوند بسپار و بر او تكیه‌ كن‌ و او تو را یاری‌ خواهد داد؛
۶- او از حق‌ تو دفاع‌ خواهد كرد و خواهد گذاشت‌ حقانیت‌ تو مانند روز روشن‌ بر همه‌ آشكار شود.
۷- در حضور خداوند سكوت‌ نما و با صبر و شكیبایی‌ منتظر عمل‌ او باش‌. به‌ كسانی‌ كه‌ با نیرنگ‌ و حیله‌ در زندگی‌ موفق‌ می‌شوند، حسادت‌ مورز.
۸- خشم‌ و غضب‌ را ترك‌ كن‌. خاطر خود را آزرده‌ مساز تا گناه‌ نكنی‌.
۹- كسانی‌ كه‌ انتظار خداوند را می‌كشند از بركات‌ او برخوردار خواهند شد.

همینطور، در ارمیا ۱۵: ۱۶می‌‌خوانیم که:
۱۶- آنچه‌ به‌ من‌ تاب‌ و تحمل‌ می‌دهد، كلام‌ توست‌ كه‌ خوراك‌ روح‌ گرسنه‌ من‌ است‌؛ كلام‌ تو دل‌ اندوهگین‌ مرا شاد و خرم‌ می‌سازد. ای‌ خداوند قادرمتعال‌، چه‌ افتخار بزرگی‌ است‌ كه‌ نام‌ تو را بر خود دارم‌!

عزیزان، ما ایمانداران به عیسی مسیح، می‌‌توانیم همیشه از خداوندمان در خواست کنیم تا به ما فرزندانش خوراک فکری مناسب را بدهد.

خود او در انجیل یوحنا ۱۰: ۹به ما قولِ رسانیدنمان به چراگاه خوب را داده است.
۹- بلی ، من در هستم . کسانی که از این در وارد می شوند، نجات پیدا می کنند و در داخل و بیرون می گردند و چراگاه سبز وخرم می یابند.

اگر یک متخصص تغذیهٔ روحانی – رژیم فکری شما را تجزیه و تحلیل کند، چه چیز هایی در گزارش او دیده خواهد شد؟

چه سهمیه‌ای از تغذیهٔ فکری شما مطابق با کلام خدا و خواست و رضایت او خواهد بود؟

دوست عزیز، مادامی که کنترل کامل این که، چه افکاری به ذهن ما راه پیدا می‌‌کنند گاهی مشکله، ولی‌ کنترل این که ما چه ‌چیزی را به مغزمان راه می‌‌دهیم و در آن‌ ذخیره می‌‌نمأییم آسان است.

بهبود رژیم فکری، افکار ما را ارزشمند می‌‌سازد.

بهبود رژیم فکری، نحو رفتار ما را بر می‌‌افرازد.

بهبود رژیم فکری، روح و جان ما را تازه می‌‌سازد.

بیأید از همین لحظه، آت و آشغال را از فکر خود بیرون و به جای آنها همان گونه که کلام خدا در فیلیپیان ۴: ۸می‌‌فرماید عمل نمائیم.
۸- در خاتمه ای برادران ، در بارۀ هر آنچه راست ، شریف ، درست ، پاک ، دوست داشتنی ، نیکنام و هر چه عالی و قابل ستایش است بیندیشید .

آرامش عیسی مسیح با شما باشد.

کوروش باقری

Amen

bar Article #295 www.radioaramesh.org نویسنده: کورش باقری