انجیل متی ۶: ۵ – ۸
۵- وقتی دعا می کنید مانند ریاکاران نباشید. آنان دوست دارند در کنیسه ها و گوشه های خیابانها بایستند و دعا بخوانند تا مردم آنان را ببینند. یقین بدانید که آنها اجر خود را یافته اند!

۶- هر گاه تو دعا می کنی به اندرون خانه خود برو، در را ببند و در خلوت در حضور پدر نادیده خود دعا کن و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد.
۷- در وقت دعا مانند بت پرستان وردهای بی معنی را تکرار نکنید، آنان گمان می کنند با تکرار زیاد ، دعایشان مستحاب می شود.
۸- پس مثل ایشان نباشید زیرا پدر شما احتیاجات شما را پیش از آنکه از او بخواهید می داند.

روزی یک پیشه کار در محلی که عدهٔ دیگری نیز حضور داشتند، منتظر رسیدن موکل خود بود.

در همان حال، او صدای پای کسی را شنید که به طرف او می‌‌آمد.

به این خیال که آن صدای پا متعلق به موکل اوست، گوشی تلفن را برداشت و با صدای بلند وانمود‌ نمود که با شخص بسیار مهم و با نفوذی در آن طرف خط در حال گفتگوست.

لحظاتی بعد، صدای قدم زدن تمام شد و شخصی جلوی آن پیشه کار ایستاد.

پیشه کار از وی پرسید، چکار می‌تونم برای شما انجام دهم؟

آن شخص جواب داد، من از طرف ادارهٔ تلفن فرستاده شده‌ام تا خط تلفن شما را که چند روز است قطع شده دوباره وصل کنم.

دوست من، گاهی کیفیت دعا‌های ما هم همینطوره.

گاهی خط اتصال وصل نیست و ما وانمود‌ می‌‌کنیم که در ارتباط هستیم.

دعایی که توجه خداوند را جلب می‌‌کنه، از قلب ما بر می‌‌آید و نه از فکر ما با کلماتی قلمبه و سلمبه که سعی در دریافت به‌‌‌ به‌‌‌ انسان دارد تا پاسخ خدا.

دعاهأیی که از فکر ما برای جلب توجه انسان‌ها بیان می‌‌شوند، مصاحبتی یکطرفه هستند.

دوست عزیز، برای گفتگو با خدا، یک جای خلوتی را در منزل خود انتخاب کن که میتوانی با خدا در آنجا تنهأیی ملاقات و گفتگو کنی.

او همیشه منتظر گفتگو با شماست.

آمین

Amen

bar Article #296 www.radioaramesh.org نویسنده: کورش باقری