رومیان ۸: ۱
۱- بنابراین ، چون به عیسی مسیح تعلق داریم ، هیچ محکومیت و مجازاتی در انتظار ما نیست .

دوست من، آیا می‌‌دانید، “در مسیح بودن” یعنی چه؟

اول – کمی به این فکر کنید.

نوح را “درون” کشتی‌ای که به فرمان خدا ساخت تصور بفرمایید.

کشتی‌ای که نوح ساخت، ضدّ آب – و حتی از آن هم بهتر، “ضدّ نم” بود.

اما ما از کجا این را می‌‌دانیم؟

از مطالعهٔ کلام خدا در، پیدایش ۶: ۱۴
۱۴- تو برای خودت ‌یک ‌کشتی از چوب ‌درخت ‌سرو بساز که چندین اتاق ‌داشته ‌باشد. داخل و خارج آن را با قیر بپوشان .

عزیزان، لطفاً خوب دقت بفرمایید.

مترادف کلمهٔ “قیر” که در این آیه به کار برده شده، در زبان عبرانی، “kapar” – “کپر” می‌‌باشد.

لغت “کپر” – “kapar”، هم معنیِ کلمهٔ، “کفّاره” یا “جبران” در زبان فارسی ماست.

عزیزان، ما بعد از ایمانمان به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی، “در او هستیم” به تشابه نوح در کشتی نم ناپذیر.

همانگونه که کولاکِ غضب خداوند در آب‌های سیل، کشتی‌ای را که نوح در آن بود، در هم کوبید، کولاکِ غضب خداوند، به خاطر گناه بشر، بر عیسی مسیح ریخته شد.

اما حالا ما در ایمانمان به عیسی مسیح، “در او هستیم!” در امنیت و نجاتی که او برایمان مهیا فرموده.

حتی قطره‌ای از غضب قضاوت خداوند به ما نخواهد رسید.

دوست من، کلام خدا در رومیان ۸: ۳۵ – ۳۹می‌‌فرماید:
۳۵- پس کی می تواند ما را از محبت مسیح جدا سازد ؟ آیا مصیبت یا نگرانی یا زجر یا گرسنگی یا تهیدستی یا خطر و یا شمشیر قادر است ما را از مسیح جدا سازد ؟
۳۶- چنانکه کتابمقدس می فرماید : « بخاطر تو در تمام روز در خطر مرگ هستیم و با ما مانند گوسفندانی که بکشتارگاه می رود رفتار میشود.»
۳۷- با وجود همۀ این چیزها ، بوسیلۀ او که ما را دوست داشت پیروزی ما کامل می شود،
۳۸- زیرا یقین دارم که نه موت ونه حیات ، نه فرشتگان و نه نیروهای وقدرتهای فوق بشری ، نه پیشامدهای امروز و نه وقایع فردا ، نه قدرتهای آسمانی
۳۹- و نه بلندی و نه پستی و خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمی تواند ما را از محبتی که خدا در خداوند ما عیسی مسیح آشکار نموده جدا سازد.

عزیزان،بر روی چیز هایی که پولس رسول می‌‌گوید هرگز ما را از محبت خدا جدا نخواهند نمود تعمق بفرمایید.

عیسی مسیح را به خاطر اینکه، داوطلبانه – در محبت کامل – تاوان گناهان شما را تمامأ، یکبار برای همیشه پرداخت نموده، سپاس گویید.

عیسی مسیح را به خاطر این که شما را – در خود -حفظ می‌‌فرماید، سپاس گویید.

آرامش الهی او همواره با شما عزیزان خداوند.

کوروش باقری

Amen

bar Article #297 www.radioaramesh.org نویسنده: کورش باقری