رومیان ۱: ۱۶ – ۱۷

۱۶ زیرا من به انجیل عیسی مسیح افتخار می کنم چون قدرت خداست برای نجات تمام کسانی که ایمان بیاورند. پیغام انجیل در ابتدا فقط به یهودیان اعلام می شد، اما اکنون همه می توانند با ایمان آوردن به آن ، به حضور خدا راه یابند.

۱۷ این پیغام اینست که خدا فقط در یک صورت از سر تقصیرات ما می گذرد و به ما شایستگی آن را می دهد که به حضور او برویم ؛ و آن وقتی است که به عیسی مسیح ایمان آوریم . بلی ، فقط و فقط ایمان لازم است . همانطور که کتاب آسمانی می فرماید: “فقط کسی نجات پیدا می کند که به خدا ایمان داشته باشد.

ماجرای به صلیب کشیده شدن عیسی مسیح یک پارادوکس استکه قدرت خدا را در ضعیفترین لحظات زندگی‌ پسرش نشان می‌‌دهد.

عیسی مسیح با دست و پایی‌ میخکوب شده بر چوب کاملا درمانده به نظر می‌رسید.

به علاوه او در آن حالت باقی‌ ماند در حالیکه جمعیت او را به ریشخند می‌گرفتند و می‌گفتند،”اگر تو پسر خداوند هستی‌، از صلیب پایین بیا”(متی ۲۷:۴۰)

قدرت همیشه در یک نمایش دراماتیک آشکار نمی‌شود.

در آن زمان ، استقامت و بردباری مشخصی‌ به نمایش گذشته شد.

چه قدرتی‌ ‌عیسی مسیح را بر بالای صلیب نگاه داشت وقتی‌ که با گفتن یک کلمه می‌توانست آزاد شود؟

عشق الهی او را حفظ کرد.

سرنوشت ابدی انسانها باعث شد تا ‌عیسی مسیح جان خود را بر روی صلیب

بخطر اندازد تا زمانی‌که رستگاری ما حاصل شود.

اما قدرت صلیب با مشقت و تسلیم روحش و نهایتان مرگش به پایان نرسید.

مرگ او دری برای رستگار شدن همهٔ انسانها گشود.

و کسانی‌ که با ایمان به او در این مسیر گام بردارند, گناهانشان بخشیده میشود و بهشت برین را برای خود تضمین میکنند.

حتیبعد از رستگاری انسانها، قدرت صلیب در زندگی‌ مومنان جاری است.

زندگی‌ میلیون‌ها نفر، در نتیجهٔ پیروزی منجی – بر گناه و مرگ متحول شده اند.

او ما را از عادت‌های گناه آلود و رفتارهای غلط آزاد گردانید، و به ما آن چنان قدرتی‌ عطأ کرد که پیروزمندانه در عدالت او زندگی‌ کنیم.

آیا تا کنون اجازه داده اید که صلیب در زندگی‌ شما کار کند؟

خداوند هیچ اجباری را برای برخورداری از مزایای خود بر هیچکس اعمال نمیکند.

بلکه، او آنها را مجاناً پیشکش همهٔ مومنان و همگامان در راه خود می‌‌کند.

با هر گامی که در راه ایمان خود بر میداریم،قدرت کار خداوند در ما افزایش می‌‌یابد.

—————————————————————————————————-

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان