خروج ۱۴: ۲۲

۲۲ بنابراین، قوم اسرائیل از آن راه خشک در میان دریا گذشتند در حالی که آب دریا در دو طرف راه، همچون دیواری بلند بر پا شده بود.

دوستان، کلام خدا در عبرانیان ۱۱: ۱ایمان را چنین تعریف می‌‌کند.

۱ حال، ببینیم ایمان چیست. ایمان یعنی اطمینان داشتن به اینکه آنچه امید داریم، واقع خواهد شد؛ ایمان یعنی یقین داشتن به آنچه اعتقاد داریم، هر چند قادر به دیدنش نمی‌باشیم.

گاهی در طول مسیر زندگی، ما خودمان را در موقعیت هایی می‌‌یابیم که از نتیجهٔ عاقبت کارمان سر در نمی آوریم – در نتیجه ترس و وحشت وجود ما را در بر می‌‌گیرد.

ایمان در چنین زمان هایی به ما می‌‌گوید؛ “به قول‌های خداوند اعتماد داشته باش!”

زمانی که از مصر بیرون آمدند، موسی و قوم اسرائیل خودشان را در موقعیتی ترسناک و نا معلوم یافتند.

آنها دریای سرخ (دریای احمر) را در مقابل و لشگر بزرگ و تا دندان مسلح فرعون مصر را که در تعقیبشان بود در پشت سر خود می‌‌دیدند.

در چنین موقعیتی، قوم اسرائیل هیچ امیدی برای رهأیی و نجات خود نمی دیدند.

تنها “ایمان” به قدرت خدا برای کمک به آنها می‌‌توانست کمکشان باشد.

آنها باید از امر موسی که خواستهٔ خداوند بود، اطاعت می‌‌کردند و به طرف دریا راه پیمأیی.

در مغز و درکِ انسانی قوم اسرائیل، در ساعات اول، حتی تصورِ حرکت به سوی دریا و راه پیمأیی از درون آن احمقانه و جنون آمیز بود.

چرا که آنها تا آن زمان نشنیده – نخوانده و ندیده بودند که کسی با پای پیاده در کفّ دریا قدم بزند.

حال آنها در شرایطی قرار گرفته بودند که می‌‌بایستی ایمان می‌‌آوردند که، نه تنها آب دریا از هم گشوده خواهد شد، و راهی خشک از وسط آن‌ برای عبورشان بوجود می‌‌آمد، بلکه آب تا زمان رسیدنشان به آن‌طرف دریا بر سرشان نمی ریخت.

چه کسی تا آن زمان چنین صحنه‌ای را دیده بود؟

هیچ انسانی.

اما با ایمان، قوم اسرائیل شروع به راه پیمأیی در مسیری نمودند که تا چندی پیش دریأیی بر آن در تلاطم بود.

قوم اسرائیل با عبور از مسیری که خداوند در میان دریا برایشان فراهم نمود از دشمنان خود محفوظ ماندند.

دوست من، مقصودِ خداوند از اجازهٔ ورود شرایط غیر ممکن و لاینحل، با فکر و درک انسانی ما به زندگیمان این است که؛ “ما توجه خود را کاملاً به وی متمرکز نموده و ایمانمان به انجام قول‌هایش تقویت گردد.”

اگر امروز شما در موقعیتی هستید که هیچ راه نجاتی برای خود نمی بینید، توجه خود را از مشکل برگیر و بر خداوند متمرکز ساز.

اجازه بده تا خداوند نجات و سلامت شما را بیمه کند.

اجازه بده تا او راهی را که شما هرگز قادر به دیدن و پیدا کردنش نخواهید بود به شما نشان داده و از آن به سلامت عبورتان دهد.

آرامش الهی خداوند با شما باشد.

کوروش باقری

Amen

bar Article #302 www.radioaramesh.org نویسنده: کورش باقری