۱پطرس ۱: ۱۷ – ۲۱

۱۷ شما در دعاهای خود کسی را پدر خطاب می‌کنید که بدون هیچ گونه تبعیضی همه را فرداً فرد مطابق اعمالشان داوری خواهد کرد‌. بنابراین شما بقیهً عمر خود را بر روی زمین با خدا ترسی بگذرانید‌.

۱۸ فراموش نکنید که شما از قید روش‌های بیهودهً زندگی که از پدران خود آموخته بودید آزاد شدید و این آزادی با پرداخت چیزهای فانی مثل طلا و نقره نبود، ۱۹ بلکه با خون گرانبهایی مانند خون بره‌ای بی نقص و عیب یعنی با خون مسیح آزاد شدید‌. ۲۰ خدا قبل از آفرینش جهان او را برای همین کار معین فرمود ولی او در زمان آخر به خاطر شما ظاهر شده است‌. ۲۱ شما به وسیله مسیح به خدا ایمان دارید خدایی که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید و به او جاه و جلال بخشید تا ایمان و امید شما به خدا متکی باشد‌.

دوستان گرامی، در این مطالعه اشاره‌ای خواهم داشت به اهمیت “خون گرانمایهٔ عیسی مسیح.”

ریختن خون عیسی مسیح، بنیاد و لازمهٔ ایمان مسیحی است.

بدون جانفشانی داوطلبانهٔ عیسی مسیح، هیچ انسانی نمی توانشت با خدای پدر رابطه داشته باشد!

به همین دلیل، خداوند در کلامش (عهد قدیم و عهد جدید) حکایت مرگ – حیات نو و آشتیِ انسان گناهکار با خود را، همانند خطی قرمز در سراسر کلامش از پیدایش تا مکاشفه بافته است.

عزیزان، اگر خون را از بدن خارج کنیم چی‌ باقی می‌‌ماند؟

یک لاشهٔ بدون حیات، درسته؟

همین امر در مورد کلام خدا نیز صدق می‌‌کند.

اگر ما قسمت‌های ناخوشایند را در مورد – قربانی حیوانات – مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب و یا قدرت خون ریختهٔ او از کلام خدا حذف کنیم، آنگاه چیزی جز یک اثر ادبیِ تاریخی از آن باقی نخواهد ماند.

دوستان خداوند ساختار رستگاری انسان را طوری طراحی نمود که هر کس بتواند ارتباط مستقیم بین “ریختن خون” و “آزادی از گناه” را بفهمد.

خداوند در کلامش، به تفصیل درس چگونگی “اهدی هدیه کامل قربانی” را “برای خوشنودی قدوسیت خود” به ما داده است.

خداوند همچنین می‌‌خواست ایمانداران به او این مهم را بفهمند که؛ “گناه نتیجهٔ هولناکی را در پی داشت که به مرگ و جدایی ابدی آنها از خداوند منتهی می‌‌گردید.”

نخستین مرگ را ما در کلام خدا در پیدایش ۳: ۲۱مطالعه می‌‌کنیم.

۲۱خداوند از پوست حیوانات برای آدم و زنش لباس تهیّه کرد و به آنها پوشانید.

مرگِ حیوانی که پوست آن برای پوشاندن برهنگی آدم و حوا مورد استفاده قرار گرفت.

هر وقت یک نفر از قوم اسرائیل بره یا کبوتری را برای قربانی شدن به نزد کاهن می‌‌آورد، او دانسته و پذیرفته بود که؛ “گناهکار است و مزدش مرگ می‌‌باشد!”

درست همان طور که کلام خدا در رومیان ۶: ۲۳می‌‌فرماید.

۲۳ زیرا مزدی که گناه می‌دهد موت است اما خدا به کسانی که با خداوند ما، مسیح عیسی متحد هستند حیات جاودان می‌بخشد‌.

به این طریق، خداوند از ترسیمی گویا استفاده نمود تا چارهٔ مشکل گناه انسان را به او نشان دهد.

بنا بر این، ایمانداران به عیسی مسیح نباید از مطالعهٔ جزئیات مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب جلجتا، شوریده دل‌ گردند.

عزیزان، کلماتی که ما استفاده می‌‌کنیم، تأثیر بسیار زیادی بر روی شنونده دارند.

گفتن، “عیسی مسیح خون خود را برای شما ریخت”، بیانیهٔ بسیار قدرتمندی است که خدا در سراسر کلام خود آن را تکرار می‌‌کند.

شایسته است تا امروز یاد بگیریم که چرا مسیح خون خود را برای ما هدیه نمود.

همینطور شایسته است تا از او به خاطر این فداکاری و محبتش برای ما از وی سپاسگزاری کنیم.

آرامش عیسی مسیح با شما باشد.

کوروش باقری

Amen

bar Article #303 www.radioaramesh.org نویسنده: کورش باقری