۲قرنتیان ۷: ۱۰

۱۰ گاه خدا اجازه می‌دهد که انسان دچار غم و اندوه گردد. چنین غمی سبب می‌شود که انسان از گناه دست بکشد و در جستجوی زندگی جاوید براید. هیچ پشیمانی نیز در آن وجود ندارد. اما غم این دنیا، غمی نیست که باعث توبه از گناه شود، و از هلاکت ابدی جلوگیری کند. آمین.

دوستان، توبه‌ای که خداوند در کلامش ما را بدان فرا می‌‌خواند، شستشوی بدنمان با آب و تکرار وردهایی مذهبی نیست.

بر اساس تعالیم کلام خدا سه‌ کلمه فرایند توبه را توصیف می‌‌کنند.

آن سه‌ کلمه عبارتند از، “تشخیص – موافقت و تعهد.”

۱ – تشخیص:

تشخیص در ارتباط با توبه، زمانی حاصل می‌‌گردد که، ما کلام خدا را مطالعه نموده می‌‌آموزیم که “خداوند چگونه گناه را به ما می‌‌شناساند.”

تا زمانی که ما گناهان خود را بر خلاف استاندارد‌های مقدسِ بیان شده در کلام خداوند تشخیص نداده و آنها را به او اعتراف نکنیم، هرگز نیاز جدی برای توبه از گناهان خود را نیز نخواهیم داشت.

تشخیصِ صحیح از گناه”، باید ما را به توبه‌ای صادقانه وادارد.

۲ – موافقت:

ما باید با سنجش خداوند از رفتارمان موافقت کنیم!

بدون موافقت با سنجش و ارزیابی خداوند از گناهان مان، توبهٔ ما در حقیقت ‌چیزی بیشتر از ترسیدن از نتیجهٔ اعمالمان نیست.

چنین توبه‌ای در خود آن پشیمانی أصیل و بی‌ غل و غش را ندارد، بلکه می‌‌ترسیم شاید خداوند ما را به نوعی مجازات کند.

۳ – تعهد:

تعهد ما در تغییر اعمالمان بعد از توبه بسیار حائز اهمیت است.

ما باید متعهد باشیم تا خود را به؛ “برگشت از گناه” و “اطاعت از خداوند” اختصاص دهیم.

دوست من، به یاد آور که وقتی عیسی مسیح شما را آزاد نمود، شما واقعاً آزاد شده اید!

انجیل یوحنا ۸: ۳۶

۳۶ پس اگر پسر، شما را آزاد سازد واقعاً آزاد خواهید بود‌. آمین.

این بدین معناست که؛ “وقتی شما متعلق به مسیح هستید، می‌‌توانید برای همیشه تغییر یابید!”

شما می‌‌توانید کاملاً از هر چه که شما را در اسارت خود نگاه داشته، برای همیشه آزاد گردید!

بنابر این با تشخیص گناهِ خود – در موافقت با خداوند – متعهد گردید تا براستی توبه کنید.

با هم دعا‌ کنیم:

خداوندا، من به گناهکار بودن خود اعتراف می‌‌کنم.

من تشخیص می‌‌دهم که گناهکارم.

من به آنچه که کلام تو در بارهٔ اعمال گناه آلود من می‌‌گوید موافقت می‌‌کنم.

من متعهد می‌‌شوم تا زندگی خود را کاملاً به تو سپرده و از تو اطاعت کنم.

در نام عیسی مسیح، آمین.

آرامش عیسی مسیح با شما باشد.

کوروش باقری

Amen

bar Article #304 www.radioaramesh.org نویسنده: کورش باقری