مکاشفه ۷: ۱۷

۱۷ زیرا «بره» که پیش تخت ایستاده است، ایشان را خوراک داده، شبان آنان خواهد بود و ایشان را به چشمه‌های آب حیات هدایت خواهد کرد؛ و خدا هر اشکی را از چشمان ایشان پاک خواهد نمود.»آمین.

دوستان زنبور، گور کن، راسو، ‌خرس سیاه و شیرها در یک خصوصیت مشترک هستند.

خصوصیت مشترک آنها این است که، وقتی مورد تهدید قرار می‌‌گیرند ترسیده و نیش می‌‌زنند، گاز می‌‌گیرند، زهر می‌‌پاشند و یا زخمی می‌‌کنند و می‌‌درند.

ولی‌ “بره” یک خصلت خاص دیگری دارد.

بره هرگز به کسی حمله نمی کند و اذیّت و آزار نمی رساند، بلکه این گرگها و حیوانات درندهٔ هستند که آنها را مورد حملهٔ خود قرار می‌‌دهند.

عزیزان، در کلام خدا هر جا نامی از “بره” آورده شده، نام او در زمینهٔ “هدیهٔ قربانی” آورده شده است.

برای نمونه، در مراسم “عید فصح” که رویداد مرکزیِ کلام خدا در عهد عتیق می‌‌باشد، خداوند قوم اسرائیل را توسط “خون بره” نجات می‌‌دهد.

با این وصف می‌‌توانید متوجهٔ دلیل شوک و تعجبِ شاگردان عیسی مسیح بشوید، زمانی که یوحنای تعمید دهنده، عیسی مسیح را با نام “بره” معرفی نمود.

انجیل یوحنا ۱: ۲۹

۲۹ روز بعد، یحیی، عیسی را دید که بسوی او می‌آید. پس به مردم گفت: «نگاه کنید! این همان بره‌ای است که خدا فرستاده تا برای آمرزش گناهان تمام مردم دنیا قربانی شود. آمین.

خداوندی که خالق همهٔ هستی‌ است، خداوندی که هر چه هست به‌ واسطهٔ او آفریده شده، به عنوان “برّه” به زمین می‌‌آید.

انجیل یوحنا ۱: ۳

۳ هر چه هست، بوسیله او آفریده شده و چیزی نیست که آن را نیافریده باشد. آمین

دوستان، مسیحیت خدأیی آسیب پذیر، خدأیی که در محبت و برای محبت خود را منوط به مورد خشونت و کتک خوردن و زخمی شدن بوسیلهٔ مخلوقات خود می‌‌سازد را به ما معرفی می‌‌کند.

در موازات با این، مسیحیت همچنین خداوند را چنین نیز معرفی می‌‌کند.

مکاشفه ۵: ۶

۶ نگاه کردم؛ اما به جای شیر، یک «بره» دیدم که در مقابل تخت و موجودات زنده، و در میان بیست و چهار رهبر ایستاده است. بر روی بدن او، زخمهایی به چشم می‌خورد که زمانی باعث مرگش شده بود. او هفت شاخ و هفت چشم داشت که همان روح هفتگانه خداست که به تمام نقاط جهان فرستاده می‌شود.آمین.

مکاشفه ۱۴: ۹ – ۱۱

فرشتۀ داوری ۹ سپس فرشته سوم آمد و فریاد زد: «کسانی که آن جانور و مجسمه‌اش را بپرستند و علامت مخصوص او را بر پیشانی یا دست خود بگذارند، ۱۰ جام غضب و مکافات خدا را که در آن هیچ تخفیف و استثنائی نیست، خواهند نوشید و در حضور فرشتگان مقدس و «بره»‌، در شعله‌های آتش عذاب خواهند کشید. ۱۱ دود آتشی که ایشان را عذاب می‌دهد تا ابد بالا می‌رود، بطوری که شب و روز آسایش نخواهند داشت، زیرا آن جانور و مجسمه‌اش را پرستیدند و علامت نام او را بر بدن خود گذاشتند.آمین.

مکاشفه ۱۷: ۱۴

۱۴ و با هم به جنگ «بره» خواهند رفت، اما از او شکست خواهند خورد، زیرا «بره» سرور سروران و شاه شاهان است و خلق او فرا خواندگان و برگزیدگان و وفاداران او می‌باشند.»آمین.

مکاشفه ۱۳: ۸

۸ همه مردم دنیا نیز او را پرستش خواهند کرد. اما کسانی که نامشان ازآغاز آفرینش، در دفتر حیات که متعلق به بره است، نوشته شده، او را پرستش نخواهند نمود.آمین.

دوستان، مسیحیت همچنین واقعیت دیگری را نیز بیان می‌‌کند.

واقعیتِ زندگی هر کدام از ما انسانهای نابسامان، در هم شکسته، و گناهکار را.

انسانهأیی که آنقدر در مسیر اشتباه از خدا بدور افتاده اند و آنچنان در باتلاقِ گناه اسیر که قادر نیستند به تنهایی خود را نجات داده و مقصد برسانند.

شخص دیگری باید می‌‌آمد و این مشکل انسان را حل می‌‌کرد.

شخصدیگری باید برای نجات ما از این شرایط وحشتناک وارد می‌‌شد.

شخصدیگری می‌‌بایست ما را یافته و نجات می‌‌داد.

حتی اگر این عمل نجات او به قیمت مردن وی به جای ما می‌‌بود!

آن شخص عیسی مسیح بود، “شیری که همچون برّه به این جهان آمد!”

عزیزان، خدا- همچون برّه -به میان ما آمد تا ثابت کند که ما را دوست دارد و حامی ماست و نه بر علیه ما.

جلال بر نام برّه خدا!

آرامش الهی او همواره با شما. آمین.

کوروش باقری

Amen

bar Article #307 www.radioaramesh.org نویسنده: کورش باقری