اشعیا ۵۳: ۴ – ۶

۴ «او متحمّل مجازاتی شد که حقِّ ما بود، و او دردهایی را تحمّل کرد که می‌بایست ما تحّمل می‌کردیم. و ما پنداشتیم که درد و رنج و زحمتهای او مجازاتی از جانب خدا بود. ۵ امّا به خاطر گناهان ما،

او مجروح شد و به خاطر شرارتهای ما، او مضروب گردید. و به خاطر دردی که او متحمّل شد، شفا یافتیم و به خاطر ضربه‌هایی که او تحمّل کرد، سالم شدیم. ۶ همه ما مثل گوسفندان گمشده بودیم و هریک از ما به راه خود می‌رفت. خداوند گناه ما را به حساب او آورد، و او به جای ما متحمّل آن مجازات شد.آمین.

دوستان، عیسی مسیح به عنوان “یک شهید” نمرد!

عیسی مسیح ‌یک بینوایِ قربانی نیز نمرد!

عیسی مسیح خود در مورد مرگش فرمود:

۱۷ پدرم مرا دوست دارد زیرا من جان خود را فدا می‌کنم تا آن را بار دیگر باز یابم‌.

۱۸ هیچ کس جان مرا از من نمی‌گیرد، من به میل خود آن را فدا می‌کنم‌. اختیار دارم که آن را فدا سازم و اختیار دارم آن را باز به دست آورم‌. پدر این دستور را به من داده است‌‌.» آمین.

انجیل یوحنا ۱۰: ۱۷ – ۱۸

عزیزان لطفاً خوب دقت بفرمایید.

صلیبی که عیسی مسیح جان خود را بر روی آن به بشریت هدیه فرمود، یک حادثه تلخ تاریخی یا فکر ثانویه‌ای از طرف خداوند نبود!

صلیب – در فکر و قلب خداوند بود، حتی قبل از آن‌ که این هستی‌ بوجود آید و شکل گیرد.

در حقیقت، عیسی مسیح در انعکاسِ عمل صلیب برای انسان گناهکار به این جهان آمد.

یحیای تعمید دهنده فرمود؛

۲۹ روز بعد، وقتی یحیی عیسی را دید که به طرف او می‌آید، گفت: «نگاه کنید این است آن برۀ خدا که گناه جهان را بر می‌دارد‌. آمین.

انجیل یوحنا ۱:۲۹

دوستان، برّه خدا (عیسی مسیح) درست در روزی که “برّه قربانی عید فصح” می‌‌بایستی بر روی کوه موریا قربانی می‌‌شد مصلوب گردید و مرد.

بله عیسی مسیح درست بر رویخط الراس همان کوهی مصلوب شد که سالها قبل خداوند به ابراهیم فرموده بود که او برای خودش برّه قربانی را فراهم خواهد فرمود.

در ارتباط با این مهم عیسی مسیح در انجیل یوحنا ۸: ۵۶فرمود;

۵۶ جد شما ابراهیم شادی می‌کرد از اینکه یک روز مرا ببیند. او می‌دانست که من به این جهان خواهم آمد؛ از این جهت شاد بود.» آمین.

عزیزان، عیسی مسیح امروز به تمام کسانی که برای بخشش گناهانشان و دریافت رستگاری از خداوند به تقدیم قربانی‌های گوناگون متوسل می‌‌شوند می‌‌فرماید؛ “چاقو‌های خود را کنار بگذارید!”

ما دیگر مجبور به قربانی کردن برای به دست آوردن فیض و بخشش خداوند نیستیم!

برّه خود خداوند – با مرگ دوطلبانهٔ خود بر روی صلیب، یک بار برای همیشه تاوان تمام گناهان هر انسانی که به او ایمان آورد را کاملاً پرداخت نموده است.

دوست من، امروز به آن بهأیی که خداوند برای بخشش گناهان و رستگاری شما پرداخت نمود بیندیشید.

کلام خدا را در انجیل متی فصل‌های ۲۶ و ۲۷مطالعه بفرمایید و از خداوند به خاطر بهأیی که برای نجات جان شما پرداخته تشکر کنید.

آرامش عیسی مسیح با شما باشد.

کوروش باقری

Amen

bar Article #311 www.radioaramesh.org نویسنده: کورش باقری